Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7352107 2020-03-05
godz. 15:00
Łódzkie Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie prac na wysokości w tym z dostępem linowym Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334132 2020-03-06
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EKOBUD/2020 z dnia 13.02.2020 r. Budowa budynku hali wraz z częścią biurową Cel zamówienia Celem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313904 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Przygotowanie i realizacja działań promocyjno-informacyjnych projektów: „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316680 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349778 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Tomaszów Mazowiecki oraz RE Żyrardów w pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353194 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja dachu budynku biurowego w Posterunku Energetycznym Sochaczew. 96-500 Sochaczew, ul. J. Kusocińskiego 7.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336187 2020-03-06
godz. 09:30
Łódzkie ZP 2/20 Usługi nadzoru autorskiego i serwisu dla aplikacji InfoMedica, AMMS Numer referencyjny: ZP 2/20 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316560 2020-03-06
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316638 2020-03-06
godz. 10:00
Łódzkie ZP/6/2020 – Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316619 2020-03-06
godz. 10:00
Łódzkie Wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych KWP i KMP w Łodzi Numer referencyjny: FZ-2380/2/20/KK Usługa mycia i czy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346260 2020-03-06
godz. 10:30
Łódzkie „Zmieniamy przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac inwestycyjnych 2020". Numer referencyjny: ZP/2/2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343590 2020-03-06
godz. 12:00
Łódzkie Wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych) z budynków I Oddziału w Łodzi ZUS, położonych w Łodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353100 2020-03-06
godz. 12:00
Łódzkie Usługi w zakresie promocji - kampania outdoorowa Numer referencyjny: ZP-02/20-USL/02 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346180 2020-03-06
godz. 13:00
Łódzkie Wykonanie węzła cieplnego c.o., c.w.u., c.t. w nowobudowanym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym „C” Wydziału Chemicznego Politech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353089 2020-03-06
godz. 15:00
Łódzkie Dialog techniczny pn: Wyłonienie Zarządcy odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi w Łodzi prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326897 2020-03-06
godz. 16:00
Łódzkie Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349417 2020-03-09
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 5/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji i ogrzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349508 2020-03-09
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 6/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji hydrantowej w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335268 2020-03-09
godz. 09:00
Łódzkie Dostawy mleka i preparatów mleko zastępczych dla noworodków i wcześniaków, butelek oraz smoczków jednorazowych z podziałem na 7 pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349096 2020-03-09
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349094 2020-03-09
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347423 2020-03-09
godz. 09:00
Łódzkie Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Apteki Okręgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7316621 2020-03-09
godz. 10:00
Łódzkie Usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych dla KPP w Zgierzu Numer referencyjny: FZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318858 2020-03-09
godz. 10:00
Łódzkie Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w latach 2020–2022 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318818 2020-03-09
godz. 10:00
Łódzkie ZP/12/2020 – Dostawa produktu leczniczego – Nusinersenu – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7348474 2020-03-09
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynków żłobków w podziale na części 1.1. Część 1 - Malowanie elewacji i termomodernizacja stropodachu oraz r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318856 2020-03-09
godz. 11:00
Łódzkie Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych NIEzabudowanych na terenie miasta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338739 2020-03-09
godz. 11:30
Łódzkie Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339076 2020-03-09
godz. 11:30
Łódzkie Zawiadomienie o postępowaniu: Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7352086 2020-03-09
godz. 11:30
Łódzkie UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE KARNYM NR 1 W ŁODZI W RAMACH: PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)