Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
772576 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772577 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja śródmieścia miasta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772578 2018-12-17 Lubelskie
Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewalo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772579 2018-12-17 Lubelskie
Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772580 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja miasta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772581 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772582 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772583 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja Starego Miasta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772584 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772585 2018-12-17 Lubelskie
Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772586 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772587 2018-12-17 Lubelskie
Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772588 2018-12-17 Lubelskie
Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772589 2018-12-17 Lubelskie
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772590 2018-12-17 Lubelskie
Rewitalizacja budynku Starego Sądu szans...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772591 2018-12-17 Lubelskie
Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szans...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772592 2018-12-17 Lubelskie
Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772593 2018-12-17 Lubelskie
Aktywizacja społeczności zamieszkującej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771878 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi publicznej kategorii gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771876 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy Mazowieckiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771874 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771872 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej 0537004
771868 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej nr 130103C
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771867 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej nr 150833C
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771864 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi 131002c (ulicy 700 leci...
771863 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nrO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771862 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ul. Lipowej
771861 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Budowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771860 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
771859 2018-12-14 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej nr 060342C
Wartość: widoczna po zakupie dostępu