Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8471061 2021-11-03
godz. 09:30
Lubelskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn od km 2+550 do km 2+850 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449254 2021-11-03
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przechowywania dokumentów Numer referencyjny: DZP/PN/57/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa przechowywania dokumentów zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460537 2021-11-03
godz. 11:00
Lubelskie Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju – modernizacja obiektu 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju (II etap)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471022 2021-11-03
godz. 13:00
Lubelskie Naprawa drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug w km 85+271-86+620, 88+000-88+349 i 89+186-90+200. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy drogi przywałowej wału przeciwp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430326 2021-11-03
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476671 2021-11-03
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,44 kW na gruncie przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440192 2021-11-04
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuje kompleksowych brygad, firm podwykonawczych do wykończeń - Lublin Witam, Poszukuje kompleksowych brygad, firm podwykonawc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476673 2021-11-04
godz. 09:00
Lubelskie Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście Lublin poprzez utworzenie niepublicznego przedszkola "Koralik" Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481998 2021-11-04
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa aparatu EKG w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ... Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482019 2021-11-04
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby LUW w Lublinie Część 1: Dostawa 96 komputerów oraz 94 monitorów na potrzeby LUW w Lublinie Część 2: Dostawa 3 szt. laptopów oraz 11 zestawó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435844 2021-11-04
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa odczynników do oznaczania wirusa SARS-COV2, grypy, Clostridium difficile, mechanizmów odporności KPC, NDM, VIM, IMP, OXA- 48, wirusa HPV metodami molekularnymi wraz z serwisowaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432804 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych - chemioterapia Numer referencyjny: EO/LA-2722/LVII/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych - chemioterapia. 2. Zamawiający dopuszcza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8435857 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzetu komputerowego wraz z akcesoriami do organizacji nowych laboratoriów specjalistycznych w ramach realizacji projektu pt.: "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476378 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera (W2), ul. Nadbystrzyckiej (W12) oraz ul. Azaliowej (W31b) w Lublinie. 1. Zakres za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476483 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wewnętrznych (instalacja wodno - kanalizacyjna) w ramach adaptacji budynku na pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421339 2021-11-04
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego. Numer referencyjny: EO/LA-2722/LXV/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego. 2. Zamawiający dopuszcza s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8461051 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie KMP Chełm, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu KMP w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467552 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Collegium Pathologicum – Miejscowe odwodnienie patio, wykonanie studni chłonnej i naprawa izolacji naroża 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na odwodnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468932 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Collegium Pathologicum – Miejscowe odwodnienie patio, wykonanie studni chłonnej i naprawa izolacji naroża

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474698 2021-11-04
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinka istniejącej sieci elektroenergetycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478903 2021-11-04
godz. 15:00
Lubelskie Prace budowlane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443397 2021-11-05
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuje brygad do elewacji, sztukaterii - Lublin Witam, Poszukuje brygad do elewacji, sztukaterii. Inwestycja to budynek zabytko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435823 2021-11-05
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa leków na potrzeby pacjentów COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3411/PN-113/21 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków na potrzeby pacjentów COZL. Cześć 1 – Rybocyclib Cześć 2 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8435640 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa środków cieniujących

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8442660 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” Numer referencyjny: DZP/PN/59/2021 Przedmiotem zamówienia jest ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449030 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa mebli biurowych, krzeseł i foteli dla jednostek Politechniki Lubelskiej Numer referencyjny: KP-272-PNU-71/2021 Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467898 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie Usługi medyczne dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Centrali Spółki, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie- medycyna pracy oraz pakiet abonamentowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479023 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont sufitów w budynku Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477506 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474869 2021-11-05
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie remontu agregatu pompowego wody chłodzącej FLYGT CP3602.905 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)