Przetargi na sprzątanie

Wartość usług czystościowo-sprzątających w Polsce szacowana jest na ponad 6 mld złotych rocznie. W 2014 r. ilość ogłoszonych zamówień z tej branży wyniosła 11289 natomiast w 2015 r. o 2261 więcej! (13550 przetargów i zleceń). Monitoruj przetargi na sprzatanie i pozyskaj nowych partnerów biznesowych w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4795899 (brak danych) „Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, prin contract de concesiune de servicii”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4785350 (brak danych) Udbud af afhentning og behandling af emballeret farligt affald fra 5 genbrugspladser og 4 apoteker i Tønder Kommune. Tønder Affald A/S udbyder afhentning og behandling af emballeret farligt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4785346 (brak danych) Transport og behandling af forbrændingsegent affald. Tønder Deponi A/S udbyder forbrænding af forbrændingsegnet affald fra Tønder Kommune, samt transport af affaldet fra omlastestationen på ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4784636 (brak danych) Upphandling av avfallshämtning. Upphandling av avfallshämtning i Sydnärkes kommunalförbunds medlemskommuner. Upphandlingen omfattar 2 delentreprenader.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4784644 (brak danych) Avfall 2017. Svenska Bostäder och Föreningen Fastighetsägare i Järva genomför en gemensam upphandling gällande entreprenad för omhändertagande av avfall som inte hanteras genom det kommunala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4777843 (brak danych) Delegarea prin concesiune a serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare, judetul Hunedoara.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4777866 (brak danych) Lokalvård MSB Stockholm. Lokalvård MSB Fleminggatan 14 Stockholm.Lokaler på 2 plan med ca 4 850 m².Avser regelmässig lokalvård och vissa tilläggstjänster.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4785195 (brak danych) Beseitigung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen auf einer Deponie der Klasse 3. Beseitigung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen auf einer Deponie der Klasse 3.Die V...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4757754 (brak danych) Unterhaltsreinigung an zwei Standorten in Ludwigshafen- Ausschreibung 923. Gegenstand des Verfahrens und des daraus hervorgehenden Vertrages ist die die Durchführung der regelmäßigen Unterha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4757749 (brak danych) Hämtning av hushållsavfall i säck och kärl samt underjordsbehållare. Denna upphandling avser avtal om entreprenad för hämtning av hushållsavfall i kärl och säck för stadsplanerade områden i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4757832 (brak danych) Lokalvård. Upphandlingen ska leda fram till ett avtal avseende lokalvård av de lokaler som disponeras av Stockholm Vatten, totalt drygt 17 000 m². Lokalerna är utspridda inom Stockholms komm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4758240 (brak danych) Gara 366/ACU/2016 avente ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (codice CER 20.03.03) — prot. 37841. La gara ha per oggetto il servizi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4761134 (brak danych) Servicio de limpieza del auditorio Príncipe Felipe. Limpieza del auditorio Principe Felipe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4761215 (brak danych) Gestión de planta de reciclaje y compostaje del centro de tratamiento de residuos de Almagro. Separación y recuperación de residuos por fracciones.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4761217 (brak danych) Prestación del servicio de limpieza de la Casa Consistorial de forma respetuosa con el medio ambiente. Prestación del servicio de limpieza de la Casa Consistorial de forma respetuosa con el ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4765275 (brak danych) Avfallshämtning i Finspångs kommun. — Hämtning av mat- och restavfall,— Hämtning av grovavfall inklusive vitvaror,— Hämtning av latrin,— Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar,— ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4765259 (brak danych) Lokalvård – Grundskoleförvaltningen, område 1. Lokalvård till område 1 inom Grundskoleförvaltningen.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4754284 (brak danych) Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Danesti, judetul Gorj.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4754376 (brak danych) Upphandling av Facility Management/Facility Services (FM-tjänst). Riksbanken avser att upphandla en leverantör som kan leverera en helhetstjänst inom olika delar av Facility Management/Facil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4747916 (brak danych) Hämtning, transport och lossning av vändschakts- och cyklonaska. Upphandlingen omfattar hämtning, transport och lossning av vändschakts- och cyklonaska. Askan hämtas på avfallsförbränningsan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4751153 (brak danych) Tender for Cleaning Services Priory School, Slough. Priory School wishes to invite tenders for the provision of cleaning the school.Suppliers that are interested in this tender process are i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4751148 (brak danych) Ramavtal Skadesanering. Ramavtal Skadesanering av byggnader och lösöre.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4751173 (brak danych) Högtrycksspolning och slamsugning. Göteborgs stads och smaverkande kommuner och bolags behov av följande tjänster:Högtrycksspolning och slamsugning, Torr- och våtsugning, TV-inspektion, Film...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4751171 (brak danych) Lokalvård. Upphandlingen omfattar Lokalvård för Stiftelsen Bodenbos räkning. Trapphus, kontor och lägenheterAvtalstiden är 1.4.2017 – 31.3.2019 med möjlighet till en (1) förlängning om ytter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4740018 (brak danych) „Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, comuna Campani, judetul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4733444 (brak danych) Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, judetul Harghita.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4733652 (brak danych) Städentreprenad 2017 – Nyköpingshem AB. Städning med tillhörande arbetsuppgifter av trapphus, allmänna utrymmen, kontors- och personalutrymmen.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4733640 (brak danych) Städtjänster. Se förfrågningsunderlaget.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4733700 (brak danych) Krossning av avfall. Upphandlingen avser krossning av avfall samt i samband med detta avskilja enstaka främmande föremål som kan orsaka driftsproblem i förbränningsanläggningarna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4740714 (brak danych) Gara 365/ACU/16 — servizio di recupero R13 di rifiuti biodegradabili — prot. 11136/16. L'appalto ha per oggetto il servizio di messa in riserva finalizzata al recupero R13 dei rifiuti biodeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)