Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa, Motoryzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7492096 2020-05-28
godz. 09:00
Małopolskie dostawy materiałów medycznych dla potrzeb chirurgii ogólnej II Numer referencyjny: 28/ZP/2020 Przedmiotem zamówienia są: Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492182 2020-05-28
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH w Krakowie - KC-zp.272-125/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-125/20 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493000 2020-05-28
godz. 09:00
Małopolskie Wymiana parkietów w trzech salach w Szkole Podstawowej nr 137 przy ul. Wrobela 79 w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500452 2020-05-28
godz. 09:00
Małopolskie 69117 - ŁĄCZNIK POMOCNICZY ŁP-4 67.02-6 prawy APENA 1. ŁĄCZNIK POMOCNICZY ŁP-4 6 7.02-6 prawy APENA 10 szt. 2. ŁĄCZNIK FORSUJĄCY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500451 2020-05-28
godz. 09:00
Małopolskie 69117 - STYCZNIK SU230 220V DC 1. STYCZNIK SU230 220V DC 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7450481 2020-05-28
godz. 09:30
Małopolskie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogową (chodniki, dojazdy), instalacjami wewnątrz bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438825 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika (Ojcowski Park Narodowy) na ost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446162 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej oraz sieci gazowej Jawor ul. Starojaworska, Zachodnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476595 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Laski" w miejscowości Laski w Gminie Bolesław Numer referencyjny: IR.271.4.2020 1. Przedmiotem ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478874 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja wentylacji mechanicznej w kuchni Samorządowego Przedszkola nr 6 w Krakowie przy ul. Bujaka 17 Numer referencyjny: P6/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481254 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu is...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481851 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV I V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487048 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Usługa naprawy Polowego Kasyna Kontenerowego PKK 120/500 Numer referencyjny: ZP/06/2020 Przedmiotem zamówienia jest naprawa Polow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487440 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV I V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488239 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV I V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489264 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla WSO w Krakowie Numer referencyjny: ZP-2710-6/2020 1Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7489216 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie bieżących napraw, konserwacji oraz przeglądów urządzeń chłodniczych Numer referencyjny: 44/2020 Przegląd należy wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489388 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Aparatura medyczna Numer referencyjny: Dzp-271-18/20 Zadanie nr:1 Analizator parametrów krytycznych- szt 1 Zadanie nr:2 Kardiomon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489269 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie „Dostawa specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania diagnostycznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489394 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa żywności do Zakładu Karnego w Nowym Sączu Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności: Część I – produkty mię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489393 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar oraz dostawa mebli gotowych do klubu JEDNOŚĆ przy ul. Drożyska 3c w Krakowie w podzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489761 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana selsynów w układach napędowych zamknięć jazu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491349 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie 1 Wykonanie usługi serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w TAURON Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466556 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Tryb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471220 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie technologii kotłowni w DPS w Sieradzy Numer referencyjny: ZP.272.7.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491967 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie dostawa materiałów instalacyjnych, elektrycznych (DFP.271.69.2020.SP) Numer referencyjny: DFP.271.69.2020.SP Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492107 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgrom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492288 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BIAŁY DUNAJEC N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492282 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy ściany oporowej przy ul. Widokowej i Skalnej w Karniowicach Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493306 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)