Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8197095 2021-06-24
godz. 08:30
Podkarpackie Automatyczna Stacja Pipetująca wraz z akcesoriami ˜1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja Automatycznej Stacji Pipetującej do przygotowywania reakcji real time PCR, PCR i norma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175231 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201847 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Część 1 GRUPA 1 - Prostaglandyna E2 w systemie tera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8202751 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi w okresie 24 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SWZ. DTZ.261.7 ZP.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205523 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenia Psychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205327 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Część 1 1 Część 2 2 Część 3 3 Część 4 4 Część 5 5 Część 6 6 Część 7 7 Część 8 8 Część 9 9 Część 10 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204044 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami... w m. Dąbrówki po lewej stronie (od mostu na rz. Wisłok do gran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206008 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie ZATRUDNIENIE ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.DZIAŁANIE W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021. DZIAŁANIE W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205994 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE Część 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Specjalistyczne poradnictwo prawne ma na celu umożliwienie uczestnikom projektu (senio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187095 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sieniawie RGK.271.3.2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208464 2021-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Zakres za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186650 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy w km 0+970 - 2+256, etap II - km 1+563 - 2+256 Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika w ciągu drogi powiatowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188004 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie - Budowa brodzika wraz z infrastrukturą techniczną Część 1 1. Przedmiotem zamówienia są roboty bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188041 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa oraz remont dróg na terenie powiatu kolbuszowskiego Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w miejscowości Poręby Kupieńskie w km 1+974 do km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192254 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Część 1 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196722 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie ˜Przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1999R Dukla – Lubatowa.Zakres robót obejmuje m.in.1.Wykonanie odcinka chodnika z kostki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198025 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie ˜Przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1999R Dukla – Lubatowa.Zakres robót obejmuje m.in.1.Wykonanie odcinka chodnika z kostki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200587 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202119 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie” Część 1 Pakiet nr 1 Komory do pracy sterylnej UVC Część 2 Pakiet nr 2 Spektrometr FT-IR ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205084 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie i badania specjalnych narzędzi skrawających do obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204678 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie „Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu ... – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205031 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa odczynników laboratoryjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do swz. SZSPOO.SZPiGM.3810/29/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174556 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawy preparatów do mycia, czyszczenia, konserwacji różnych powierzchni i urządzeń oraz innych artykułów gospodarczych. Część 1 Pakiet nr 1: Preparaty do mycia i czyszczenia różny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207053 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Świlcza 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Asystenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205296 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie zakup i dostawa artykułów spożywczych_2 Część 1 jaja kurze Część 2 artykuły ogólnospożywcze EZ/215/33/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205992 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Część 1 mięso drobiowe (noga z kurczaka, filet z kurczaka, udziec indyczy, wątróbka, porcje rosołowe). Część 2 wędliny drobi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205258 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zapewniającej odpowied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206028 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż części zamiennych kolei linowych w ramach zadania p.n. Modernizacja kolei linowej KL 1 stoku narciarskiego w Przemyślu Przedmiot zamówienia obejmuje „Dostawa i montaż częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208031 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Ostrówku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206289 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)