Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7771987 2020-10-27
godz. 08:00
Małopolskie 77029 - PŁYTKA SPUN190412 THM 1. PŁYTKA SPUN190412 THM 40 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739886 2020-10-27
godz. 08:30
Małopolskie przebudowa Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-519/20 Numer referencyjny: KC-zp.272...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748346 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie Konserwacja szlaków turystycznych w Tatrach Wysokich realizowana w ramach projektu - Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748257 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753850 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa sprzętu RTV do kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie Numer referencyjny: DZP-OK.2610.521.2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756403 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762972 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Projektu "Nasza szkoł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762935 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie APAP II POWER -Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja Przeprowadzenie w okresie od 02 listopada 2020 r. do 17 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762553 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756028 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH Numer referencyjny: 242/ZP/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych, do siedziby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7762948 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie "Od bierności do aktywności edycja II świadczenie usług w zakresie coachingu indywidualnego dla uczestników projektu uwzględniają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764410 2020-10-27
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa dysków do macierzy VNX 5200 1. V4-2S10-900U; VNX 900GB 10K SAS 25X 2.5 DPE/DAE UPG 5 szt. 2. FLV42S6F-100U; VNX 100GB FAS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717146 2020-10-27
godz. 09:15
Małopolskie Dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716948 2020-10-27
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego stacjonarnego i 16 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych – KC-zp. 272-393/20 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717089 2020-10-27
godz. 09:30
Małopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Gdów Numer referencyjny: NZPI-IV.271.ZP-10.2020 Odbieranie i za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752935 2020-10-27
godz. 09:30
Małopolskie Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759690 2020-10-27
godz. 09:30
Małopolskie Zakup i dostawa środków ochrony osobistej i urządzeń dezynfekcyjnych oraz artykułów i materiałów BHP dla Miejskiego Ośrodka Pomocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748150 2020-10-27
godz. 09:45
Małopolskie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czułowie, gm. Liszki”. Numer referencyjny: IN.271.14.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702890 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Ryglice: cz. I i cz. II Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716940 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na dł. 10,200 km Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7723181 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych do aparatu typu MULTIFILTRATE CICA Numer referencyjny: ZOPZ.V.010/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7743770 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie MT.236.245.2020.AK Dostawa oraz wymiana /demontaż zużytych/ 6 kpl. bram garażowych dla KM PSP w Nowym Sączu - JRG PSP Krynica-Zdró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748313 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie „Przebudowa drogi gminnej "Kot - P. Jędrzejowska" w miejscowości Janowice (dł. 260 mb)" Numer referencyjny: IKOŚ. 271.18.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748024 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Remont oraz przegląd hydrozespołu nr 1 wraz z przeglądem hydrozespołu nr 2 – EW Dobczyce Numer referencyjny: 2263/ZZK/2020 Charak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748115 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie „Zasyp wyrw brzegowych i dennych oraz udrożnienie koryta potoku Malejówka w km 0+700-1+000 w msc. Jordanów, pow. suski” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749397 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Serwis urządzeń chłodniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753212 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego w sezonie, 2020/2021 z podziałem na 6 części. Numer referencyjny: ZP/271/6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759595 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie dostawa Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Pracowni Angiokardiografii Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759803 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759698 2020-10-27
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)