Inwestycje - Wrocław - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
773835 2019-01-04 Dolnośląskie
Remont balkonów, loggii i elewacji budyn...
773837 2019-01-04 Dolnośląskie
Budowa budynku biurowego i technicznego
773839 2019-01-04 Dolnośląskie
Zmiana pozwolenia budowa trzech budynków...
773819 2019-01-03 Dolnośląskie
Przebudowa i remont węzła żywienia Domu ...
773452 2019-01-02 Dolnośląskie
Budowa dwóch domów jednorodzinnych dwulo...
773456 2019-01-02 Dolnośląskie
Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalny...
773782 2019-01-02 Dolnośląskie
Remont z przebudową, nadbudową i dobudow...
773784 2019-01-02 Dolnośląskie
Przebudowa ulicy Olszewskiego
773085 2018-12-28 Dolnośląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tło...
772912 2018-12-21 Dolnośląskie
Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jedno...
772913 2018-12-21 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego - willa miej...
772915 2018-12-21 Dolnośląskie
Budowa budynku biurowo-usługowego B z ga...
772916 2018-12-21 Dolnośląskie
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu u...
772917 2018-12-21 Dolnośląskie
Przebudowa przestrzeni biurowej
772918 2018-12-21 Dolnośląskie
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwo...
772919 2018-12-21 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalno-usługowego z g...
772922 2018-12-21 Dolnośląskie
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z...
772962 2018-12-20 Dolnośląskie
Kolejne etapy osiedla „Kępa Mieszczańska...
772409 2018-12-18 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
772411 2018-12-18 Dolnośląskie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wie...
772414 2018-12-18 Dolnośląskie
Budowa zespołu trzech budynków mieszkaln...
773091 2018-12-18 Dolnośląskie
Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciąg...
771563 2018-12-11 Dolnośląskie
Montaż urządzeń technicznych Systemu Dyn...
771566 2018-12-11 Dolnośląskie
Remont dachu w budynku produkcyjnym A1
771570 2018-12-11 Dolnośląskie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jed...
769889 2018-12-03 Dolnośląskie
Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-leci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
769893 2018-12-03 Dolnośląskie
Modernizacja taboru autobusowego transpo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
769935 2018-12-03 Dolnośląskie
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzin...
770037 2018-12-03 Dolnośląskie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wie...
770092 2018-12-03 Dolnośląskie
Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania...