Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7677490 2020-10-06
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Hrubieszowie Dostawa paliw w 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694750 2020-10-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odzieży roboczej trudnopalnej dla pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694751 2020-10-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odzieży roboczej i firmowej dla pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708617 2020-10-06
godz. 10:00
Lubelskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynków mieszkalnych na działkach nr: 109/50,109/29, 109/34, 109/61, 109/46, 109/30, 109/22,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716251 2020-10-06
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych dwulokalowych w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716252 2020-10-06
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0253865 tj. budynku magaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703337 2020-10-06
godz. 11:00
Lubelskie Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej Numer referencyjny: 56/25/20/SZP/B 1. Przedmiotem zamówienia jest re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706259 2020-10-06
godz. 11:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy Al. J. Długosza 8 w Lublinie – dokończenie zadania” - zadanie inwestycyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714310 2020-10-06
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa 3 samochodów elektrycznych wraz z pełnym pakietem ubezpieczeń Numer referencyjny: OP-IV.272.92.2020.AKL Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709019 2020-10-07
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych głębokiej termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Parczewie, realizowanych w ramach projektu pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658720 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711459 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych NIEoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711391 2020-10-07
godz. 13:30
Lubelskie Wykonanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705438 2020-10-07
godz. 16:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie windy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projekt nr. POWR.03.05.00-00-A005/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712476 2020-10-07
godz. 23:59
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej Hotelu Focus w Lublinie Wykonanie docieplenia ściany hotelu (zgodnie z zapytaniem ofertowym)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7664720 2020-10-08
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym NFZ: Lenalidomidum Numer referencyjny: EO/LA- 2722/ LXIII /20 — len...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7713938 2020-10-08
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowych w podziale na 5 zadań na terenie RE Lublin Teren

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7669014 2020-10-08
godz. 10:15
Lubelskie Kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z budową budynku szpitalnego, przy ul. Stanisława Staszica 16 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7680930 2020-10-08
godz. 23:59
Lubelskie Rozwój firmy poprzez innowacje produktowe 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej WYCINARKI LASEROWEJ (1 komplet)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712490 2020-10-08
godz. 23:59
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa W9 Investment s.c. poprzez głęboką termomodernizację. Zakres zapytania w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676446 2020-10-09
godz. 09:45
Lubelskie „Usługa transportu sanitarnego typu „P”, typu „S”, krwi i materiałów krwiopochodnych, lekarza do domu pacjenta oraz próbek biologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7675540 2020-10-09
godz. 10:00
Lubelskie Podcinka drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych nN na terenie RE Puławy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676502 2020-10-09
godz. 10:00
Lubelskie Podcinka drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych nN na terenie RE Puławy Numer referencyjny: 0203/OL/PL/2020 Wartość...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681405 2020-10-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa z montażem mebli do jednostek UMCS Numer referencyjny: PN/81-2020/DZP-p Meble do Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716477 2020-10-09
godz. 11:00
Lubelskie Usługa kompleksowego utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716311 2020-10-09
godz. 14:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie AB Sp. z o.o. innowacji technologicznej w postaci skanera 3D Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716312 2020-10-09
godz. 15:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie AB Sp. z o.o. innowacji technologicznej w postaci skanera 3D Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681407 2020-10-12
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa leków onkologicznych, płynów infuzyjnych, leków różnych, leków recepturowych i albumin na potrzeby COZL”. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7681470 2020-10-12
godz. 09:45
Lubelskie „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z COZL w Lublinie” Numer referencyjny: COZL/DZP/AW/3411/PN-137/20 „Usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684045 2020-10-12
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na budowie serwerowni wraz z dostawą urządzeń dla serwerowni KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)