Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6953823 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonanie zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych o poj. ok 500 m3 na stacji Sławków LHS”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955018 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim Numer referencyjny: IRL. 271.2.1.2019 Zadanie Nr 1: Przebudowa ul. 14 Lutego Nr 1025...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955178 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w zakresie dostosowania budynku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955439 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodników i placów postojowych na terenie LAW Numer referencyjny: Zp/pn/63/2019 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956663 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957325 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957335 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie "Przebudowa części garażowej w budynku remizo – świetlicy w miejscowości Gorajec – Stara Wieś” Numer referencyjny: ZP.271.19.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957471 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Remont dróg w m. Rozięcin, m. Kukawka i m. Ostrów gm. Wojsławice Numer referencyjny: GOSR.271.30.2019 Opis przedmiotu zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958113 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Budowa stref aktywności przy ul. Gagarina i ul. Różanej w Lubartowie Numer referencyjny: BZP.271.46.2019 1) Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958247 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L w ramach operacji „Rekreacja w dolinie rzeki Giełczew” Numer referencyjny: IZP.271.11.2019....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966802 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej Nr 104649L w miejscowości Żółtańce, Gmina Chełm Numer referencyjny: PGI.271.8.19 Przebudowa drogi gminne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968169 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzących z działalności służb medycznych oraz zwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968174 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z podziałem na papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968539 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup pelletu sosnowego workowanego z dostawą do kotłowni Urzędu Gminy Rokitno w okresie grzewczym 2019/2020 w ilości około 20 ton...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969019 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup systemu kontroli i monitorowania wózków widłowych 1. System kontroli i monitorowania wózków widłowych 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969842 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PET/CT DLA PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM ŚW. JANA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971626 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RADZYŃ PODLASKI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972798 2019-08-28
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w SPZOZ w Krasnymstawie - przez lekarzy wpisanych do rejestru indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6916951 2019-08-28
godz. 10:15
Lubelskie Zakup aparatu MR – rezonansu magnetycznego dla potrzeb Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej w ramach Projektu dof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957467 2019-08-28
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz z pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6910024 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa rozłączników napowietrznych i wnętrzowych SN oraz rozłączników bezpiecznikowych słupowych nN Numer referencyjny: ZPD/0370-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6912418 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa Rozłączników napowietrznych i wnętrzowych SN oraz rozłączników bezpiecznikowych słupowych nN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957021 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2126L Częstoborowice - Orchowiec - Gorzków od km 5+750 do km 6+900. Numer referencyjny: SPZP.3610....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958835 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja linii 15 kV Jarosław – Pruchnik wraz z modernizacją sieci nN w m. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958406 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Ogrodzenie terenu przy hali na narzędzia rolnicze w ZSCKR w Okszowie Numer referencyjny: Znak postępowania: 4/ZP/2019 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958509 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie „Ukształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie” Numer referencyjny: RBD.2710.5.2019.MR 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960535 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa, instalacja dwóch serwerów do istniejącej infrastruktury hiperkonwergentnej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji serwer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960815 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965310 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanioe dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV miejscowości Dobkowice – ETAP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967279 2019-08-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa mebli na potrzeby bazy noclegowej Numer referencyjny: 3.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli na potrzeby ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)