Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7926517 2021-01-26
godz. 11:30
Lubelskie Wykonywanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie m. Łuków, do niniejszego postępowania nie stosuje się pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931539 2021-01-26
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895228 2021-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912995 2021-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905972 2021-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i went...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924787 2021-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa testów narkotykowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926067 2021-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Druk grafiki na kasetony Zapytanie dotyczy nadruku grafiki na kasetony według wzorów znajdujących się w Kryteriach ogólnych. Wycen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930544 2021-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Płoszenie metodą sokolniczą osobników gawrona Corvus frugilegus, z kolonii znajdujących się na wysokich drzewach rosnących na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931517 2021-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa odczynników do UMCS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888076 2021-01-26
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa odczynników w podziale na części na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach realizacji projektu „Inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906049 2021-01-26
godz. 13:00
Lubelskie Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie Numer referencyjny: ZP-2401-9/20 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926774 2021-01-26
godz. 13:00
Lubelskie Remont Nr 2 - konserwacja więźby dachowej na strychach 1. Prace remontowe 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926729 2021-01-26
godz. 14:00
Lubelskie Zakup i dostawa butelek kwadratowych HDPE, 500ml, Polix, 200szt. 1. Butelka HDPE z nakrętką kwadratowa, poj.500ml,producent Polix...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924877 2021-01-26
godz. 15:00
Lubelskie Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919900 2021-01-26
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919902 2021-01-26
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892288 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie wyników prac B+R w Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych soli nikotyny i baz na sol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916772 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926579 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Platforma Startowa „Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897813 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Innowacyjne funkcjonalne tłuszcze spożywcze o podwyższonej wartości odżywczej, prozdrowotnej i technologicznej w systemie: ”spray-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897814 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Innowacyjne funkcjonalne tłuszcze spożywcze o podwyższonej wartości odżywczej, prozdrowotnej i technologicznej w systemie: ”spray-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916066 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet w 5-osiowych centrach obróbczych CNC Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924699 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924823 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925358 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926988 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań w firmie PPU Drogownictwa S.A. 1) Retroreflektometr z modułem GPS- ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926989 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań w firmie PPU Drogownictwa S.A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926990 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań w firmie PPU Drogownictwa S.A. Wysokociśnieniowy agregat strumienio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926047 2021-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości gruntowych (zgodnie z zał. graficznym) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928655 2021-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę rozbiórkę budynku - Piaski Zlecę rozbiórkę starych budynków z pustaka gospodarczych w Piaskach k. Lublina. Zainteresowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)