Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7405150 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej nN w związku z roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405893 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa części do sterylizatorów parowych będących na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407005 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjno- laboratoryjnego na działce PZDW w Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406870 2020-04-08
godz. 09:15
Podkarpackie Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408729 2020-04-08
godz. 09:30
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu do PZDW Rzeszów – rok 2020 - 1 Numer referencyjny: PZD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369917 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych Numer referencyjny: OR-IV.272.2.15.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372608 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Numer referencyjny: PN/11/2020 Produkty lecznicze różn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7398194 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie remontów cząstkowych oraz nakładek asfaltobetonowych na terenie gminy Głogów Małopolski w roku 2020 Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405093 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik w km 0+300-0+590

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405532 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawy odczynników dla Klinicznych Zakładów: Mikrobiologii i Diagnostyki Laboratoryjnej. Numer referencyjny: Zp250/021/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406326 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406287 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywny demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowo-cementowych wraz z izolacją termiczną z rur ciepłowniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407034 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Serwisowo-okresowe przeglądy techniczne stoiska badawczego Seal Rig Numer referencyjny: NA/P/92/2020 Szczegółowy Opis Przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406888 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Numer referencyjny: ZP/UR/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406938 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407909 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408107 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Utworzenie 2-stanowiskowej Pracowni Polisomnografii w Oddziale Pulmonologii (zaprojektuj - wybuduj), utworzenie sekretariatu dla O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408131 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408322 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce nr 739/156 położonej w miejscowości Straszęcin. Sprzedaż obejmuje 59 szt. drzew. Iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408574 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie czystości na przystankach Numer referencyjny: ZP.271.43.2020 1. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: Utrzymanie cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408631 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Obsługa serwisowa (naprawa, przegląd, kalibracja, wzorcowanie) urządzeń kontrolno – pomiarowych dla jednostek terenowych Policji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408752 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla samochodów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Luba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409487 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa łańcucha Rexnord 1. Łańcuch Ro 1207/Ro 5 b 1 2.065 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409809 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji 1 Etykiety papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z polem do opisu, do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409835 2020-04-08
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie redakcji językowo-stylistycznej i korekty publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409586 2020-04-08
godz. 10:45
Podkarpackie Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach Przedmiot zamówienia składa się z dwóch c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7369064 2020-04-08
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Północ w Nowej Dębie, etap I przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Kwiatkowskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402212 2020-04-08
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i uruchomienie aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z zestawem do hemodializy cytrynianowej do Szpitala Powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407001 2020-04-08
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404051 2020-04-08
godz. 12:00
Podkarpackie Jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt budowlany i wykonawczy budowy systemu kanal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)