Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5247503 2020-04-06 Opolskie Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie miasta Opola Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NP.260.23...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247506 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Dostawa kruszywa drogowego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminie Gniezno w 2020 roku Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247512 2020-04-06 Prace dostosowawcze i adaptacyjne w ramach zadania: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w powiecie mińskim” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247518 2020-04-06 Mazowieckie Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2020 1)Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247522 2020-04-06 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.2020 I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247523 2020-04-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.6.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247524 2020-04-06 Mazowieckie „Zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247531 2020-04-06 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): sukcesywne świadczenie usług poligraficznych dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247204 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247205 2020-04-06 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZ.271.1.4.2020....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247209 2020-04-06 Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247211 2020-04-06 Śląskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247218 2020-04-06 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów rekreacyjnych w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247219 2020-04-06 Wielkopolskie „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Janczewie " – Etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247224 2020-04-06 Mazowieckie Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247236 2020-04-06 Świętokrzyskie Termomodernizacja oraz remont dachu w segmencie płn.-zach. (budynek B i C) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Jacho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247238 2020-04-06 Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247241 2020-04-06 Dolnośląskie Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000 - Monitoring stanu ochrony nietoperzy (kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247269 2020-04-06 "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionka" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OPK/WMR/ZP-2/1/2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247275 2020-04-06 Wielkopolskie INŻYNIER KONTRAKTU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 4/ZP/2020 1. Przedmiot niniejszego zamówienia są Usługi świadczone ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247283 2020-04-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGZG.PN.271.1.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247285 2020-04-06 Śląskie Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247294 2020-04-06 "Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.3.2020 3.1 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247304 2020-04-06 Mazowieckie Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie wsparcia promocji filmu o tematyce podatków i rajów podatkowych Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247307 2020-04-06 Dostawy warzyw i owoców przetworzonych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/SŻ/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247310 2020-04-06 Podlaskie Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku – przetarg nieograniczony n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247312 2020-04-06 03910 - Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247318 2020-04-06 dostawa 2 stołów laboratoryjnych dla WIMiC KC-zp.272-24/20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-24/20 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247319 2020-04-06 Mazowieckie Naprawa pogwarancyjna terminali mobilnych Durabook Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WPR/AZ/252/ZP/14/2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247320 2020-04-06 „Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Kz.272.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)