Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
885134 2021-01-21 Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885133 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
885132 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Uzupełnienie nr 2 na wniosek Regionalne...
885131 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Uzupełnienie nr 1 na wezwanie Dyrektora...
885159 2021-01-21 Podkarpackie
Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885160 2021-01-21 Podkarpackie
Budowa gminnych dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885130 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885161 2021-01-21 Podkarpackie
Przebudowa ulicy Baczyńskiego i Grota Ro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885129 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
885128 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ...
885162 2021-01-21 Podkarpackie
Budowa skrzyżowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885127 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 wniosek decyzji o środowiskowych uwarun...
885163 2021-01-21 Podkarpackie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885126 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ...
885164 2021-01-21 Podkarpackie
Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885125 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885165 2021-01-21 Podkarpackie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885124 2021-01-21 Mazowieckie
 Decyzja odmawiająca wydania decyzji o ś...
885123 2021-01-21 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885166 2021-01-21 Podkarpackie
Budowa i przebudowa separatorów i kolekt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885122 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Postanowienie prostujące oczywistą omył...
885121 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ...
885120 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885167 2021-01-21 Podkarpackie
Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885119 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
885168 2021-01-21 Podkarpackie
Budowa mieszkalnego budynku czynszowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885118 2021-01-21 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885117 2021-01-21 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885169 2021-01-21 Podkarpackie
Realizacja przestrzeni miejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885170 2021-01-21 Podkarpackie
Modernizacja miejskich budynków i lokali