Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8908250 2022-05-24
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa artykułów chemicznych do siedziby Zamawiającego w roku 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913520 2022-05-24
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa oprogramowania. 1. Microsoft Windows Server 2022 Standard 16 Core License Pack (przewidywana ilość-2 szt.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914447 2022-05-24
godz. 10:00
Pomorskie 24024 Zakup i dostawa części do pomp WARMAN 2/1,5 B-AH, 4/3 C-AH do Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914476 2022-05-24
godz. 10:00
Pomorskie ZP-ZO/22/22 Zakup i dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansu transportowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część nr 1 Zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917103 2022-05-24
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji przetargowej (projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar i kosztorys inwestorski) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922804 2022-05-24
godz. 10:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Zespołach W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914482 2022-05-24
godz. 10:06
Pomorskie ZPNOS.6.2022 Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: obrębu Luzino, obrębu Dąbrówka, obręb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8901602 2022-05-24
godz. 10:15
Pomorskie Zaprojektowanie i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906697 2022-05-24
godz. 10:30
Pomorskie Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego w podziale na 34 zadania Część 1: Produkty chemiczne - 10 pozycji Część 2: Produkty chemiczne Część 3: 3 pozycje - wyroby szklane labor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909753 2022-05-24
godz. 10:39
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Dostawa stacja graficznych do obróbki danych mapowych wyposażonych w dwa monitory wysokiej rozdzielczoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882796 2022-05-24
godz. 11:00
Pomorskie Dzierżawa części nieruchomości, której właścicielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, stanowiącej zabudowane działki nr 5/1, 5/2,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898175 2022-05-24
godz. 11:00
Pomorskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Starogard Gdański-edycja 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907182 2022-05-24
godz. 11:00
Pomorskie 6/P/STO/2022 Dostawa mieszanin wzorcowych z podziałem na części. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cz.I- Mieszanina zawierająca 1% dwutle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907329 2022-05-24
godz. 11:00
Pomorskie Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1908G Zawory – Ręboszewo „BUDOWA CHODNIKA Z DOPUSZCZONYM RUCHEM ROWERÓW W RA-MACH PRZEBUDOWY DROGI POWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910420 2022-05-24
godz. 11:00
Pomorskie Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918198 2022-05-24
godz. 11:00
Pomorskie Mata gumowa (zewnętrzna) 120x80 cm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909684 2022-05-24
godz. 11:20
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Dostawa dwóch mobilnych stacji graficznych do obróbki danych mapowych na miejscu pomiarów”. opis przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909685 2022-05-24
godz. 11:23
Pomorskie „Dostawa dwóch tabletów do zabezpieczenia procesu zbierania danych przez BSP (z zestawem akcesoriów ochronnych).”. PRZEDMIOT POST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909686 2022-05-24
godz. 11:26
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Aktualizacja oprogramowania (subskrybcji) licencji AcpMap”. Opis przedmiotu szacowania w załączniku CZĘ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909687 2022-05-24
godz. 11:28
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Aktualizacja oprogramowania - licencji PIX4D”. Opis przedmiotu szacowania w załączniku CZĘŚĆ V.docx 1 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909688 2022-05-24
godz. 11:30
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Aktualizacja oprogramowania – C++ Builder”. Opis przedmiotu szacowania w załączniku CZĘŚĆ VI.docx 1 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909763 2022-05-24
godz. 11:33
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Dostawa oprogramowania do szkolenia z zakresu ECDIS”. Opis przedmiotu szacowania w załączniku CZĘŚĆ VII...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909667 2022-05-24
godz. 11:35
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Dostawa bezzałogowego statku powietrznego do pomiarów fotogrametrycznych w strefie przybrzeżnej (z częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909764 2022-05-24
godz. 11:38
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Dostawa rzutnika o wysokiej rozdzielczości”. Opis przedmiotu szacowania w załączniku CZĘŚĆ X .docx 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8889096 2022-05-24
godz. 12:00
Pomorskie Jednorazowe kompostowalne sztućce i naczynia Linia do Kompaudingu i granulacji mieszanek polimerów blend i polimerów termoplastyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888043 2022-05-24
godz. 12:00
Pomorskie Modernizacja (remont) al. Grunwaldzkiej w Gdańsku na II odcinkach w ramach zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888036 2022-05-24
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skateparku w Multiparku Morena wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami małej architektury w ramach Bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8891334 2022-05-24
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Opracowanie wielobranżowej koncepcji utworzenia pasa dla autobusów (buspasa) w ciągu ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Opackiej do Wę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894525 2022-05-24
godz. 12:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 39 Część 1: Mięsa surowe i wędliny Część 2: Owoce,warzywa i kiszonki Część 3: Mleko i przetwory mleczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907116 2022-05-24
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu nr STHB.02.01.00-DE-0140/17 South Baltic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)