Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8066269 2021-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna od km 53+934,12 do km 54+884,90 w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073109 2021-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla zadania: Wykonanie przyłączy kablowych w m. Zakalinki - 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075789 2021-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego - immunoglobulina Immunoglobulina humanum ani-D 300 mcg/2 ml (1500 IU), op. 1 strzykawka EO/LA-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8078514 2021-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Usługa udzielenia pożyczki na okres 8 lat udzielenie pożyczki na kwotę 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na okres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033356 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Dostawa i montaż systemu telewizji hotelowej hotelu Avatary Miasta” w ramach projektu: „Avatary M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070237 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Usługi konserwacji i renowacji w postaci zbiorów Księgi Wieczystej oraz innych urządzeń ewidencyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073129 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Usługa konserwacji i renowacji w postaci zbiorów Księgi Wieczystej oraz innych urządzeń ewidencyjnych (zwanych także zbiorczo urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074331 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy turbomolekularnej dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075811 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Usługa wywozu nieczystości komunalnych 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości :1.1. papier (kod odpadu 20 01 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076274 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Usługa wywozu nieczystości komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076430 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077193 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078411 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa myjki ultradżwiękowej dostawa myjki ultradźwiękowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078730 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie 10 operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081950 2021-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa pianina cyfrowego dostawa pianina cyfrowego do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059366 2021-04-23
godz. 12:00
Lubelskie „Gazeko – kogeneracja 0,999MWe z biogazownią rolniczą w Kaplonosach” Zadanie nr 1 – Roboty budowlane Przedmiotowe Postępowanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075237 2021-04-23
godz. 12:00
Lubelskie RFP – na dostawę rusztowania aluminiowego jezdnego Altrex 3400 wersja 503404 Rusztowanie aluminiowe jezdne Altrex 3400 wersja 503...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078627 2021-04-23
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego województwa lubelskiego realizuje proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084050 2021-04-23
godz. 15:00
Lubelskie Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035875 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036156 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie SYSTEM E-ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ SEAK Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzeń geodezyjnych: I. SPRZĘT: TACHIMETR - 1 SZTUKA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064101 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA: "ASTREL" S.C. PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST MODERNIZACJA C.O. /HRF4/ 1. INSTALA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035750 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie „Wprowadzenie do oferty Fabryki Okien „Spectrum” Sp. z o.o. innowacyjnej linii produktów ślusarki aluminiowej” Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035968 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie SYSTEM E-ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ SEAK Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenia studia multimedialnego: 1: KOMPUTER MOBILNY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077635 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zautomatyzowanego, innowacyjnego procesu produkcji i poszerzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082297 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy WSCHÓD BIZNESU Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych Zakres Zamówienia obejmuje realizację usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082298 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy WSCHÓD BIZNESU Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych Zakres Zamówienia obejmuje: 1. Audyt istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082299 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie Zakup usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem SMART CARE 3. Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082300 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie Zakup usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem SMART CARE Zakres Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082301 2021-04-23
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Wschodni Instytut Przedsiębiorczości Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych 1. Przedmiotem Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)