Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6655730 2019-03-27
godz. 00:00
Łódzkie zakup nowych maszyn rolniczych zgodnie z załącznikiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656357 2019-03-27
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę transport osób - Osjaków Zlecę zapewnienie usługi transportowej uczestnikom świetlicy środowiskowej i klubu seniora. Zainter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658876 2019-03-27
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Cześć „A” Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605427 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.7.2019 3.2 Pułapka feromonowa typu Delta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6639254 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dachu budynku Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Sikawa przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650122 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej Numer referencyjny: IGWK.Z.271.5.2019 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654619 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź. Budowa stacji transformatorow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654618 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów. Wola Polska dz. o nr ew. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654617 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów - Grzymek Słubica obręb is...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654615 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania RE Łódź. Zad. nr 1: „Skablowanie LNSN w rela...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654614 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie projektu przyłącza nN, Łódź, ul. Włókniarzy, dz. nr 141/18, 141/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654613 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja urządzeń w stacjach WN/SN w podziale na 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654611 2019-03-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Żyrardów w podziale na 5 zadań:Zadanie 1 – „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650606 2019-03-27
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa tyflografik w ramach projektu pn. „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni / Włączeni”, współfinansowanego ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605285 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 120 przy ul. Centralnej 40, 91-503 Łódź Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.9.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605422 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6639258 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6639271 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Remont drogi gminnej nr 115153 relacji Dzwonkowice-Doleck Numer referencyjny: RG.271.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644450 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie remontu baikonów na bioku nr 2,4,7 na Oś. Fabryczna i na bioku przy ui. Kordeckiego 4 w Wieruszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644448 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie remontu nawierzchni asfaitowej drogi wewnętrznej przy bioku nr 3 i 4 oraz wykonanie utwardzenia kostka brukową wejść do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647263 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa 20 szt. komputerów osobistych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646018 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie dostawa aparatury medycznej Numer referencyjny: SZP.215-11/19 Dostawa aparatury medycznej w pakietach pow. 30.000 EURO *********...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6604928 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie ZP/20/2019 - Dostawa anatomicznych ekspanderów i protez stosowanych w zabiegach rekonstrukcji piersi po mastektomii dla Instytutu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651419 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNALU KORONNEGOW PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w 2019 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652323 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach XI Wojewódzkich Obchodów Dni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653315 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekracza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652821 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Wybór animatora – moderatora w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653446 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiegow ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655001 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Centrum Kliniczno – Dydaktycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640675 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem dla pracowni w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu Numer referencyjny: C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)