Przetargi PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe to spółka z grupy PKP, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce. Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej, działalność inwestycyjną będącą szeroko pojętym programem modernizacji linii kolejowych, którego głównych celem jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej. Monitoruj przetargi PKP PLK i pozyskaj nowe kontrakty.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7509173 2020-06-09
godz. 11:30
Mazowieckie Usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów planowania i budżetowania Numer referencyjny: KZGW/KE/90/2020 Usługi doradcze w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463899 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa kompleksowej obsługi technicznej budynku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Numer referencyjny: PZP.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487897 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie PZ 7027 System pomiaru temperatury linii kablowych 110 kV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499913 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na dostosowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501398 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa gazociągu śr/c i przyłącza gazu wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Zabrze ul. Pod Borem UP00344155/-Gazownia Rud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491397 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Modernizacja systemu archiwizacji Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0036/DIT/20 Wartość bez VAT: 715 000.00 PLN 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512461 2020-06-09
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie polegających na: • przygotowywaniu i dostarczan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510148 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa elementów nawierzchni kolejowej z tworzyw sztucznych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 OPZ Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510674 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie dostawa, montaż i uruchomienie skrzynki telemetrycznej transmisji danych wg załącznika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512903 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego produkcji STIHL, SaMASZ, Muthing do jednostek wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514142 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Utrzymanie w stałej sprawności poprzez wykonywanie przeglądów konserwacyjnych drzwi automat., bram ppoż., drzwi ppoż., szlabanów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515386 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych tarcz do cięcia szyn, kamieni szlifierskich, ściernic, papierów ściernych, dla PKP Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515664 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej z szacunkiem kosztów, dotyczącej budowy budynku Archiwum w Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517463 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie w rejonie ulicy Sandora Petofiego. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty zwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519569 2020-06-09
godz. 12:00
Lubelskie Zakup 480 szt wskaźników W6a wraz z uchwytami do zamocowania na słupkach betonowych 100 x 100 mm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519982 2020-06-09
godz. 12:00
Śląskie Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP -nr grupy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512129 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony całodobowej budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499218 2020-06-09
godz. 13:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c z przyłączem w msc. Prądki ul. Graniczna i Sporna. Opracowanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7457441 2020-06-09
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500682 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie UP/00257638 - (GW) Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych w m. Rzęszkowo 14 dz. 43; 15 dz. 42; 1A dz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508555 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie (GW) Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami i punktami gazowymi do budynków w m. Jeziory (gm. Mosina) Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510026 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie (GW) UP/00333157 Budowa przyłącza gazu wraz z punktem gazowym do budynku w m. Poznań, ul. Lutycka 11 0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513978 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa: gazociągu i przyłącza gazu w m. Stary Sielec dz. 118, 119; przyłącza gazu i punktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517465 2020-06-09
godz. 14:00
Mazowieckie Wymiana sieci gazowej niskiego ciśnienia w Krakowie w rejonie osiedla Strusia. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514932 2020-06-09
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519160 2020-06-09
godz. 15:00
Mazowieckie Usługi doradcze i konsultacyjne w charakterze eksperta zewnętrznego dotyczące opracowania Next Step Poland Guidebook-a (dalej Guid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516991 2020-06-09
godz. 23:59
Mazowieckie Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516867 2020-06-09
godz. 23:59
Opolskie Interwencyjne zabezpieczenie przekopów oraz zniszczeń wykonanych przez bobry w lewym brzegu rz. Ścinawa Niemodlińska w m. Niemodli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)