Przetargi Agencji Mienia Wojskowego (AMW)

Monitoruj przetargi mienia wojskowego (Agencji Mienia Wojskowego) i pozyskaj nowe kontrakty. W ubiegłym roku AMW rozstrzygnęło ponad 300 zamówień o łącznej wartości 31 mln zł. Monitoruj przetargi AMW i powiększ swój dochód!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7569680 2020-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa laptopów Numer referencyjny: 5/dost./2020 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569342 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Jednorazowe wykonanie okresowych przeglądów elektrycznych 5-cioletnich wraz z przeglądem instalacji odgromowej w ośmiu obiektach. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530466 2020-07-15
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych Numer referencyjny: AZP-2222-26/141/2019 Dostawa urządzeń telekomunikacyjnychPrzedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562338 2020-07-15
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Remont budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w m. Chorągiewka Numer referencyjny: P/27/IW/20 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569372 2020-07-15
godz. 10:30
Małopolskie „Wykonanie usług poligraficznych i introligatorskich dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562164 2020-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Remont balkonów z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A Numer referencyjny: DZP-OO.2610.289.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562672 2020-07-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii w Klinicznym Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarów Mózgu.(max. 30 godz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563363 2020-07-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559760 2020-07-15
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559723 2020-07-15
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564929 2020-07-15
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa radiotelefonów, którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2, 4 oraz 5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567370 2020-07-15
godz. 15:00
Wielkopolskie Dostawa medycznych środków materiałowych do siedziby 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu przy ul. Buk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7573667 2020-07-15
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573671 2020-07-15
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573632 2020-07-16
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 3/3/PS/2020 na zakup usług specjalistycznych pn.: „Wykonanie projektów form 3D, niezbędnych do wykonania pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567083 2020-07-16
godz. 08:30
Małopolskie DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGO Numer referencyjny: SP-WOSZK-ZP.2612.6.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7523288 2020-07-16
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569487 2020-07-16
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawy wyposażenia pododdziałów HUMINT. Urządzenia komputerowe Numer referencyjny: TECH/ 169/B/ 2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569374 2020-07-16
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa urządzeń wraz z montażem (modernizacja) do linii diagnostycznej MAHA realizowana na rzecz Jednostki Wojskowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533811 2020-07-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości i porządku na terenie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533806 2020-07-16
godz. 10:00
Mazowieckie Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572172 2020-07-16
godz. 10:00
Pomorskie SUKCESYWNA DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO ORAZ TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.30.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557463 2020-07-16
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: Zadanie I udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531835 2020-07-16
godz. 11:00
Mazowieckie Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533746 2020-07-16
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa do zapasów agencyjnych 20 000 m 3 oleju napędowego w gat. F Numer referencyjny: BPzp.261.23.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7538675 2020-07-16
godz. 12:00
Mazowieckie „Konserwacja wind w budynkach mieszkalnych w zasobie AMW OReg w Gdyni”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539136 2020-07-16
godz. 12:00
Mazowieckie „Konserwacja wind w budynkach mieszkalnych w zasobie AMW OReg w Gdyni” Numer referencyjny: DZP-OG.2610.304.2020 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562137 2020-07-16
godz. 12:00
Małopolskie remont pomieszczeń w budynku siedziby AMW OR Kraków, przy ulicy Montelupich 3 w Krakowie Numer referencyjny: DZP-OK.2610.329.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567084 2020-07-17
godz. 08:00
Podkarpackie Konserwacja dachów , odnowienie powłok malarskich, odnowienie elewacji bud. 742,732 Nowa Dęba. Numer referencyjny: Zp57/2020 Kons...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531793 2020-07-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzetu medycznego część II Numer referencyjny: DZP.2610.5.2020 DiatermiaDostawa sprzętu medycznego część II zadanie 1 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)