Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7339443 2020-02-26
godz. 12:00
Lubelskie Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restaurac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319149 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie usług eksperckich, których celem jest rozwój 30 pomysłów w ramach procesu inkubacji w ramach 4 pól kanwy modelu biznes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331029 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie 45400000-1, 4540000-6, 45451000-3, 45430000-0, 45300000-0, 45330000-9, 45332300-06, 45332200-5, 45331200-8, 45331100-7, 45310000-3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341833 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe Nr 2/LSS/2020 ogłoszone w ramach części 1 do części 20 Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór wykonawcy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342762 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć z arteterapii w ramach projektu pod tytułem „Świet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343108 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji lekarskich dla uczestników projektu „PRZECIWKO BORELIOZIE” Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343109 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji lekarskich dla uczestników projektu „PRZECIWKO BORELIOZIE” Postępowanie przepro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343477 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla maksymalnie 24 UP Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343693 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wywiadu pielęgniarskiego oraz na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych w kier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344144 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na wykonanie badań laboratoryjnych w kierunku boreliozy obejmujące: Test Elisa w klasie IgM, Test Elisa w klasi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344150 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BK/2020 Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru Wykonawcy na realizację usługi cateringowej w postaci organiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344200 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2020/EMG Projektant systemów embedded Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby realizującej prace ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343459 2020-02-27
godz. 00:00
Lubelskie PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia w kierunku kierowca kat.: I. C,C+E,KWP (przewóz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338981 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Szydłowiec - Wysoka od PO Wysoka w msc. Rybianka, Pawłów, gm. Szydłowiec - RE Skarżysko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338980 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Ścieki w msc. Końskie, Proćwin, Kornica, Dyszów, gm. Końskie - RE Skarży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341564 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Malików 28 i Kompostownia 4 przy ul. Pieko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329125 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN i nN – Przecław, Biały Bór, Rzochów - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338982 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy nn. realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo budowlane w systemie "zaprojektuj, wybuduj", w oparciu o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330420 2020-02-27
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 06/20 Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343633 2020-02-27
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa wkładów do dozowników Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3412/PN-30/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów do dozown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330903 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 7 zadań częściowych na terenie RE 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334035 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż niezbędnych urządzeń do monitorowania w stacji SN/nN stanu bezpieczników (prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341567 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Opomiarowanie stacji SN/nN na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343591 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Usługa polegająca na zorganizowaniu i realizacji kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry kierowniczej i administra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340559 2020-02-27
godz. 10:30
Lubelskie Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na ochronie obiektu stanowiącego siedzibę dla następujących samorządowych instytucj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331202 2020-02-27
godz. 11:00
Lubelskie Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawczo-konserwacyjne na obiektach inżynierskich - drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339485 2020-02-27
godz. 11:00
Lubelskie Usługa polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu siedmiodniowego (7) turnusu wyjazdowego dla mieszkańców i kadry mieszkań wspo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342039 2020-02-27
godz. 11:00
Lubelskie TERMOMODERNIZACJA I MALOWANIE ELEWACJI ORAZ REMONT BALKONÓW od strony podwórkaW BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY ul. NARUTOWICZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331188 2020-02-27
godz. 11:30
Lubelskie Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami małej architektury, instalacją oświetlenia terenu i monitoringu oraz ciągu piesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341999 2020-02-27
godz. 12:00
Lubelskie Remont instalacji gazowej w budynku Chopina 8 Lublinie. PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT II i III KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU CHOPINA 8 W L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)