Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7703771 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Czas na działanie – aktywizacja zawodowa osób młodych Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa śląskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703672 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa komory do badań odporności na korozję w atmosferze mgły solnej na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705078 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa węgla typu Ekogroszek do budynków komunalnych Gminy Rejowiec Fabryczny w sezonie grzewczym 2020/2021.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706967 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych z zakresu tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych w ramach projektu PL 2022 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707848 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie sukcesywna dostawa ciekłego azotu w ilości ok 7392 l/rok oraz dzierżawa dwóch butli o pojemniści 30 litrów każda: a) Samodzielny P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708148 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Przetworniki napięciowe AC i DC wykorzystujące efekt Hall’a: Zakres napięcia wejściowego pomiarowego: co najmniej 10-600 V Prąd no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708283 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa przetworników napięciowych AC i DC wykorzystujących efekt Hall’a przetworniki napięciowe AC i DC wykorzystujące efekt Hall...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710748 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana odłączniko-uziemnika SN z napędem ręcznym i uziemnikiem oraz wykonanie pomiarów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711609 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Zakup jednorazowych środków ochrony indywidualnej dla KWP w Lublinie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 PAKIET NR I maseczka typu "chirurg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695298 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697893 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa urządzeń sieciowych do infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakresie działań komóre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713081 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie PUB_158_2020(1)_DZP_z

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714010 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa banerów reklamowych (36 szt.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716901 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Zakup - Drabiny aluminiowej 4- stopniowej Krause Solidy, Myjki do szyb 3 w 1 Leifheit

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623405 2020-09-28
godz. 13:00
Lubelskie „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym” Numer referencyjny: IT.271.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693285 2020-09-28
godz. 13:00
Lubelskie UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PONIŻSZYCH ZAKRESACH: Zadanie 1 Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705075 2020-09-28
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Rejowiec Fabryczny w sezonie grzewczym 2020/2021.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714945 2020-09-28
godz. 13:00
Lubelskie Przeprowadzenie testów doświadczalnego wózka sterowanego automatycznie (AGV) w warunkach przemysłowych Zakres usługi Na usługę skł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698268 2020-09-28
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: PCPR 2600.14.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705535 2020-09-28
godz. 14:00
Lubelskie Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej dla 255 instytucji tj: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ośrodki pomocy społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707129 2020-09-28
godz. 15:00
Lubelskie Remont stropodachu budynku biurowo-magazynowego Obwodu Drogowego GDDKiA w Wisznicach przy ul. Kościelnej 85.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7664545 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S "Don-Kwiat" Grzegorz Smołecki poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych. Zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700555 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Wybór jednostki naukowej dla celów przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego systemu zasilająco-ste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701729 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie psychologa w celu przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla UP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702066 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu ,,Postaw na praktykę” nr POWR.01.03...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706833 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Zapytanie ofertowe- blachy, rury, pręty według specyfikacji w załączniku nr 3. 1. Ofert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706779 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie W ramach realizowanego projektu Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy opracowanie innowacyjnego, automatycznego systemu sterowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706712 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Zakup usług B+R obejmujących opracowanie innowacyjnej technologii digitalizacji i przetwarzania danych pochodzących z różnych źród...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702083 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni Przygotowanie i opracowanie materiałów do zajęć oraz przeprowadzenie zajęć dydakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702599 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny-EDYCJA 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)