Przetargi na sprzątanie

Wartość usług czystościowo-sprzątających w Polsce szacowana jest na ponad 6 mld złotych rocznie. W 2014 r. ilość ogłoszonych zamówień z tej branży wyniosła 11289 natomiast w 2015 r. o 2261 więcej! (13550 przetargów i zleceń). Monitoruj przetargi na sprzatanie i pozyskaj nowych partnerów biznesowych w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4621530 (brak danych) Behandling av brännbart avfall från hushåll. Avtalet omfattar omhändertagande av brännbart avfall från hushåll. Affärsverken Karlskrona AB kan dock inte lämna någon garanterad män...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4621551 (brak danych) Transport och omhändertagande av filteraska från avfallsförbränningsanläggning 2016-2018. Upphandlingen omfattar hämtning, transport, omhändertagande och återvinning av fasta rökgas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632890 (brak danych) Hämtning av fett, slam och latrin. Entreprenaden omfattar:. Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar på Lidingö fastland och på öar utan broförbindelse,. Hämtning av fett...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632919 (brak danych) Hämtning av el- och farligt avfall. Hämtning av farligt avfall och elavfall.Farligt avfall från hushåll är sådant avfall som klassas som farligt avfall enligt särskild förordning och...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632963 (brak danych) Städtjänster. Upphandling av ramavtal avseende städtjänster för statliga myndigheter under regeringen samt andra statliga upphandlande myndigheter som omfattas av statlig inköpssamordn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642434 (brak danych) Hämtning av källsorterat avfall i Lulebos bestånd. Helhetsansvar för källsorterat återvinningsmaterial av ovan angivna fraktioner från soprum inom Lulebo AB:s fastighetsbestånd i Lul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642425 (brak danych) Upphandling städentreprenad. Stiftelsen Östhammarshem emotser ert anbud för städning gemensamma utrymmen i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar.I entrepr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642395 (brak danych) Drift och avhjälpande underhåll av kommunens fastigheter – utemiljö. Upphandlinge avseende markskötsel och vinterväghållning av skolor, förskolor, idrottsanläggningar, LSS-boende, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642394 (brak danych) Bärgning av bilar och bilskrot åt Södertälje kommun. Upphandlingen omfattar tjänster inom Fordonsflytt/bilbärgning och bilskrotning inom Södertälje kommun. De tjänster som avses är...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636733 (brak danych) Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Brusturi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4645638 (brak danych) NUN — Asbestos Removal Framework. This framework contract is for the removal and disposal of Asbestos within Nuneaton and Bedworth — The contractor who offers the Most Economically Advan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4645629 (brak danych) Upphandling av mottagande och förbränning av hushållsavfall. Mottagande av och förbränning av brännbart hushållsavfall. Volym beräknas till ca 3 600 ton per år.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4639885 (brak danych) Unterhalts-, Veranstaltungsreinigung, Sonderarbeiten sowie Glasreinigung. Unterhaltsreinigung, Veranstaltungsreinigung, Sonderarbeiten nach Anforderung: Reinigung und Pflege von Decken und W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4648403 (brak danych) Asbestos Survey and Testing Services. Asbestos Survey and Testing ServicesThis will be a five year contract with the option to extend for a further two separate one year periods upon satisfa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4648524 (brak danych) Window Cleaning Services of Communal and Other Glazing. Fortis Living is seeking to identify 1 suitable supplier, who has the appropriate skills, equipment, track-record and management capab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4648521 (brak danych) ESPH SB Cleaning Services for Hastings and Rother (ESPH93). Hastings Borough Council, its own behalf, and on behalf of the Hastings and St Leonards Foreshore Charitable Trust and Rother Dist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4648766 (brak danych) III.D.MW-001-16. Abholung bzw. Einsammlung, Übernahme und Entsorgung einschließlich Behälter-, Container-, Pressengestellung und Nachweisführung für:— Klinikabfälle mit AVV-Abfallsch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4663184 (brak danych) 2016 Behållare för farligt avfall NLL. Upphandlingen avser ramavtal på behållare för farligt avfall för leverans till Norrbottens läns landsting.Totalt upphandlingsvärde: ca 5 950 00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4663273 (brak danych) Städtjänster. Kristianstad kommun upphandlar allmänna städtjänster och bjuder in intresserade leverantörer att lämna anbud.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4663259 (brak danych) Rengöring av im-kanaler, från- och tilluftskanaler. Entreprenaden omfattar rengöring av im-kanaler, från- och tilluftskanaler samt besiktning av takskydd efter avrop för hela vårt fast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4652757 (brak danych) Avfallstransporter. Uppdraget omfattar lastning och transport av brännbart avfall från Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund till Korstaverket i Sundsvall. I undantagsfall kan trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4655600 (brak danych) Lokalvård till anstalten och häktet i Kalmar. Kriminalvården upphandlar ett avtal för lokalvård vid anstalten och häktet i Kalmar. Omfattningen är ca 18 timmar per vecka vid anstalten...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4655587 (brak danych) Hantering av farligt avfall åt Telge AB. Upphandling för hantering av farligt avfall åt Telge Återvinning AB och Södertälje hamn AB.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4655583 (brak danych) Ramavtal för slamsugning, spolning och filmning. Ramavtal för slamsugning, spolning och filmning inomhus samt innanför tomtgräns.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4673918 (brak danych) Saneringsavtal och skadedjursförsäkring. Upphandlingen avser saneringsavtal och skadedjursförsäkring.Avtalstiden är 3 år med möjlighet till förlängning i maximalt 1 år.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4670998 (brak danych) Städtjänster Kvinneby och Hjulsbroskolan med förskolor. Upphandlingscenter i samarbete med Linköpings kommun inbjuder ert företag att lämna anbud på offentlig upphandling av ett avtal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4671154 (brak danych) Transport av avfall. Beskrivning av tjänsten:Upphandlingen omfattar transport av brännbart hushållsavfall samt grovavfall mellan Häringetorp (avfallsanläggning) i Växjö och Ljungsjöv...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4671149 (brak danych) Skadedjur. Sanering av Vägglöss och Kackerlackor.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4671148 (brak danych) FSKF-2016-7033 Lokalvård – Förskoleförvaltingen. Lokalvård till förskolor, 5 delar.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4657448 (brak danych) Lokalvård 2016. Upphandling av lokalvård till Högskolan i Borås.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)