Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5431781 2020-10-19 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I.271.WK.20 Przedmiotem zadania jest budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431788 2020-10-19 Wielkopolskie Środek ochrony roślin Quelex Complex Pak lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 211/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431789 2020-10-19 Mazowieckie Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 2.111.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku i spłat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431797 2020-10-19 Małopolskie Zaprojektowanie i wykonanie w terenie tablic informacyjno-edukacyjnych, w tym uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem pozwoleń N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431801 2020-10-19 Środek ochrony roślin Bacara 516 SC lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 210/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431806 2020-10-19 Świętokrzyskie „ Wykonanie robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego obiektów usytuowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431811 2020-10-19 Mazowieckie „Wykonanie usług związanych z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach na terenie Dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431813 2020-10-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 55/D/20 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przedmiotów mundurowych dla Wojskowych Stra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431814 2020-10-19 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp.271.15.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ramach projektu transgraniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431827 2020-10-19 Zachodniopomorskie Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn – zakup, dostawa i montaż mebli oraz elementów zabudowy Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431830 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie Środek ochrony roślin Adiunkt 500SC lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 214/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431831 2020-10-19 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/06/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431842 2020-10-19 Dolnośląskie Środek ochrony roślin Trinity 590SC lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 216/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431844 2020-10-19 Mazowieckie Udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 62800.00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431846 2020-10-19 Zachodniopomorskie „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431847 2020-10-19 Dolnośląskie Środek ochrony roślin Boxer 800EC lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 217/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431848 2020-10-19 Małopolskie DOSTAWA ZNAKÓW, ELEMENTÓW OZNAKOWANIA, URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431853 2020-10-19 Wielkopolskie Remont nawierzchni DK94 – ulica Wrocławska w Siemianowicach Śląskich Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RD.271.8.2020; ZP.r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431865 2020-10-19 Śląskie Przebudowa części zespołu boisk treningowych przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ/ZP/1/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431866 2020-10-19 Małopolskie Dostawa serwerów do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431869 2020-10-19 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OA-VII.272.5.30.2020.14 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431873 2020-10-19 Pomorskie Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb – ul. Bukowa 2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431876 2020-10-19 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.24.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431884 2020-10-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 52/2020 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych wraz z pracam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431892 2020-10-19 Śląskie Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wręczyca Wielka w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest wykonanie za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431897 2020-10-19 Śląskie PRZEBUDOWA UL. JAGIEŁŁY W PSZCZYNIE-BUDOWA CHODNIKA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.0050.2020 1. Zakres prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431902 2020-10-19 Świętokrzyskie Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Morawica - część VI - Budowa wodociągu w miejscowości Wola Morawicka i Dębsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431469 2020-10-19 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431471 2020-10-19 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NK.2501.1.5.2020.KD 1) Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni alejki w Parku Mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431474 2020-10-19 Mazowieckie Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)