Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8863356 2022-05-23
godz. 09:00
Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer referencyjny: I-II.271.14.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zamówienie podzielone jest na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866441 2022-05-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych Numer referencyjny: ZITŚ.271.2.2022 Modernizacja sieci kana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869556 2022-05-23
godz. 09:00
Opolskie „Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region” Numer referencyjny: ZP.271.7.2022.RM Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zinte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851592 2022-05-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa sortera komórek w technologii cytometrii przepływowej oraz bioreaktora Numer referencyjny: RZP/PN/14/22 Przedmiotem podzielono na 2 pakiety: Pakiet nr 1 – sorter komórek w technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848752 2022-05-23
godz. 09:00
Opolskie Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy Numer referencyjny: DZP 2377/6/2022 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886523 2022-05-23
godz. 09:00
Dolnośląskie 05220 Pieszo i sportowo po Gądowie – WBO 2019 (#230) Niniejsze zamówienie składa się z dwóch zadań:- Zadania 1 - Budowa wyniesionych przejść dla pieszych oraz budowa ciągów komunikacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886538 2022-05-23
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mielcu.2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę następujących pomieszczeń: K2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886867 2022-05-23
godz. 09:00
Śląskie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice" Część 1: I Część - obszar ul. Saperów – Mieszka I- kanał podciśnieniowy dn 160 1208 m,- kanał podciśnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887915 2022-05-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Rewitalizacja Ćmielowa Część 1: Część 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w ĆmielowiePrzedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie fragmen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895472 2022-05-23
godz. 09:00
Wielkopolskie ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH Część 1: pakiet 1 Część 2: pakiet 2 Część 3: pakiet 3 Część 4: pakiet 4 Część 5: pakiet 5 35/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903741 2022-05-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa materiałów opatrunkowych Część 1: Pakiet nr 1 - Materiały opatrunkowe. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy), w k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903931 2022-05-23
godz. 09:00
Opolskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Ogrodu Zoologicznego w Opolu. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy gazu ziemnego wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903750 2022-05-23
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa solarnej jednostki pływającej. Zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływającej wycieczkowej – solarnego tramwaju wodnego. Na terenie zbiornika wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886969 2022-05-23
godz. 09:30
Podlaskie 1) Przedmiot zamówienia stanowi: REMONT KINA „KOMETA” NA POTRZEBY STWORZENIA CENTRUM AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ETAP II2) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Suchowola3) W ramach zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822099 2022-05-23
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. węzeł Nowe Marzy (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Płn. (bez węzła) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848594 2022-05-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: AI.0920.03.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części zamówienia: Część 1 zamówienia: dostawa k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851649 2022-05-23
godz. 10:00
Śląskie Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji NIEbezpiecznych (...) Numer referencyjny: TAG-95-PN/41...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854238 2022-05-23
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.19.2022 Dostawa sprzętu medycznego dla WWCOiTi w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu NIEograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Eur Numer referencyjny: EZ.28.19.2022 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854288 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 Numer referencyjny: 1001-10.261.13.2022 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 – fabrycznie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866491 2022-05-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Numer referencyjny: PDE.271.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869489 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup urządzeń telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne) Numer referencyjny: 2616.11.2022.EM Zakup urządzeń telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne) Części, na które Zamawiający posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869505 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń, elementów, testerów sieci informatycznych w tym do Akademii CISCO oraz rozbudowa macierzy blokowej Numer referencyjny: 2613.7.2022.IR Przedmiotem zamówienia jest: 1. dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869565 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa świadczenia Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) Numer referencyjny: 2612.7.2022.MPL Usługa świadczenia Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) Zamawiający przewiduje prawo opcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869606 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa pod klucz instalacji do oczyszczania i skraplania biogazu rolniczego do postaci bioLNG / Turnkey construction of a plant for purification and liquefaction of agricultural biogas into ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874210 2022-05-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych nr 1699 i 11798 - OŻW Bydgoszcz i Grudziądz Realizacja robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych pn. „Budowa wiaty samochodowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815739 2022-05-23
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.38.2022 Dostawa aparatów do CRRT oraz myjki ultradźwiękowej dla WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: EZ.28.38.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do CRRT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880260 2022-05-23
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego zamiatarki ulicznej 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu wolnobieżnego, nowej* zamiatarki kompaktowej przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851605 2022-05-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych Numer referencyjny: IDZ.261.1.3.2022 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815721 2022-05-23
godz. 10:00
Małopolskie System monitorowania i sterowania (SMiS) dla obiektów wodociągowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu Numer referencyjny: DFZ/11/P/22 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881604 2022-05-23
godz. 10:00
Łódzkie Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)