Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7655976 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych z podziałem na zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7668767 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji, izolacji fundamentów oraz dachu z wymianą rynien, rur spustowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7672569 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie ZP/56/2020 Budowę przepompowni ścieków ,,Kwarcowa’’ wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w ul. Kazimierskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684260 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie 1. Dokumentacja techniczna - Modernizacja doku załadunkowego nr 3 w Zakładzie Gdańsk 1 komplet 2. Wykonanie modernizacji doku zała...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690018 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Roboty budowlane w zakresie przebudowy części parteru budynku głównego Szpitala na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w Powiatowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689979 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Remont dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Kole PSONI w Tczewie Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690293 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Remont budynku nr 4 i nr 1 w kompleksach wojskowych administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694688 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Toruniu Numer referencyjny: I.391.8.2020 1. Zakres zamówienia dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696898 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie PROJEKT REMONTU KOLEKTORA WODY CHŁODNICZEJ 3”-090-CW51 i 52 na Zakładzie Destylacji PZD w Grupie LOTOS S.A. 1. Projekt remontu ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698055 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni Numer referencyjny: RR.271.16.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702061 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Opiekun mieszkania chronionego/wspomaganego w ramach realizacji projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703376 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą zbiornika i butli. Znak sprawy ZP-PN/17/20 Numer referencyjny: Znak sprawy ZP-PN/17/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703284 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703472 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa wyposażenia do Laboratorium MobileUX KIOP i Tabletu dla KASK Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703523 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie CRZP/126/2020/AZP Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3 - 5 Numer referencyjny: C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704198 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję. 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu/ szkolenia zawodowego (online)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705023 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706787 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęć dydaktycznych dla studentów 3 semestru stud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707587 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie wymiany drzwi wejściowych wewnętrznych w ilości 9 szt. oraz 1 sztuki drzwi zewnętrznych do 6 budynków mieszkalnych przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681820 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708311 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie 1255/WM/MZ/2020 DN/160000145 POMPKA SR25 5ml/min-230V THOMAS 20251352 1. POMPKA SR25 5ml/min-230V THOMAS 20251352 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710312 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie 1277/WM/MZ PS/150019007 ELEKTRODA pH CPS11D-7BT21 E+H 1. ELEKTRODA pH CPS11D-7BT21 E+H 8 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698276 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chmielno Numer referencyjny: RZP-II.271.37.2020 2. Zakres zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713100 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Zakup opon całorocznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Opony całoroczne Opony całoroczne 9,5 R 17,5 (Parametry opony: Przeznaczenie: A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7655909 2020-09-28
godz. 10:30
Pomorskie Dostawa automatycznych systemów obserwacyjnych SST wraz z oprogramowaniem. Numer referencyjny: BO/3/2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686968 2020-09-28
godz. 10:45
Pomorskie Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 24 lok. 1 w Gdańsku Numer referencyjny: 77/20/A 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686776 2020-09-28
godz. 11:00
Pomorskie „3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019” Park przy ul. Osiedlowej w Gdańsku....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690115 2020-09-28
godz. 11:00
Pomorskie Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni Numer referencyjny: EZP.271.78.2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692241 2020-09-28
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020–2021, 2021–2022 oraz 2022–2023 na terenie dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702582 2020-09-28
godz. 11:00
Pomorskie CIS Osówek - zatrudnienie na przyszłość 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań: a) opracowanie programu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)