Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8287826 2021-08-10
godz. 11:00
Lubelskie Część 1 Dostawa oprogramowania do tłumaczeń wspomaganych komputerowo (10 licencji) Część 2 Dostawa oprogramowania wspomagającego tłumaczenia (16 licencji) Część 3 Dostawa oprogramowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298636 2021-08-10
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i akcesoriów przeciwpożarowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Dostawa sprzętu i akcesoriów przeciwpo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298898 2021-08-10
godz. 11:00
Lubelskie Usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Numer referencyjny: UM-ZP-262-32/21 Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanego dalej: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8299134 2021-08-10
godz. 11:00
Lubelskie Usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291293 2021-08-10
godz. 12:00
Lubelskie Boisko wysokich lotów- rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP 31 przy ul. Lotniczej 1 w Lublinie zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego V Zakres zamówienia obejmuje: 1. Rozebr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8246782 2021-08-10
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii w oparciu o wyniki prac B+R w przedsiębiorstwie CEGA Sp. z o.o. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293165 2021-08-11
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa systemów multimedialnych Rady Wydziału Mechanicznego oraz Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej Część 1 Rozbudowa systemu konferencyjnego Sali posiedzeń Rady...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202626 2021-08-11
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Głusk Numer referencyjny: ZP.271.10.2021 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8301789 2021-08-11
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mierników w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga z podziałem na 3 części Część 1 Miernik przebiegów szybkozmiennych sztuk 1. Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8304771 2021-08-11
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Puławach: DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ NA ZIMNO 1. Zamówienie obejmuje dostawę mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno, do remontu nawierzchni drogowych, do: a. Obwodu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282098 2021-08-11
godz. 11:00
Lubelskie Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowych ciągłych oraz śródrocznych przedmiotowo-metodycznych Część 1 Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych przedmiotowych z pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293665 2021-08-11
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: UM-ZP-262-33/21 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293946 2021-08-11
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8294256 2021-08-11
godz. 12:30
Lubelskie Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem sprawności sprzętu przeciwpożarowego PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291827 2021-08-11
godz. 23:59
Lubelskie PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWIE ERGOSFERA Zgodnie z dokumentacją techniczną zakres prac obejmuje: BUDOWĘ MIKROINSTALA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298336 2021-08-12
godz. 00:00
Lubelskie Przegląd konserwacyjny 3 bezprzerwowych zasilaczy UPS polegający w szczególności na: wymianie kompletu baterii wymianie kompletu w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261452 2021-08-12
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa i montaż sprzętu AGD w nowych kwaterach internatowych w Zamościu Numer referencyjny: DZP- OL.2610.215.2021 Dostawa i montaż sprzętu AGD w nowych kwaterach internatowych w Zamościu Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302445 2021-08-12
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla 1WSZKZP SPZOZ w Lublinie filii w Ełku Numer referencyjny: DZP/PN/44/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego (zwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297235 2021-08-12
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawów doświadczalnych i trenażerów na wyposażenie pracowni szkolnych w zawodach technik elektryk i technik elektronik w ramach realizacji projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8301886 2021-08-12
godz. 10:00
Lubelskie LUBInclusiON działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293953 2021-08-12
godz. 10:30
Lubelskie Pozyskanie w formie leasingu operacyjnego 1 (słownie: jednego) używanego samochodu ciężarowego o dmc 18 ton zasilanego olejem napę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8290516 2021-08-12
godz. 11:00
Lubelskie Usługa wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Usług Microsoft na UMCS wraz z dostawą licencji Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Usług M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296488 2021-08-12
godz. 11:34
Lubelskie Kupony żywieniowych na posiłki profilaktyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269849 2021-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Zakup oraz sukcesywne dostawy wysokospecjalistycznej paszy dla myszy. Zadanie 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8303093 2021-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz jej jednostek położonych na terenie woj. lubel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8304804 2021-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu Programów Inwestycji dla zadań pn.: część A - Przebudowa budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291084 2021-08-12
godz. 23:59
Lubelskie WySPA Dostępności Część 1. Realizacja usługi polegającej na montażu poręczy po stronie ściany - na 1 z klatek schodowych (3 piętr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8268239 2021-08-13
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuję ekip brukarskich - Lublin Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję do współpracy ekipy brukarskiej. Ułożen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297860 2021-08-13
godz. 09:00
Lubelskie Przegląd techniczny, diagnostyka i konserwacja zasilaczy UPS (łącznie 10 sztuk): • APC 3000XL-1 sztuka • EVER SINLINE 1200 -1 sztu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297864 2021-08-13
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa 1 sztuki głośnika bezprzewodowego według specyfikacji zawartej w dołączonym opisie przedmiotu zamówienia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)