Przetargi i zamówienia - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6782471 2019-05-29
godz. 00:00
Mazowieckie Zlecę sprzątanie wspólnoty mieszkaniowej i prace działkowe - Warszawa Zlecę sprzątanie wspólnoty mieszkaniowej i prace działkowe. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782472 2019-05-29
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę opróżnienie mieszkania i wyburzenie ścianki - Lublin Zlecę opróżnienie mieszkania w Lublinie na ul. Ogrodowej. Do wyniesieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782493 2019-05-29
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę mycie okien i sprzątanie - Zambrów Zlecę mycie okien i sprzątanie w sklepie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782538 2019-05-29
godz. 00:00
Dolnośląskie Zlecę sprzątanie domu - Wysoka Szukam Pani do sprzątania domu - 150 m2 w miejscowości Wysoka na płd Wrocławia, cena do uzgodnienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778417 2019-05-29
godz. 08:00
Łódzkie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz Numer referencyjny: ZP. 271.6.2019 1.Nazwa postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782883 2019-05-29
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dzierżawa i opróżnianie pojemników do gromadzenia nieczystości stałych, niesegregowanych z posesji:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760504 2019-05-29
godz. 09:00
Wielkopolskie świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach będących w zasobach i zarządzie Miejskiego Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767779 2019-05-29
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777767 2019-05-29
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji – kod 20 01 08 Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778310 2019-05-29
godz. 09:00
Wielkopolskie „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek” Numer referencyjny: RIR ZP.271.2.4.2019 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6723746 2019-05-29
godz. 09:30
Mazowieckie Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759282 2019-05-29
godz. 09:30
Pomorskie Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku – II Zakresy Numer referencyjny: 30/B/PZ/2019 Zakres I – Rejon: Śródmieś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762072 2019-05-29
godz. 09:30
Dolnośląskie Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765798 2019-05-29
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie w 2019 r. Numer referencyjny: SZ.ROZ.281.105.2019 U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778157 2019-05-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Wywóz nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781360 2019-05-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Najem toalety publicznej – kontenerowej zlokalizowanej w Świnoujściu przy wejściu plażowym od ul. Orkana/Nowowiejskiego w okresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768815 2019-05-29
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie „DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARCZEGO I POJEMNIKÓW NA KLUCZE” – sprawa numer 40/2019 Numer referencyjny: 40/2019 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6726748 2019-05-29
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z NIEruchomości zamieszkałych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777345 2019-05-29
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Numer referencyjny: 22/2019 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777763 2019-05-29
godz. 11:00
Dolnośląskie USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY Numer referencyjny: WNP/400/PN/2019 II.4) Krótki opis przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780186 2019-05-29
godz. 11:00
Śląskie Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstających w Głównym Instytucie Górnictwa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781044 2019-05-29
godz. 11:00
Zachodniopomorskie 1. Likwidacja środka trwałego o nazwie „Młyn Raymonda” 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759488 2019-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie robót rozbiórkowych w trzech komorach piwnic w podziemiach budynku dawnego Starostwa polegających na usunięciu pod nadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764122 2019-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765800 2019-05-29
godz. 12:00
Śląskie „Utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Tychy w 2019 roku” Numer referencyjny: TZUK.271.67.2019 R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776869 2019-05-29
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa sprzątania obiektów należących do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli wraz z terenem zewnętrznym Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778782 2019-05-29
godz. 12:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych oraz dworcowych zarządzanych przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781861 2019-05-29
godz. 12:00
Podlaskie Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora ropopochodnych PSV 15/100 wraz z osadnikiem".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782763 2019-05-29
godz. 12:00
Mazowieckie Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów, które obejmuje: 1) demontaż (zdjęc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776804 2019-05-29
godz. 12:00
Podlaskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)