Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881593 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881597 2020-12-10 Małopolskie
Remont piwnic, parteru i piętra, przebud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881590 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sali widowiskowej przy Zespole Sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881608 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881609 2020-12-10 Śląskie
Adaptacja istniejącego budynku zlokalizo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881610 2020-12-10 Śląskie
Rozbiórka i budowa nowego mostu nad rz. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881611 2020-12-10 Śląskie
Uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Lecznicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881612 2020-12-10 Śląskie
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881613 2020-12-10 Śląskie
Adaptacja części nieużytkowanego przyzie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881615 2020-12-10 Śląskie
Zakup i montaż wysokospecjalistycznego t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881616 2020-12-10 Śląskie
Zakup i montaż wysokospecjalistycznego a...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881617 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881618 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881619 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881620 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881621 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa ulicy Studzienickiej w Piasku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881633 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Leg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881662 2020-12-10 Śląskie
Przygotowanie nowych terenów pod zabudow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881663 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881664 2020-12-10 Śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881665 2020-12-10 Śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881675 2020-12-10 Śląskie
Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Og...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881676 2020-12-10 Śląskie
Modernizacja i przebudowa boiska sportow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881677 2020-12-10 Śląskie
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-wid...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881678 2020-12-10 Śląskie
Budowa drogi jednojezdniowej wraz z chod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881682 2020-12-10 Śląskie
Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881684 2020-12-10 Śląskie
Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881685 2020-12-10 Śląskie
Budowa obiektu użyteczności publicznej -...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881686 2020-12-10 Śląskie
Modernizacja dróg gminnych: ul. Polnej i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881687 2020-12-10 Śląskie
Modernizacja dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu