Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7327037 2020-03-12
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie usługi montażu liczników energii elektrycznej u Odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 15 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347967 2020-03-12
godz. 10:00
Łódzkie Konserwacja i bieżąca naprawa urządzeń kopiujących wraz zakupem części niezbędnych do realizacji bieżących napraw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351550 2020-03-12
godz. 10:00
Łódzkie Usługa żywienia pacjentów i personelu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Ło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351008 2020-03-12
godz. 10:00
Łódzkie OCHRONA FIZYCZNA LUDZI I MIENIA W BUDYNKU B22 BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ (BPŁ) W ŁODZI, UL. WÓLCZAŃSKA 223 w okresie 31.03....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354494 2020-03-12
godz. 12:00
Łódzkie Dostawę szyb i okien do taboru tramwajowego, nr sprawy: WZ-091-4/20,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345260 2020-03-12
godz. 23:55
Łódzkie Warsztat w języku angielskim w ramach Programu EIT Health Smart-Up Lab 2020 z: Nazwa warsztatu Liczba godzin (60 min.) przewidzian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326941 2020-03-13
godz. 08:30
Łódzkie Dostawa i montaż stanowiska do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku Numer referencyjny: 2/ZP/NB-1/IW/2020 Dostawa i mont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329004 2020-03-13
godz. 08:30
Łódzkie Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych Numer referencyjny: 27/PN/ZP/D/2020 Pakiet 1Szczegółowy opis przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7350603 2020-03-13
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych podczas sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz spotkań okolicznościowych, w któryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336524 2020-03-13
godz. 11:30
Łódzkie Zawiadomienie o postępowaniu: Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów BZU.2291.10.20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336443 2020-03-13
godz. 11:30
Łódzkie Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów Numer referencyjny: BZU.2291.10.20 Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350540 2020-03-13
godz. 13:00
Łódzkie „Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355285 2020-03-13
godz. 15:00
Łódzkie Sprzedaż ratalną ( różne warianty) wodomierzy mieszkaniowych (lub ich najem) wraz z wymianą oraz montażem pierwotnym na nowe z odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355714 2020-03-13
godz. 16:00
Łódzkie Zadanie pn.: Łódzkie promuje zdrowie psychiczne, które polega na przeprowadzeniu minimum jednego zajęcia warsztatowego dla wybrane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355692 2020-03-13
godz. 16:00
Łódzkie Realizację Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc, który oferuje: dwie konsultacje (pulmonologiczna i torakochirurgiczna) o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355684 2020-03-13
godz. 16:00
Łódzkie Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z zakresu profilaktyki chorób kręgosłupa w połączeniu z edukacją zdrowotną. Głównymi zało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355780 2020-03-13
godz. 16:00
Łódzkie Zorganizowanie i przeprowadzenie działań z zakresu kompleksowej rehabilitacji, w tym fizjoterapii dla dorosłych mieszkańców powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355777 2020-03-13
godz. 16:00
Łódzkie Zorganizowanie i przeprowadzenie badania EEG-OEEG wraz z opisem i zaleceniami treningowymi dla 50 dzieci (decyduje kolejność zgłos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355774 2020-03-13
godz. 16:00
Łódzkie Realizacja zadania pn.: Wzrok-słuch-dotyk. Warsztaty dla dzieci i dorosłych z powiatu wieruszowskiego w ramach Budżetu Obywatelski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355736 2020-03-13
godz. 16:00
Łódzkie Realizacja zadania pn.: Wzrok-słuch-dotyk. Warsztaty dla dzieci i dorosłych z powiatu wieruszowskiego w ramach Budżetu Obywatelski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331541 2020-03-16
godz. 09:00
Łódzkie Program ochrony kasztanowców, montaż pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka Numer referencyjny: ZZM.FOA.ZP.2510.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331534 2020-03-16
godz. 10:00
Łódzkie ZP/5/2020 Usługa transportu odpadów z podziałem na części Numer referencyjny: ZP/5/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa transpo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329087 2020-03-16
godz. 12:00
Łódzkie Usługa stałego sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby ŁOR i 21 BP zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz sprząta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331454 2020-03-16
godz. 12:00
Łódzkie „Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu Gminy Łódź w latach 2020-2022 z podziałe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331553 2020-03-17
godz. 09:00
Łódzkie Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami dla USK im. WAM-CSW w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351593 2020-03-17
godz. 09:00
Łódzkie ZP/9/2020 „Dostawy gazów medycznych i gazów technicznych z podziałem na 3 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353521 2020-03-17
godz. 09:00
Łódzkie Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Szpitala przy ul. Wólczańskiej 191/195, ul. Wileńskiej 37, obsługa szatni w bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331488 2020-03-17
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.1.2020 postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu NIEogra o wart. powyżej 10 000 000 EUR na dostawę prod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7333828 2020-03-17
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/5/2020 Dostawa 4 szt. komputerów przenoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353464 2020-03-17
godz. 12:00
Łódzkie Wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań USG gaiki ocznej dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Diabetol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)