Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7414647 2020-04-10
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowych 16 szt. opon letnich do samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404050 2020-04-10
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i systemem kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w budynku administrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411416 2020-04-10
godz. 15:00
Lubelskie Dostawa zbiornika do przewozu i dystrybucji wody pitnej na ramie przystosowanej do załadunku na samochód hakowy typu HS7L. ( załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380321 2020-04-13
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeglądów technicznych sprzętu i a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413125 2020-04-13
godz. 14:00
Lubelskie Prace remontowe związane z ułożeniem terakoty na podłogach w pomieszczeniach biurowych PGKiM Sp. z o. o. prace remontowe związane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415553 2020-04-13
godz. 17:00
Lubelskie Wykonanie Instalacji uziemiającej 1. wykonanie instalacji uziemienia 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377064 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na dostawę testowej i produkcyjnej wersji systemu informatycznego do świadczenia usługi elektronicznej projekto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383818 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa systemu informatycznego, za pośrednictwem którego będzie świadczona ekspercka e-usługa doskonalenia działań telemarketingo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385459 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych obrabiarek CNC - 2 nowe środki trwałe tworzące Elastyczne Gniazdo Obróbkowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402227 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dnia 26/03/2020 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402445 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 z dnia 26/03/2020 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402870 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku gastronomicznego „Pychotka” (ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403952 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie robót w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Trawniki 631 w Tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406621 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na realizację robót remontowo-budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń DDP "Dom nad Potokiem" Zamówienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413889 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Ciągnik rolniczy moc 80 - 100 kM, skrzynia przekładniowa 12 x 12 , klimatyzacja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415499 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie 4/2020 dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz serwisowego, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416516 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe- elementy elektroniczne Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych. Cel zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416718 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 07/04/2020 Przedmiotem zamówienia są: 1. Badania marketingowe – Francja 2. Wyszukiwanie i weryfikacja p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406763 2020-04-14
godz. 08:00
Lubelskie Zakup materiałów budowlanych na budowę chodników przy ul. Wyszyńskiego, Akacjowej, Wspólnej, Błotków, Pułaskiego w mieście Terespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377257 2020-04-14
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych (Hepatitis A Vaccine, Pazopanib, Panitumumab) stosowanych w COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/MBK/3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7380317 2020-04-14
godz. 09:00
Lubelskie Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415471 2020-04-14
godz. 09:00
Lubelskie Dzierżąwa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla potrzeb Prokuratury Regionalnej w Lublinie Numer referencyjny: RP VI WBA 261.3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416935 2020-04-14
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia ( hałas i drgania mechaniczne o działaniu miejscowym i ogólnym) występu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372641 2020-04-14
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii Numer referencyjny: EO/LA-2722/XVIII/20 1. Bevacizumabum 100 mg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7380311 2020-04-14
godz. 09:45
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Numer referencyjny: R4.ST.372.4.2020.ik Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383003 2020-04-14
godz. 09:45
Lubelskie RDW w Lublinie z/s w Bychawie - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411837 2020-04-14
godz. 09:50
Lubelskie Oczyszczanie separatorów kanalizacji i krat ściekowych RDW Zamość Numer referencyjny: R8.ST.372.6.2020.z.c. 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411886 2020-04-14
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mięsa i wędlin Numer referencyjny: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/04/04/2020 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mięsa i wędlin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401600 2020-04-14
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego -Ryki ul. Słowackiego” – ETAP I w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414607 2020-04-14
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów biurowych dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)