Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7568132 2020-07-15
godz. 00:00
Lubelskie Usługi doradcze Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług: 1. Projekt nowych tkanin technicznych do zastosowań ar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570963 2020-07-15
godz. 09:30
Lubelskie Wykonywanie badań EMG dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517736 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych – 5 zadań Numer referencyjny: EO/LA-2722/XLI/20 Zadanie 1Amiodarone inj. 0,15 g/3 ml, op. 6 amp. A 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7557416 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymaniem dróg w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567354 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Remont parkingu Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Rolnicza 17. Numer sprawy: 0601-ILN-1.200.13.2020 wykonanie remontu c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530465 2020-07-15
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa urządzeń sieciowych Numer referencyjny: PN/53-2020/DZP-p Wartość bez VAT: 1 260 161.87 PLN Szczegółowy opis dotyczący prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552893 2020-07-15
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa linii kablowej nn oraz przyłączy kablowych nn zasilanych ze stacji trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562157 2020-07-15
godz. 11:00
Lubelskie Organizacja prac 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR), których celem jest wypracowanie rekomendacji stanowiących wkład do dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563270 2020-07-15
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie remontu ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przy budynku Urzędu Skarbowego w Puławach przy ul. Grabskiego 4. 2. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563282 2020-07-15
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii na rzecz pacjentów Oddziału Noworodków i Wcześniaków w Samodzielnym Public...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567472 2020-07-15
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących konsultacji specjalistycznych z zakresu psychiatrii na potrzeby Zakładów Opiekuńczo-L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559447 2020-07-15
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich - w 9 pakietach Numer referencyjny: 6.017/20/PN/WGSI ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569334 2020-07-15
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodnicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563755 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI REMONTU ŚWIETLICY PCK W NIEZABITOWIE W WOJ. LUBELSKIM Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531834 2020-07-16
godz. 08:00
Lubelskie Usługa utrzymania w zdolności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń transportu bliskiego - 2 zadania Numer referencyjny: EDZ.242-41...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559577 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wilczopole Kolonia Numer referencyjny: ZP.271.14.2020 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7528630 2020-07-16
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach Programu Lekowego-leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7567478 2020-07-16
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji od 7.30 - 15.05, w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533800 2020-07-17
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa leków antybiotyków, leków z importu docelowego, leków różnych, wyrobów medycznych i staplerów – 80 zadań Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7523291 2020-07-17
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym NFZ: Pomalidomidum Numer referencyjny: EO/LA-2722/XLVI/20 Pomalidomid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7567114 2020-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Remont szatni dla funkcjonariuszy w budynku administracji w Areszcie Śledczym w Lublinie Numer referencyjny: D/Kw.2232.10.2020.ES ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567304 2020-07-17
godz. 10:00
Lubelskie REMONT MOSTU WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W M. OPOLE LUBELSKIE W CIĄGU DROGI NR 824 W KM 44+337

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570258 2020-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564405 2020-07-17
godz. 12:00
Lubelskie Remonty wybranych pomieszczeń Politechniki Lubelskiej w czterech częściach Numer referencyjny: KP-272-PNK-64/2020 Remonty wybrany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7542020 2020-07-20
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020 z dnia 18.06.2020r. Dostawa Ładowarka kołowa Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawa Ładowarka k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569707 2020-07-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie modernizacji na drogach wojewódzkich Nr 863 i 824 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569911 2020-07-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie modernizacji na drogach wojewódzkich Nr 863 i 824 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536326 2020-07-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa na terenie Lublina mebli – wyposażenia klubów seniora i ośrodków wsparcia w ramach realizacji projektu LUBInclusiON – V cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566347 2020-07-20
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Jarosław – Pruchnik na linię kablową wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541945 2020-07-21
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 18.06.2020 Zamówienie zakłada realizację szkoleń związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych dla o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)