Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4280524 2018-01-15 Postępowanie zostało unieważnione. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w z...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280530 2018-01-15 Śląskie Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280534 2018-01-15 Śląskie Obsługa obiektu sportowego i prowadzenie treningów sportowych dla żołnierzy i pracowników wojska Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lu...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280536 2018-01-15 Pomorskie Bezgotówkowy zakup paliw płynnych bezpośrednio do zbiorników pojazdów oraz do kanistrów dla sprzętu spalinowego użytkowanego w Za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280542 2018-01-15 Zachodniopomorskie „Świadczenie stałej usługi dostępu do Internetu dla 240 gospodarstw domowych (BO) oraz 27 jednostek podległych Zamawiającemu oraz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280592 2018-01-15 Opolskie Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.272..9.2017

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280596 2018-01-15 Podkarpackie Dostawa obiadów dietetycznych dla pacjentów SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu Przedmiotem zamówienia jest...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280598 2018-01-15 Warmińsko-Mazurskie Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP,271.46.2017 1. Przedmiotem za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280599 2018-01-15 Łódzkie Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Góra Świętej Małgorzaty Numer referencyjny (jeż...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280603 2018-01-15 Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pralniczych oraz najmu odzieży operacyjnej, fartuchów i obłożeń sterylnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280604 2018-01-15 Mazowieckie Dostawa paliwa gazowego z usługa dystrybucji do obiektów CEN położonych w Koszalinie i w Kołobrzegu w okresie 01.01.2018r - 31.12...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280608 2018-01-15 Mazowieckie Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Rososz, Leopoldów, Ryki. Część 1 zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej polegająca na ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280609 2018-01-15 Mazowieckie Budowa przedszkola gminnego w Mielniku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.2.4.2017 1.Przedmiotem zamówienia są rob...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280612 2018-01-15 Śląskie Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy Numer...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280613 2018-01-15 Małopolskie Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej - Pakiet 8 (warzywa i owoce) Przedmi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280616 2018-01-15 Wielkopolskie "Budowa i przebudowa obiektów sportowo- rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie- zadanie inwestycyjne nr 1". ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280620 2018-01-15 Postępowanie zostało unieważnione. Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Numer referencyjny...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280621 2018-01-15 Wielkopolskie Przebudowa sal chorych w budynku głównym Szpitala polegająca na wykonaniu sanitariatów przy salach chorych Numer referencyjny (...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280622 2018-01-15 Postępowanie zostało unieważnione. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 100/2017 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia je...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280692 2018-01-15 Pomorskie dostawa w formie leasingu operacyjnego wraz z wykupem fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych z wyposażeniem i ubezpieczenie...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280666 2018-01-15 Śląskie Dostawa i kasacja tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miasta Katowice Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów na rok 2018 w termini...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280668 2018-01-15 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.40.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z real...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280670 2018-01-15 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY HAŃSK DO SPECJALNEGO OŚRO...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280671 2018-01-15 Zachodniopomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa Num...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280672 2018-01-15 Łódzkie Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gm...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280673 2018-01-15 Wielkopolskie Sukcesywne dostawy produktów przemiału i ziarna Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów z przemiału i ziarna do ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280677 2018-01-15 Mazowieckie Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280682 2018-01-15 Dolnośląskie Doposażenie i modernizacja Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chemioterapii w SP ZOZ ZOZ Głuchołazy w celu podniesienia wy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280685 2018-01-15 Małopolskie Roboty budowlane w Zespole Szkół w Stępinie - roboty podobne. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z: rem...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4280689 2018-01-15 Śląskie Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych w postaci winderów/batfanów dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu Numer referencyjn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)