Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
742139 2018-05-10 Małopolskie
Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Jabł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742140 2018-05-10 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742141 2018-05-10 Małopolskie
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742142 2018-05-10 Małopolskie
Budowa systemu wodno - kanalizacyjnego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742143 2018-05-10 Małopolskie
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742144 2018-05-10 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742146 2018-05-10 Małopolskie
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742145 2018-05-10 Zachodniopomorskie
Dotacja w ramach konkursu nr RPZP.07.06....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742147 2018-05-10 Małopolskie
Budowa i przebudowa systemu zbiorowego z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742124 2018-05-10 Zachodniopomorskie
Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742148 2018-05-10 Małopolskie
Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742149 2018-05-10 Małopolskie
Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742150 2018-05-10 Małopolskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742151 2018-05-10 Małopolskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742328 2018-05-10 Śląskie
Kompleksowa strategia niskoemisyjna prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742329 2018-05-10 Śląskie
Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742330 2018-05-10 Śląskie
Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742331 2018-05-10 Śląskie
Budowa zintegrowanego centrum przesiadko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742332 2018-05-10 Śląskie
System transportu niskoemisyjnego na ter...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742333 2018-05-10 Śląskie
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742334 2018-05-10 Śląskie
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742335 2018-05-10 Śląskie
Budowa centrum przesiadkowego przy placu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742336 2018-05-10 Śląskie
Katowicki Inteligentny System Zarządzani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741843 2018-05-10 Śląskie
Wyposażenie i urządzenia ratownictwa, ni...
742337 2018-05-10 Śląskie
Stworzenie kompleksowego systemu publicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742346 2018-05-10 Śląskie
Termomodernizacja budynku użyteczności p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742347 2018-05-10 Śląskie
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742348 2018-05-10 Śląskie
Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742349 2018-05-10 Śląskie
Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742350 2018-05-10 Śląskie
Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu