Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7668772 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie Ster na cel-program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709276 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych Numer referencyjny: PN/87-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa i za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709226 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części Numer referencyjny: AZP-240/PN-p30/066/2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713653 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie Usługa konserwacji i renowacji urządzeń ewidencyjnych w postaci zbiorów Ksiąg Wieczystych i innych urządzeń (zwanych także zbiorcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714609 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie „Wycinka drzew z pasów drogowych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie w Rejonie Chełmie na drogach kraj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713941 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie budynku użytkowego w Przemyślu, ul. Nestora 8, dz. nr 401

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716440 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie Zakup maseczek jednorazowych 1. Maseczka ochronna 40000 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706925 2020-10-02
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie pomieszczeń w budynku 141 oraz naprawie sanitariatu w budynku nr 200 w komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710405 2020-10-02
godz. 12:00
Lubelskie Robota budowlana polegająca na remoncie przyłącza elektroenergetycznego w budynku nr 2 przy ul. Lipowej 1A w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714327 2020-10-02
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na dwie części Numer referencyjny: OP-IV.272.91.2020.SZM Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716663 2020-10-02
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych - wstępnych - okresowych - kontrolnych na rzecz osób przyjmowanych do pracy i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713814 2020-10-02
godz. 12:30
Lubelskie Dostawa oraz montaż zabudowy meblowej dla PSSE w Lublinie ul. Uniwersytecka 12.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709488 2020-10-02
godz. 14:00
Lubelskie Shelfy – Rekomender asortymentu (SaaS) dla sieci handlowych Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706829 2020-10-02
godz. 15:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w projekcie „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714843 2020-10-02
godz. 18:00
Lubelskie "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego" Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji trzydniowego spotkania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713721 2020-10-02
godz. 23:59
Lubelskie "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim" Fundacja VCC (dalej jako „Zamawiający”) w związku z realizacją projektu „Cyfrowe GOKi w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716735 2020-10-02
godz. 23:59
Lubelskie Rozwój PK CONSULTING Przemysław Krzysiak poprzez specjalistyczne doradztwo Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716801 2020-10-02
godz. 23:59
Lubelskie Rozwój PK CONSULTING Przemysław Krzysiak poprzez specjalistyczne doradztwo Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716592 2020-10-05
godz. 09:00
Lubelskie Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny-EDYCJA 2 ZAKUP I DOSTAWA ŻYWYCH ROŚLIN w ramach kwalifikacyjnego kurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7671380 2020-10-05
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa specjalistycznych obłożeń i zestawów do zabiegów kardiologicznych dla Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: DZP/PN/46/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700182 2020-10-05
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk Numer referencyjny: ZP.271.22.2020 1.Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713457 2020-10-05
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wsparcia technicznego dla posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego programu Oracle

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711963 2020-10-05
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa systemu HPLC-DAD-RID z wyposażeniem Numer referencyjny: PN/88-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu HPLC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716015 2020-10-05
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie sylabusa oraz przeprowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716016 2020-10-05
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie sylabusa oraz przeprowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów kierunku Stosunki międzyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716254 2020-10-05
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i uruchomienie baterii akumulatorów wraz z zasilaczem buforowym dla stacji 110/15kV Zamość Majdan oraz 110/15kV Tomaszów P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716708 2020-10-05
godz. 12:00
Lubelskie Człowiek - najlepsza inwestycja II Fundacja Niepodległości na terenie całej Polski realizuje projekt „Człowiek – najlepsza inwest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716775 2020-10-05
godz. 12:00
Lubelskie Człowiek - najlepsza inwestycja II Fundacja Niepodległości na terenie całej Polski realizuje projekt „Człowiek – najlepsza inwest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711495 2020-10-05
godz. 14:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu naprawy izolacji przeciwwodnej ściany zewnętrznej wraz z naprawą powstałych z tym szkód w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714782 2020-10-05
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć języka hiszpańskiego lub niemieckiego w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)