Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8415333 2021-10-01
godz. 11:00
Łódzkie Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji pożarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400458 2021-10-01
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie „Prace remontowe instalacji hydrantów wewnętrznych w Sądzie Rejonowym w Rypinie” Zakres prac remontowych instalacji hydrantów wewnętrznych w Sądzie Rejonowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415955 2021-10-01
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup i dostawa kart Mifare dla Biura Przepustek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416990 2021-10-01
godz. 13:30
Małopolskie Usługa ochrony fizycznej- ochrona fizyczna terenu wraz z obiektami należącymi do ośrodka szkoleniowego w Dębem, obejmująca działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401220 2021-10-01
godz. 14:00
Mazowieckie Dostawa i montaż instalacji wewnętrznych hydrantowych _ Komagra Sp. z o.o. 1. Dostawa i montaż instalacji wewnętrznych hydrantowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403371 2021-10-01
godz. 15:00
Dolnośląskie "Pamięć i tożsamość" CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002749 Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do ogłoszenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417565 2021-10-01
godz. 15:00
Świętokrzyskie OGÓLNE/ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4/Dostawa i montaż szlabanu przy budynku Portierni Towarowej – ZP POMORZE/Opoczno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406942 2021-10-03
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na instalacji systemu monitorowania terenu szkoły, montażu i zakupie zestawu do monitorowania w ramach zadania „Bezpieczna szkoły – kont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406925 2021-10-04
godz. 00:00
Dolnośląskie PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU BIUROWYM ORAZ W HALI OBSŁUGOWO-NAPRAWCZEJ (HALA ON) NA TERENIE ZAJEZDNI TR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409594 2021-10-04
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług ochrony osób i mienia Oddziału KWK Sośnica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413149 2021-10-04
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa i wymiana przestarzałego systemu elektronicznego dostępu ACC do obiektów i pomieszczeń Muzeum wraz z integracją z istniejącymi systemami bezpieczeństwa 1) Przedmiot zamówienia poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376974 2021-10-04
godz. 09:00
Mazowieckie OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA, REALIZOWANA PRZEZ SUFO, NA RZECZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH a Część nr: 1 Nazwa: OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA, REALIZOWANA PRZEZ SUFO, NA RZECZ JEDNOSTEK WOJSKO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406452 2021-10-04
godz. 09:00
Opolskie Świadczenie kompleksowej usługi ochrony fizycznej mienia oraz monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Opolu Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.28.2021 Przedmiotem zamówienia jest ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409457 2021-10-04
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług ochrony osób i mienia Oddziału KWK Sośnica Numer referencyjny: 412100491 Świadczenie usług ochrony osób i mienia Oddziału KWK Sośnica 1. Całodobowa ochrona osób i mienia na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411430 2021-10-04
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest:− świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, − monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417231 2021-10-04
godz. 09:30
Mazowieckie „Ochrona mienia Lasów Miejskich-Warszawa” LM-W.ZP.260.18.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412332 2021-10-04
godz. 09:50
Mazowieckie Dostawa części zamiennych do broni palnej Numer referencyjny: 133/Cut/21/ŁK 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa części zamiennych do broni palnej w 4 częściach: Zadanie nr 1 - Części zami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417257 2021-10-04
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. oraz terenu składowiska odpadów w Kraśniczej Woli 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417667 2021-10-04
godz. 10:00
Mazowieckie Przeglądy, konserwacja i naprawy bram garażowych i wjazdowych, szlabanów oraz bram i drzwi przeciwpożarowych w obiektach administracyjnych w Oddziale Wrocław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417433 2021-10-04
godz. 10:00
Śląskie Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402463 2021-10-04
godz. 11:00
Śląskie Monitoring wizyjny terenu Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała EC2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403785 2021-10-04
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie rozbudowy monitoringu wokół Toru Regatowego Malta w PoznaniuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:a) dokumentacja projektowa – zał. nr 1 do SWZ, b) specyfikacja techniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379882 2021-10-04
godz. 12:00
Wielkopolskie Ochrona fizyczna obiektów AQUANET S.A. w rozbiciu na 4 Pakiety Numer referencyjny: Z/73/2021 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ochrona fizyczna obiektów Aquanet SA, w rozbiciu na 4 Pak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404201 2021-10-04
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie MOR, oznakowania, instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu Część 1: 4.2.1. Część 1 zamówienia 1a. „Budowa obiektu turystycznego MOR (miejsce obsługi rowerów) przy ścieżce rower...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409427 2021-10-04
godz. 12:00
Śląskie Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku - Białej Numer referencyjny: 2401-ILZ.260.43.2.2021, ZKP-11/2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409426 2021-10-04
godz. 12:00
Dolnośląskie PRACE SSP/SDG - „Wykonanie i uruchomienie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz detekcji gazów w ramach inwestycji „Kotłowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397486 2021-10-04
godz. 13:00
Łódzkie Ochrona mienia i obiektów ZWIK Sp. z o.o., konwojowanie wartości pieniężnych oraz konserwacja i naprawy urządzeń zabezpieczenia technicznego. Numer referencyjny: HHZ.280.3.2021.V Część 1 zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406860 2021-10-04
godz. 13:30
Dolnośląskie Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej WLZ, ADM wraz z wykonaniem nowej instalacji domofonowej z przystosowaniem do sterowania furtką i wykonanie przycisku p.poż. w budynku przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414543 2021-10-05
godz. 08:00
Śląskie Dostawa systemu monitoringu1.1. KAMERA IP TUBOWA, 5MPX, H265, POE, IP67 wraz z puszką (wymagane firmy Dahua, Hikvision, Kenik, BCS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8373643 2021-10-05
godz. 09:00
Śląskie NZ.231.029.2021 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)