Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6504432 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa pomieszczeń biurowych na I, II, III piętrze w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Ł.U.W. w Łodzi w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510150 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie wykonanie instalacji elektrycznej w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. Numer referencyjny: 2/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510320 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekracz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510796 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Budowa drogi leśnej nr 36 w leśnictwie Restarzew Numer referencyjny: SA.270.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6513203 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie „ Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6513480 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywne dostarczanie endoprotez, cementów kostnych wraz z akcesoriami, zestawu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, systemu GP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515338 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie POST/GEK/GEK/PMR-ELO/04572/2018 rekonstrukcja armatury odcinającej i regulacyjnej na stacjach redukcyjnych SR-1,2,3,4 na wymiennik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517674 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Zakup samochodów dostawczych -2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych ( wyprodukowanych najpóźniej w 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6522535 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie GZ.2301- 1/2019 Sukcesywne dostawy jaja świeżych klasy L dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523667 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy” Numer referencyjny: ri.3.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523999 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Dostawy implantów do zabiegów artroskopowych Numer referencyjny: ZP/1/Sp./2019 Dostawy implantów do zabiegów artroskopowych dla p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524704 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Or.So.2716.1.2019 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Gminy Cielądz w latach 2019-2020 Opis zamówienia: 1.1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6526980 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wieluniu i w jednostkach organizacyjnych powiatu wieluńskiego 2. Opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6527205 2019-01-22
godz. 10:00
Łódzkie 64/PU/19 USŁUGA SZKOLENIOWA POLEGAJĄCĄ NA PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z UŻYCIEM ZESTAWÓW RATOWNICZYCH DO UDZIELANIA KW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510448 2019-01-22
godz. 10:30
Łódzkie Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Giecznie Numer referencyjny: ZT.271.3.2019 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. Robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523680 2019-01-22
godz. 10:30
Łódzkie Doposażenie obiektów sportowych w specjalistyczny sprzęt sportowy -dostawa mat zapaśniczych 6 kpl. Doposażenie obiektów sportowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6520306 2019-01-22
godz. 10:45
Łódzkie Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta i Gminy Działoszyn i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: IZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523796 2019-01-22
godz. 10:45
Łódzkie Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Działoszyn Numer referencyjny: IZP.V.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6522573 2019-01-22
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa materiałów szewnych Numer referencyjny: GZP/3800/1/2019 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523057 2019-01-22
godz. 11:00
Łódzkie Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach międzynarodowego min. dwudniowego wydarzenia, w którym będzie uczes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525490 2019-01-22
godz. 11:00
Łódzkie wanny wychwytowe TC-2F 1. wanny wychwytowe 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525782 2019-01-22
godz. 11:00
Łódzkie DZP.26.2.100.2018 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych lokalu użytkowego nr 1 na nieruchomości położonej przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519177 2019-01-22
godz. 11:30
Łódzkie Świadczenie konsultacji specjalistycznych w zakresie: laryngologii dla dorosłych, laryngologii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519178 2019-01-22
godz. 11:30
Łódzkie Wykonywanie badań laboratoryjnych, obrazowych i izotopowych (postępowanie ZP 3/19) z podziałem na zadania częściowe (pakiety).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519208 2019-01-22
godz. 12:00
Łódzkie POST/GEK/GEK/PMR-KWB/00161/2019 dostawa 50 sztuk płyt 25x1000x2000 PE-1000 (PE-UHMW) koloru czarnego (ciemnego) zgodnie z ISO-527 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6521577 2019-01-22
godz. 12:00
Łódzkie UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525679 2019-01-22
godz. 12:00
Łódzkie Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Koluszki. W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia goto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6527179 2019-01-22
godz. 12:00
Łódzkie CUWGO 4/IV/2019 DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH Przedmiotowe zapytanie cenowe zostało podzielone na 2 części: ? dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519998 2019-01-22
godz. 12:00
Łódzkie dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391-1/19 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507816 2019-01-22
godz. 12:45
Łódzkie Budowa wodnego placu zabaw, pryszniców i footwasherów wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)