Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7417519 2020-04-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/P1/2020 - Modernizacja zabudowy linii nr V Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411316 2020-04-28
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na trenie działania RE STALOWA WOLA PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - objęte umową ramo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417024 2020-04-28
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Strzyżów – Ropczyce od st. Słupowego 16 do 3 wraz z odgałęzieniem do stacji transf. Wiśnio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393540 2020-04-28
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17 pn Numer referencyjny: EO/TA 2722/XXII/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400630 2020-04-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa sieci SN 15 kV, stacji transformatorowych ”Radymno 7,10” oraz sieci nn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400905 2020-04-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zestawu elementów służących do budowy prototypowej instalacji badawczej z zakresu techniki ekstruzji dla Katedry Techniki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415292 2020-04-28
godz. 11:00
Lubelskie Budowa neutralizatora ścieków dla budynku Zakładu Chemii Organicznej Numer referencyjny: PN/26-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417188 2020-04-28
godz. 11:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków 11 w Lublinie - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Euro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347808 2020-04-29
godz. 10:00
Lubelskie Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danychBDOT500 oraz GESUT dla potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402770 2020-04-29
godz. 11:00
Lubelskie Rozbiórka linii napowietrznej nN, budowa linii kablowej nN oraz przyłączy kablowych nN w m. Widna Góra, Pawłosiów i Jarosław.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415110 2020-04-29
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Jarosław – Pruchnik na linię kablową wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404662 2020-04-29
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa środków kontrastowych Numer referencyjny: DZP/PN/11/2020 Środki kontrastowe LohexolŚrodki kontrastowe LohexolZakres zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7404735 2020-04-29
godz. 13:45
Lubelskie Usługa sprzątania Numer referencyjny: SCK/ZP/5/20 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania. Usługa wykonywana będzie w d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404166 2020-04-30
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 150 szt. urządzeń/ aparatów fotograficznych, których parametry określone zostały w Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406667 2020-04-30
godz. 00:00
Lubelskie Zakup Maszyny gąsiennicowej dla firmy Baufortis Sp. z o.o Przedmiotem zamówienia jest zakup Maszyny gąsiennicowej w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406669 2020-04-30
godz. 00:00
Lubelskie Zakup urządzenia Palownica dla firmy Baufortis Sp. z o.o Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia Palownica w ramach projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406670 2020-04-30
godz. 00:00
Lubelskie Zakup urządzenia Wibromłot dla firmy Baufortis Sp. z o.o Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia Wibromłot w ramach projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406233 2020-04-30
godz. 12:00
Lubelskie Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków oraz urządzeń infrastruktury technicznej w PGE Energia Ciepła S.A.” 4Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406398 2020-05-04
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa materiałów opatrunkowych stosowanych w COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/MBK/3411/PN-46/20 Kompresy z parafinąDostawa mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398872 2020-05-04
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych budowli hydrotechnicznej-jazu żelbetowego zlokalizowanego w km 17+030 rzeki Świnka. Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400682 2020-05-04
godz. 10:00
Lubelskie Zabudowa wyrwy w skarpie koryta rzeki Wieprz w km 257+990-258+030 (strona lewa)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400662 2020-05-04
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych budowli hydrotechnicznych - jazy żelbetowe zlokalizowane w km 13+923, 18+185, 19+929, 21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399291 2020-05-04
godz. 10:15
Lubelskie Kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z budową budynku szpitalnego, przy ul. Stanisława Staszica 16 – cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409955 2020-05-04
godz. 11:00
Lubelskie Remont transformatora mocy 110/15 kV, 16 MVA wraz z alokacją.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409954 2020-05-04
godz. 11:00
Lubelskie Remont transformatora mocy 110/15 kV, 10 MVA wraz z alokacją.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417029 2020-05-04
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN od LSN KSW – Wojsławice do stacji transformatorowej wnętrzowej St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408177 2020-05-05
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie Numer referencyjny: 10/19/20/SZP/D Wartość bez VAT: 5 667 627.45 PLN Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410995 2020-05-05
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, przebudowę stacji transformatorowej Kol. Chomęciska Duże 2 i lin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411319 2020-05-05
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, przebudowę stacji transformatorowej Stabrów 1 i linii nN zasilan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416453 2020-05-05
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN Rejowiec Fabrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)