Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7556955 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579098 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie ZP.271.W.7.2020 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1287R Skrzyszów-gr pow.-Paszczyna-Brzeźnica w km 5+893,00-6+211,00 w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579006 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej dokumentacji projektowo - koszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578733 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi odbioru ścieków z zbiorników bezodpływowych usytuowanych przy budynkach pozostających w zarządzie i położonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579102 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Wykonanie form drukowych offsetowych techniką CTP do druku na maszynie offsetowej Dominant 715 2. Foliowanie okładek wydrukowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580072 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Numer referencyjny: MGOKiS.271.1.2020 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579876 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa oprogramowania Numer referencyjny: DTG/42/ZP-3/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju oprogramowania komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581981 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Oczyszczanie na mokro ulic powiatowych na terenie Niska i dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581422 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Opakowania palety drewniane 1. palety drewniane jednorazowe 800 x 1200 55200 szt. 2. palety drewniane jednorazowe 1000x1200 10000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584922 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na Klub Senior w Temeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584538 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie V-ej części zamówienia pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych i opinii na potrzeby zadań inwestycyjnych RZGW Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586262 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie materiały elektryczne- taśma izolacyjna 1. taśma izolacyjna wielokolorowa 1 opakowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586260 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Środki ochrony roślin 1. roundap 5 litr

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587012 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu gastronomicznego-kocioł warzelny elektryczny o pojemności 100 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566767 2020-07-17
godz. 10:30
Podkarpackie Remont drogi powiatowej Nr 1012R Zaleszany - Zbydniów w m. Zaleszany Numer referencyjny: ZDP.261.4.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509147 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 7 jednostkach O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568379 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych w miejscowości Skołoszów w km 0+980 - 1+630 + (skrzyżowania). Zakres robót do wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574934 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi Numer referencyjny: OSP.ZP.1.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579662 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Odnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu ,,Budowa r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539077 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581458 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawa kołnierza przekładni. 1. Kołnierz przekładni 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584802 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty remontowo-adaptacyjne, poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych Zespoł Szkół w Niebocku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559683 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Di3 do S2 o długości 70 m”, w ramach projektu „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu” Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572232 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-D.271.43.140.2020 1.Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585922 2020-07-17
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie robót remontowych budynków Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. Szczegółowy zakres prac niezbędn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567163 2020-07-17
godz. 11:30
Podkarpackie Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku Numer referencyjny: ZP.271.27.2020 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584537 2020-07-17
godz. 11:30
Podkarpackie Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy z wygrabieniem, załadunkiem i wywiezieniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568962 2020-07-17
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu inwestycyjnego lub pożyczki w kwocie 2.600.000,00 zl (słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy) nr sprawy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571057 2020-07-17
godz. 12:00
Podkarpackie Utrzymanie i rozwój platformy sprzedażowej PGE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572042 2020-07-17
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i budowlano - wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)