Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7579011 2020-07-17
godz. 15:00
Pomorskie Przeprowadzenie zajęć, wykładów dotyczących profilaktyki zdrowotnej na rzecz osób starszych w Klubie Senior + w Koczale. W związku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550978 2020-07-20
godz. 00:00
Śląskie Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020r. zadania publicznego w zakresie usługi trenera pracy Przedmiotem zadania jest usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568130 2020-07-20
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/ WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 1. Przedmiotem jest opracowanie, wykonanie i implementacja na platformie Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570067 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt „Gospodarowanie budżetem domowym” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571421 2020-07-20
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie zajęć fotograficznych w wymiarze 120 godz. Zajęcia będą odbywały się w Klubie Seniora w Cycowie przy ulicy Chełm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572459 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegenta na spotkaniach grup samopomocowych w kole PZN Kętrzyn Prelekcja na tematy: "Udziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577658 2020-07-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegenta na spotkaniu grupy samopomocowej w kole PZN Kętrzyn Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578829 2020-07-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581357 2020-07-20
godz. 00:00
Pomorskie Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące Zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Spawanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581355 2020-07-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2020/PNDP na szkolenia zawodo Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci grupowych szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581603 2020-07-20
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M07ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Oper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581686 2020-07-20
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPMA.10.01.01-14-b686/18 Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu kursu robotyki dla uczniów oraz c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7528674 2020-07-20
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referencyjny: DZP-29...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577275 2020-07-20
godz. 11:00
Lubelskie Usługi profilaktyczne, aktywizujące i towarzyszące dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541945 2020-07-21
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 18.06.2020 Zamówienie zakłada realizację szkoleń związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych dla o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576189 2020-07-21
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w postaci zorganizowania zajęć doszkalających dla uczestników projektu pn. „Program...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569496 2020-07-21
godz. 11:00
Wielkopolskie Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563166 2020-07-21
godz. 16:15
Mazowieckie 12/2020/WD/DEKiD realizacja zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570123 2020-07-22
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. "Jak dbać o higienę i bezpieczeństwo w domu" podczas wyjazdu 4- dni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570117 2020-07-22
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. "Natura dobrodziejstwem zdrowia człowieka" podczas wyjazdu 4- dniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576359 2020-07-22
godz. 23:59
Pomorskie Postępowanie na wybór dostawców realizujących szkolenia e-learningowe dla Grupy LOTOS - SRM/205013

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579052 2020-07-23
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie 3 pakietów edukacyjnych dla Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku Cel zamówienia Przygotowanie 3 pakie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579129 2020-07-23
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie plenerowych akcji edukacyjnych wraz z wykorzystaniem mobilnego laboratorium, służących edukacji w zakresie Odnawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577432 2020-07-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie cyklu czterech szkoleń dla przewodników turystycznych Doliny Dolnej Odry w celu wypracowania jednolitej oferty tur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550359 2020-07-24
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr Z2/PEZ-H2/2020 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy/ów na zakup narzędzia do pomiaru e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548747 2020-07-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Usługa przeprowadzenia szkoleń oraz indywidualnego doradztwa poszkoleniowego dla 200 właścicieli/przedsiębiorców z sektora MMŚP po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572653 2020-07-24
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla inspektorów Wydziału i Działów Inspekcji WIOŚ w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573851 2020-07-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych Cel zamówienia Zdobycie przez uczestników kwalifikac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581604 2020-07-24
godz. 00:00
Mazowieckie Szkolenie „Praca z rodzinami ze spektrum autyzmu” - ponowienie zapytania Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7543625 2020-07-24
godz. 10:00
Podlaskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób osadzonych w jednostce penitencjarnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)