Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5361526 2020-08-11 Podlaskie Prace remontowo-adaptacyjne pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361528 2020-08-11 Łódzkie Dostawa dwóch boisk do koszykówki 3x3 wraz z wyposażeniem do COS-OPO w Giżycku 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch bois...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361529 2020-08-11 Zachodniopomorskie Rozbudowa parterowej części budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361530 2020-08-11 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 14/2020/ZP Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia: trzewiki letnie o wymaganiach okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361539 2020-08-11 Małopolskie Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Bęczyn ul. Słoneczna w km 0+000 -0+330, Kopytówka w km 0+000 – 0+120 w ramach modern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361541 2020-08-11 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/WNoŻiR/287/2020 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Chromatografu gazow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361546 2020-08-11 Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361547 2020-08-11 Podlaskie przetarg nieograniczony na bieżące dostawy produktów nabiałowych Mleko w proszku 1 000 15511700-0 Ser topiony 600 15542200...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361548 2020-08-11 Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361554 2020-08-11 Małopolskie Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361555 2020-08-11 Mazowieckie Budowa drogi gminnej ul. Cyraneczki oraz drogi gminnej lokalnej 10 KDL w gminie Piaseczno w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361556 2020-08-11 Zachodniopomorskie Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Zadanie nr 9 - Ban...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361563 2020-08-11 Aktualizacja opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zatwierdzonego projektu budowlanego, sporządzenie przedmiarów i kosztor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361564 2020-08-11 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RemontKilińskiego/319/2020 Przedmiotem zamówienia jest docieplenie oraz remont dachu w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361573 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZA.271.8.2020.WFE 1. Wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361575 2020-08-11 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/K/4620/22/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów stalowych dla pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361594 2020-08-11 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/32/MATERIAŁY BIUROWE/2020/BZP Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361596 2020-08-11 Łódzkie „Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni w ul. Leonów w Gorzkowicach.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361598 2020-08-11 Remont nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy PSP nr 12 w Stalowej Woli Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-II.271.43...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361601 2020-08-11 Wielkopolskie Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361604 2020-08-11 Warmińsko-Mazurskie Prowadzenie (administrowanie) parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi. Zakres zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361180 2020-08-11 Mazowieckie Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MAL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361199 2020-08-11 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361210 2020-08-11 Zachodniopomorskie Konserwacja urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police w 2020r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361211 2020-08-11 Zachodniopomorskie transporty pacjentów dializowanych bez nadzoru medycznego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Sprawa ZP/20/2020 Przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361226 2020-08-11 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/27/2020 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: remontu dróg i plac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361235 2020-08-11 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Gp-Zp.2711.6.2020 Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361241 2020-08-11 Mazowieckie Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361245 2020-08-11 Dolnośląskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego na podwoziu trójosiowym z nowym urządzeniem ha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361270 2020-08-11 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R0AP0000.271.25.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup czytnika mikropłytek w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)