Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7416455 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlano – montażowych odgałęzień od linii napowietrznych SN z rozłączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418673 2020-04-22
godz. 10:15
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych oraz formalno-prawnych, w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398031 2020-04-22
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zdań na obszarze działania RE Zamość (Luchów Górny D dz. Nr 149_1, Biszcza 317)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415215 2020-04-22
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417470 2020-04-22
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie badań probek wyrobów budowlanych. Numer referencyjny: OA.272.30.2020 1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417494 2020-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa układu transportu prób za płatkownicą. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup i do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417512 2020-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do cięcia, odizolowywania i zaciskania przewodów – 1 kpl Cel zamówienia Celem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415575 2020-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przebudowy linii napowietrznej 15kV PMC-Modlin2 na linię kablową 15kV od stacji tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415576 2020-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przebudowy odcinka istniejącej linii 15kV PTL-Marki Północne na linię kablową 15 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415578 2020-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na modernizację linii 15kV relacji Tarczyn - Lesznowola, przy ul. Kościelna w miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418322 2020-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398883 2020-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie budynku gastronomicznego, sanitarno – administracyjnego, domków letniskowych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405154 2020-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415112 2020-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej SN, słupowej stacji transf. „Łukowa 19" oraz przebudowa linii napowietrznej nN w m. Łukowa, w związku z przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409612 2020-04-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 7/SKP/DP/2020 dotyczące wynajmu sali/gabinetu do prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych, w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397558 2020-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397629 2020-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409946 2020-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409942 2020-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409941 2020-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415580 2020-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja Magistrali PIASECZNO - MIRKÓW 1 i PIASECZNO - MIRKÓW 2 w Piaseczno.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397643 2020-04-24
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa na kablową linii 15kV Przemyśl - Torki, odgałęzienia do stacji Leszno 2. (PK SN 30%).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397642 2020-04-24
godz. 11:00
Lubelskie Budowa połączenia kablowego pomiędzy linią 15kV Dynów-Jawornik Polski, odgałęzienie Manasterz 10 i Głuchów-Dynów, odgał. Husów 19,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417046 2020-04-24
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Lublin usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszcza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417835 2020-04-24
godz. 12:00
Lubelskie usługa odbioru, transportu, niszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez jednostki organizacyjne Izby Administracji Sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395485 2020-04-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa NIEzależnego systemu radiograficznego do realizacji procedur radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej oraz procedur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400843 2020-04-27
godz. 10:00
Lubelskie Zadanie Nr 60 (Działania 1.5.)p/n: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn200-150 na preizolowaną o śr. 2Dn125-80, od pkt. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412189 2020-04-27
godz. 11:00
Lubelskie Rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4kV. Wymiana istniejącego słupa nN. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403959 2020-04-28
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa Kabiny do automatycznego natryskiwania kleju dla firmy Euro Opony Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404451 2020-04-28
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na moduły programowe informatycznego systemu monitorowania obciążenia konstrukcji dachów– oprogramowania w form...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)