Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8287498 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie WYKONANIE REMONTU ŁAZIENEK ORAZ HOLU W BUDYNKU SĄDU APELACYJNEGO W LUBLINIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU 1 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu łazien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287783 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej Betania w Lublinie, przy Al. Kraśnickiej 223. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie instalacji przyzywo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298233 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym z podziałem na części. Część 1 1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy produktów spożywczych w po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298812 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest obsługa działań informacyjno – promocyjnych związanych z promowaniem marki produktowej w ramach realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8301117 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Część 1 – 1 Wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki rei...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8295943 2021-08-09
godz. 10:30
Lubelskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy komory ciepłowniczej P13 zlokalizowanej przy ul. Długosza w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302675 2021-08-09
godz. 10:30
Lubelskie Sukcesywne dostawy narzędzi spawalniczych i części na podstawie umów ramowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282075 2021-08-09
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa komputerów przenośnych, tabletu graficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dostawa tabletu z etui oraz urządzenia wielof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284469 2021-08-09
godz. 11:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa pomieszczeń w budynku laboratorium Centrum Badawczo – Innowacyjnego na terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” 2. Zakres zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288798 2021-08-09
godz. 11:00
Lubelskie Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w al. Gen. W. Andersa w Lublinie, w tym: 1. Sporządzenie dokumentacji projekto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302864 2021-08-09
godz. 11:00
Lubelskie Zakup kompleksowej usługi eksperckiej w ramach projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture (Program Interreg Europa 2014-2020). Część 1 Przedmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267602 2021-08-09
godz. 12:00
Lubelskie Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie Numer referencyjny: DZP.3311-16/2021 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277685 2021-08-09
godz. 12:00
Lubelskie prace konserwacyjne pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SPSzW im. J. Bożego w ramach zadania p.n. "Utworzenie Oddziału Medycyny Palia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8301547 2021-08-09
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302688 2021-08-09
godz. 12:00
Lubelskie Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, podnośnikowych, programów magazynowych i fakturowaniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302813 2021-08-09
godz. 12:00
Lubelskie Usługa szkoleniowa "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, podnośnikowych, programów magazynowych i fakturowaniem" Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, podnośnikowych, programów magaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302136 2021-08-09
godz. 14:00
Lubelskie Wprowadzenie na rynek nowego systemu rekuperacji i transferu ciepła technologicznego dedykowanego termoformującym liniom pakującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8290363 2021-08-09
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie w działalności Promedyk Sp. z o.o. innowacyjnych usług monitorowania medycznego. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8247654 2021-08-09
godz. 23:59
Lubelskie Uruchomienie produkcji tkanin z włókien szklanych zaimpregnowanych innowacyjnym impregnatem otrzymywanym na bazie surowca odzyskan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8257769 2021-08-09
godz. 23:59
Lubelskie Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych Małych Elektrociepłowni Biometanowych Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8290361 2021-08-09
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie AB Sp. z o.o. innowacji technologicznej w postaci skanera 3D Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8305463 2021-08-09
godz. 23:59
Lubelskie SemantIQ – inteligentny system monitoringu rozproszonego z zintegrowaną platformą usług dyspozytorskich Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283229 2021-08-10
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę remont domu w okolicach - Lublin Zlecę remont domu w okolicach. Zakres prac: - hydraulika, - podłogi, - okna, - ocieplenie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8303402 2021-08-10
godz. 09:00
Lubelskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” Część 1 Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest przeprowadzenie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264331 2021-08-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami do organizacji nowych laboratoriów specjalistycznych w ramach realizacji projektu ZPR PL część 2 z podziałem na 13 części Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8299860 2021-08-10
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dziewięciu (9) asystentów/trenerów pracy osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. 2. Szczegółowy opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8304633 2021-08-10
godz. 10:00
Lubelskie Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Ocena stanu zachowania siedlisk torfowiskowych i łąkowych (tzw. m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8305003 2021-08-10
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja zadania pn. Ocena stanu zachowania siedlisk torfowiskowych i łąkowych (tzw. monitoring stanu zerowego) na obszarach Nat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8249490 2021-08-10
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa budynku Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim Numer referencyjny: PO VII WB 261.6.2021 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282047 2021-08-10
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa monitora, akcesoriów komputerowych oraz pamięci masowej dostawa monitora, akcesoriów komputerowych oraz pamięci masowej, t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)