Przetargi mieszkaniowe

Rynek mieszkaniowy to ogromny potencjał dla Twojej firmy. W 2015 r. na rynku mieszkaniowym ogłoszono 1944 zamówienia, z czego 345 w województwie mazowieckim, 244 w śląskim oraz 243 w małopolskim. Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowe kontrakty.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4594327 (brak danych) Hantverkstjänster – Bygg. AFA.21 Översiktlig information om objektet:Upphandlingen avser Ramavtal gällande Byggnadsarbete.Med Ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4594370 (brak danych) Ramavtal, totalentreprenad bygg. Denna upphandling syftar till att försörja Värmlandstrafik AB med ramavtal totalentreprenad bygg inom egna och förhyrda lokaler.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599837 (brak danych) Tornhagsskolan nybyggnad av flexibel förskola/skola. Objektet avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan.Objektet är beläget i Gottfridsberg Linköping. Den nya byggnaden kommer att ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599906 (brak danych) Årsentreprenörer 2017. Upphandling av ramavtal för entreprenader avseende värme och sanitet, ventilation, el/tele/data, bygg, tak, golv, glas, storkök, förbränningspannor och målning.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4602490 (brak danych) WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße, Schlosserarbeiten, Vergabe-Nr. 1-1000-0441-13. Schlosserarbeiten,WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße.Die GWG Städtische Wohnungsgesells...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4606034 (brak danych) Kv Kasernen 1, Total upprustning av fastighet, utvändigt och invändigt. Entreprenaden omfattar att genom utförandeentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för upprustn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4606032 (brak danych) Nybyggnad av Bandyhall (väderskydd) Söderhamn. Befintlig bandyplan med läktare rivs och ny bandyhall byggs på samma plats.Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer.Ovan entrébyggna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4611863 (brak danych) Ramavtal om nybyggnation bostadslägenheter. Ramavtal om nybyggnation bostadslägenheter.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4614554 (brak danych) Ny Simhall Linköping. Lejonfastigheter AB inbjuder härmed till anbudslämnande avseende uppförande av Ny Simhall i Linköping med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4624395 (brak danych) Kv. Sparven 1, Nyproduktion av 2 st. flerbostadshus. Kv. Sparven 1, Nyproduktion av 2 st. flerbostadshus.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4624394 (brak danych) SABO:s kombohus Flex. Kikås 1:112 m.fl. Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag vars främsta uppgift är att förse Mölndal med attraktiva och kundanpassade lägenheter. Bolaget, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4616950 (brak danych) Kv. Prästen, Kalix. Nybyggnad av flerfamiljshus och carports. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Entreprenaden avser projektering och nybyggnad av flerfamiljshus och carports m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4617553 (brak danych) WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße, Elektroarbeiten, Vergabe-Nr. 1-1000-0441-08. Elektroarbeiten.WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße.Die GWG Städtische Wohnungsgesellschaf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632710 (brak danych) Kvibergsskolan F-3, Nybyggnad, Utförandeentreprenad (GE). Utförandeentreprenad i form av generalentreprenad för ny grundskola F-3 för 200 elever med mottagningskök och egen skolidrottshall. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632702 (brak danych) Nybyggnation bostäder, Västra Sörse, Varberg. Entreprenaden omfattar nybyggnation av bostäder intill Södra vägen i Varberg. 11 flerbostadshus i 4 till 6 plan tillsammans med 2 underjordiska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632728 (brak danych) Nya Glänningeskolan. Avser nybyggnation av skola åk F – 6 samt idrotthall i Glänninge, Laholms kommun. Samverkansform partnering.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4279454 (brak danych) EC0736 Quartermile Main Enabling Works. The University of Edinburgh wishes to appoint a Main Contractor to undertake the following:A main enabling works package (in advance of the main refur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4279463 (brak danych) EC0735 Main Contractor Institution for Regeneration and Repair. The University of Edinburgh wishes to appoint a Main Contractor who will work on behalf of the University with regards to the ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642345 (brak danych) Ombyggnad centrala reningsverket i Kristianstad, utökad samverkan-partnering. Kristianstads centrala reningsverk (CRV) ska byggas ut för att kunna möta ökad belastning och skärpta reningskra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642343 (brak danych) Hus 3 campus Albano, prefabstomme. Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av prefabstommar för uppförande av; Hus 3, ca 10 000 m² BTA, nybyggnad. Huset är fr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642339 (brak danych) Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet i partnering. Upphandlingen avser om- och tillbyggnation av Stadsparksbadet i Borås. Stadsparksbadet byggdes 1983 och står nu inför en omfattande renov...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4287860 (brak danych) Kv. Gripen 20, Oskarshamn, nybyggnation. Byggebo AB har för avsikt att uppföra Hälsocentral, lokaler för Folktandvård samt 57 lägenheter på kv. Gripen 20 i Oskarshamn. Förfrågan avser totale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636728 (brak danych) Volymavtal för bostadsprojekt totalentreprenad. I syfte att säkerställa leveranskapacitet de kommande åren genomför MKB denna upphandling uppdelad i åtta (8) anbudsområden och totalt 33 tota...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636727 (brak danych) Nybyggnad av omlastningsterminal etapp 1. Arbetet omfattar uppförande av logisitikcentral med lager. I arbetet ingår uppförande av lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636779 (brak danych) Solskydd. Solskyddsprodukter inklusive montering och demontering:— Leverans av solskydd;— Nyinstallation av beställda produkter;— Rådgivning av produkter, inkl. rådgivning kring barnsäkerhet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636968 (brak danych) Ny reservoarvolym, Helsingborg. Nytt vattentorn med lågreservoarer i Helsingborg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4283805 (brak danych) Framework Agreement for Main Building Contractors for New Build Housing. Link Group intends to enter into a Framework Agreement with a limited number of Building Contractors to provide const...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4283801 (brak danych) EC0739 Building a New Biology — The Darwin Project. University of Edinburgh Tender Reference EC0739.For the appointment of a Main Contractor to construct a new Biology Building — The Darwin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4283798 (brak danych) Agraffen. Projektet avser att på totalentreprenad utföra nybyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Agraffen med option på etapp 2 och 3 inom samma fastighet.Projektet omfat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4283797 (brak danych) Nyproduktion flerbostadshus Rosenlundsparken. Projektet avser nyproduktion av 2 flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och 5 lokaler varav en är en förskola med 6 avdelningar, samt ett g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)