Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8910611 2022-05-26
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przedłużenia wsparcia serwisowego podsystemów infrastruktury informatycznej Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie rozszerzenia usługi serwisowania na poszczególne podsystemy HP in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899486 2022-05-26
godz. 12:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważne na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909234 2022-05-26
godz. 12:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu przedsiębiorczości na potrzeby realizacji projektu „Lubelski Park Przedsiębiorczości” na poziomie średniozaawansowanym dla grupy nr 5 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896929 2022-05-26
godz. 12:30
Lubelskie Dostawa przesuwnej platformy z wysunięciem frontowym lub bocznym na terenie PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863962 2022-05-26
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III Usługa opracowania wkładu merytorycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914672 2022-05-26
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863367 2022-05-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa rękawic nitrylowych Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3411/PN-51/22 Dostawa rękawic nitrylowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 (Kosztorys oferto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895549 2022-05-27
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku firmy PGW Invest Sp. z o.o. Sp.k. wraz z dostawa i mont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910236 2022-05-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa odczynników do wykonywania badań równowagi kwasowo - zasadowej Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników do wykonywania badań równowagi kwasowo – zasadowej.Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863371 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych osłon, folii operacyjnych, wyrobów medycznych stosowanych w laparoskopii Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XXV/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893386 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Systemu Pobierania Opłat oraz przebudowa wjazdu na terenie kompleksu 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w systemie ratalnym 1. Przedmiotem zamówienia jest: z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896127 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Osuszenie i ocieplenie fundamentów budynku PE Opole Lubelskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897762 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897197 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane - Odtworzenie drogi wewnętrznej, wykonanie remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej do kościoła i plebanii Parafii Garnizonowej w Lublinie Przedmiotem zamówienia są roboty budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899513 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej w budynkach będących siedzibami Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie i Urzędu Skarbowego w Łukowie. Część 1: 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899945 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontu sanitariatów w budynkach będących siedzibami urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sanitariatów (zlokalizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903207 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5., poz. 49) pn.: „Rewitalizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej 2DN600, w rejonie c. Felin KS2-F8 ul. Reymonta I etap i II etap Nr budżetu: M/00452/TCO/16.” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910094 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa Elektronarzędzi w 2022 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911987 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Prace remontowe - Malowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911988 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Remont maszynowni -malowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912850 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Naprawa ubytków w posadzce wykonanej z żywicy winylowej:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912849 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Remont posadzki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869518 2022-05-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawy sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Numer referencyjny: MKT.2370.6.2022 1. Nazwa zamówienia: „Dostawy sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866469 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (UM-ZP-262-17/22) Numer referencyjny: UM-ZP-262-17/22 Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897181 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu garaży i terenu przyległego w KPP w Lubartowie. W ramach zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900246 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43, zadanie w ramach BO VIII - realizacja zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910677 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Usługi konserwacji i naprawy dźwigów w obiektach UMCS Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji i naprawy dźwigów w obiektach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912504 2022-05-27
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Wito...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914102 2022-05-27
godz. 12:00
Lubelskie Usługi świadczone przez pielęgniarki -polegających na: 1) przygotowaniu krwiodawcy do oddania krwi lub jej składników po uprzednim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909956 2022-05-27
godz. 13:30
Lubelskie Dostawa oryginalnych części do naprawy pompy nr 5 AMACAN zainstalowa¬nej w pompowni powrotnej oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)