Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8477762 2021-11-05
godz. 12:00
Lubelskie „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w części pomieszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439134 2021-11-05
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa materialów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących Numer referencyjny: ZP-2401-3/21 Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: 1. Zadanie pierwsze obejmuje dostawę mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474889 2021-11-05
godz. 15:00
Lubelskie Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego mająca na celu zwiększenie mocy zamówionej (zasilanie podstawowe i rezerwowe) z obecne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469641 2021-11-07
godz. 00:00
Lubelskie Jestem zainteresowany wymiana szyb w drzwiach - Lublin Witam, Jestem zainteresowany wymiana szyb w drzwiach wew. (2 do pokoi, 1 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478074 2021-11-08
godz. 00:00
Lubelskie Pełnienie funkcji konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 roku wydającego opinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432775 2021-11-08
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych okulistycznych wyrobów medycznych - powtórzenie Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/LXVI/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa specjalistycznych wyrobów medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455642 2021-11-08
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi woj nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – gr państwa na odc od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468936 2021-11-08
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy ciepłomierzy ultradźwiękowych na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474753 2021-11-08
godz. 11:00
Lubelskie Adaptacja pomieszczeń w budynku Collegium Medicum (p. III) na potrzeby laboratoryjne Zakładu Farmakologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473618 2021-11-08
godz. 11:00
Lubelskie Adaptacja pomieszczeń w budynku Collegium Medicum (p. III) na potrzeby laboratoryjne Zakładu Farmakologii 1. Przedmiotem zamówienia jest adaptację pomieszczeń w budynku Collegium Medicum (p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443016 2021-11-08
godz. 15:00
Lubelskie Studia dualne na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia w WSEI - szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia Post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447666 2021-11-08
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Fabryka Okien i Drzwi BAS dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479587 2021-11-09
godz. 00:00
Lubelskie Wygłuszenie-wyciszenie drzwi wewnętrznych drewnianych. przedstawienie propozycji profesjonalnego kompletu usług, któych celem jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455576 2021-11-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”. Numer referencyjny: KP-272-PNU-72/2021 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447986 2021-11-09
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455559 2021-11-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych Numer referencyjny: PN/194-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449697 2021-11-09
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH ORAZ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - 11 ZADAŃ Część 1: Zadanie 1 - Dostawa mikroskopu laboratoryjnego- szt.2 Część 2: Zadanie 2 - Dostawa wir...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447987 2021-11-09
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448331 2021-11-09
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448656 2021-11-09
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448021 2021-11-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482964 2021-11-11
godz. 00:00
Lubelskie Potrzebuję transportu dla osoby niepełnosprawnej - Obroki - Lublin Potrzebuję transportu dla osoby niepełnosprawnej (ok. 33km) dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464455 2021-11-12
godz. 09:00
Lubelskie UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ WYBRANEGO WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZACJI - podzielonego na 6 zadań (powtórzenie)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455630 2021-11-15
godz. 09:45
Lubelskie Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych oraz napraw komponentów systemu weryfikacji radiograficznej ExacTrac dla COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/AS/3411/PN-123/21 Usługa przeprowadzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468704 2021-11-15
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, szaletów miejskich oraz cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472046 2021-11-15
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa-Zakup energii elektrycznej dla obiektów jednostek wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie Numer referencyjny: 5.018/21/PN/WEN Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465006 2021-11-15
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: PN/196-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475574 2021-11-15
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1.1-1.27 do SWZ. Numer referencyjny: DZP/PN/64/2021 Dostawa materiałów jednorazowego użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449303 2021-11-15
godz. 12:00
Lubelskie Usługa ubezpieczenia 4 Stacji Pogotowia Ratunkowego Numer referencyjny: 150/2021/Grupa 4 Stacji Pogotowia Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Ubezpieczenia komunikacyjne dla Wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421281 2021-11-15
godz. 12:00
Lubelskie Budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.12.2021.mc Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest wykonanie robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)