Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9101996 2022-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi wywozu wód odciek. ze Skład. Odpad. w Rokitnie gm. Lubartów do Punktu Zlewn. Nieczyst. Ciekł. lub bezp. do Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w okresie od 01.10.2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103593 2022-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Wymiana pokrycia dachu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. górnej kondygnacji technicznej budynku nr 90 – Główny Pawilon Szpitalny 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077816 2022-08-26
godz. 09:45
Lubelskie Świadczenie usługi obsługi ratowniczej obiektów basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2 Numer referencyjny: ZZP.260.1.10.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9065688 2022-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa płynów infuzyjnych Numer referencyjny: EO/LA-2722/XXXVII/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płynów infuzyjnych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9077680 2022-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, z podziałem na 26 części. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100572 2022-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych do zespołów szkół zawodowych w ramach projektów "Fachowcy jutra" i "Lubelska Wyżyna Specjalistów" Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9065794 2022-08-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Projektu – Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and... (UM-ZP-262-35/22) Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101654 2022-08-26
godz. 12:00
Lubelskie OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY BUDYNKU CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102635 2022-08-26
godz. 16:00
Lubelskie Usługa szkoleniowa on-line dla pracowników PGW Wody Polskie wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych oraz wydaniem certyfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009956 2022-08-26
godz. 23:59
Lubelskie montaż mebli kuchennych Zlecę wykonanie kuchni z mebli modułowych, zlecenia stałe, współpraca bardzo prosze o sms jak nie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012359 2022-08-27
godz. 23:59
Lubelskie Fotowoltaika rozbudowa instalacji Zlecę rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Interesuje mnie dołożenie dwóch p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098557 2022-08-29
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę organizację wycieczki do Berlina ze Szczecina Dzień dobry, bylibyśmy zainteresowani jednodniową wycieczką do Berlina z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080655 2022-08-29
godz. 09:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zam.pn. „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080658 2022-08-29
godz. 09:30
Lubelskie Oczyszczanie i zimowe utrzymane dróg na terenie miasta Lublin w rejonie I Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.33.2022 Zamówienie obejmuje: 1.Zimowe utrzymanie ulic chodników, parkingów, ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100563 2022-08-29
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: DZP/PN/66/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej w podziale na części: Zadanie nr 1 – Apar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102866 2022-08-29
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa osiedlowej - kanałowej sieci cieplnej 2xDN 350 mm na sieć cieplną o średnicy 2×DN 400 mm (...) od komory K2 do komory K3 w Alei Wincentego Witosa w Lublinie, Nr budżetu: M/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106531 2022-08-29
godz. 12:30
Lubelskie Przedmiotem Zamówienia jest: Kompleksowa obsługa serwisowa lokomotywy TEM2 - 212 w roku 2023 dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078217 2022-08-29
godz. 15:00
Lubelskie Opracowanie światłowodowego systemu rozłożonego i dynamicznego pomiaru ciśnienia w odwiercie wydobywczym gazu ziemnego Wynaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078216 2022-08-29
godz. 15:00
Lubelskie Opracowanie światłowodowego systemu rozłożonego i dynamicznego pomiaru ciśnienia w odwiercie wydobywczym gazu ziemnego dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078215 2022-08-29
godz. 15:00
Lubelskie Opracowanie światłowodowego systemu rozłożonego i dynamicznego pomiaru ciśnienia w odwiercie wydobywczym gazu ziemnego dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071558 2022-08-29
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077603 2022-08-30
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa płynów infuzyjnych i bezglutenowego środka spożywczego na potrzeby COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/MBK/3411/PN-79/22 Przedmiotem zamówienia jest:” Dostawa płynów infuzyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9080562 2022-08-30
godz. 09:00
Lubelskie „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970)” Numer referencyjny: DZU.371.87.2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100294 2022-08-30
godz. 10:30
Lubelskie "Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli – Etap I.”. 4.1 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9074151 2022-08-30
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów jednorazowego użytku wraz z dzierżawą systemu do NIEizotopowego wykrywania węzłów chłonnych na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099594 2022-08-30
godz. 11:00
Lubelskie Remont pomieszczeń na Wydziale Filologicznym UMCS Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale Filologicznym UMCS przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4A w Lubli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9076898 2022-08-30
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093175 2022-08-30
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie usługi mycia i czyszczenia elementów elewacji budynku terminala w obrębie peronu Portu Lotniczego Lublin S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078891 2022-08-30
godz. 23:59
Lubelskie Personalizator Ruchu Rigplay – zautomatyzowany, łatwy w obsłudze, oparty o AI i dane motion capture system generowania animacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103735 2022-08-31
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę wyburzenie budynków drewnianych i murowanych oraz wywóz gruzu - Lublin Zlecę wyburzenie budynków drewnianych i murowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)