Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8919271 2022-05-30
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa oprogramowania programistyczno-symulacyjnego do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich lub aktualizacja posiadanego oprogramowania dla Instytutu Inżynierii Materia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919524 2022-05-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Windows Server Standard 2022 wraz ze 120 licencjami cal dla użytkownika oraz przedłużenie posiadanych licencji urządzeń UTM Fortigate. Zadanie pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920567 2022-05-30
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa zorganizowania turnusów usprawniających dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym COVID-19 Przedmiotem zamówienia jest usługa zor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920592 2022-05-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet przez okres 24 miesięcy dla PRz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym zał. nr 2 do SWZ.Oferowane substancje chemicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892565 2022-05-30
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa drobnych materiałów eksploatacyjnych dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905861 2022-05-30
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie: Pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880917 2022-05-30
godz. 12:00
Podkarpackie ZP/UR/79/2022 „Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 2 miesięcy” Numer referencyjny: ZP/UR/79/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892564 2022-05-30
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa drobnych artykułów chemii budowlanej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923786 2022-05-30
godz. 23:59
Podkarpackie Zlece usługę formatowania w PDF przygotowanego już CV online

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923807 2022-05-30
godz. 23:59
Podkarpackie Poszukuje ekip do renowacji balkonów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923872 2022-05-30
godz. 23:59
Podkarpackie Zlecę wykonanie usługi lokalizacji i likwidacji wycieku wody z centralnego ogrzewania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924313 2022-05-30
godz. 23:59
Podkarpackie Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022 Dostawa sprzętu i artykułów biur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924946 2022-05-30
godz. 23:59
Podkarpackie Przygotowanie firmy CHEMA - ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8889352 2022-05-31
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie renowacji pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Podpromie 8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896666 2022-05-31
godz. 00:00
Podkarpackie wykonanie remontu (przebudowy) schodów i podestów przed wejściami do budynków mieszkalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897582 2022-05-31
godz. 00:00
Podkarpackie Audyt energetyczny - Rzeszów Witam. Pytanie dotyczy oferty audytu energetycznego dla potrzeb skorzystania z ulgi termomodernizacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922892 2022-05-31
godz. 00:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921848 2022-05-31
godz. 08:00
Podkarpackie Przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „AKTYWNOŚĆ NA TAK!” szkolenia zawodowego kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912951 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Wichrowa), Rzeszów (ul. Zelwerowicza), Rzeszów (ul. Wojtyły – Słocińska), Rzeszów (ul. Żołnierzy I Armii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913023 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez RDW w Stalowej WoliSzczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914095 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa 5 słupowych stacji trafo wraz z nawiązaniami do linii SN i nN w miejscowościach: Dębowiec, Dzielec, Myscowa, Zyndranowa, Twierdza – 5 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915433 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie Udzielający zamówienie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916395 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Wymiana parkietu w salach zabaw Przedszkola Publicznego nr 40

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916506 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane SN w m. Sieklówka Dolna, Świlcza - zadanie pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919474 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN na terenie RE Leżajsk w miejscowościach Brzyska Wola, Cieplice, Mazury, Rzuchów – 4 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921064 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922809 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Wymiana parkietu w salach zabaw Przedszkola Publicznego nr 40

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875846 2022-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na pięć Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/10/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881124 2022-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę dróg od ul. Jana Pawła II do ul. Budziwojskiej z uzyskaniem decyzji o ZRID, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906370 2022-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie „Wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a i Wymiana windy osobowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21” Część 1: Wymiana wind...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)