Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8401373 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie „Wdrożenie innowacyjnej metody wykon. elementów pełnokolorowych w tech.druku 3D w połączeniu z technol.Teksturowania Przestrzenneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402506 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyz technicznych dla mostów – 2 zadania: Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyz technicznych dla mostów – 2 zadania pn.: Zad. Nr 1 – wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403358 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404507 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych i zakresach: Zad. 1 Podstawowa Opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404810 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowe świadczenie usług pralniczych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach wraz z transportem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402756 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla PRz - cz. XIII. Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załacznik nr 2 do SWZ. Część 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403802 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usługę przygotowania i realizacji 6-dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec dla grupy 40 osób Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja 6-dniowego wyjazdu studyjnego doNiemiec d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405595 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywne w miarę potrzeb wyposażenia apteczek pierwszej pomocy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405041 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie (S) Wykonanie pomostów komunikacyjnych - dojśc do suwnic lejniczych, Zakładu Stalownia HS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407017 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi na działce o numerze ewidencyjnym 5986 w miejscowości Lutcza - nr referencyjny IP.271.11.2021 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407985 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zorganizowanie przyjęcia integracyjnego w dniu 14.10.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408399 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Sanok-pozyskanie i zrywka drewna opałowego na działce leśnej, stanowiącej wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408751 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedłużenie wsparcia technicznego/kontraktu serwisowego u producenta dla oprogramowania VMware

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397011 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii ZP250/054/2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409997 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą membran do regeneracji chrząstki stawowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412605 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu optycznego dla KP Nowy Żmigród

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418200 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie śruby 97012

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399477 2021-09-27
godz. 10:45
Podkarpackie Opracowanie projektu dostosowania PMG Swarzów do nowych warunków przyłączeniowych pod kątem efektywnej pracy magazynu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355324 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie Rozbudowa systemu zcentralizowanych urządzeń UTM w sądach z obszaru apelacji rzeszowskiej Numer referencyjny: F-271-51/2021 Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa systemu scentralizowanych u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363279 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie łącznika ścieżki rowerowej ul. Lubelskiej oraz ul. Rzecha Numer referencyjny: ZP-I.271.61.176.2021 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386680 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Zakres robót obejmuje wykonanie inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398164 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa pojazdu (bus) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Dostawa pojazdu (bus) z możliwością przewozu 18 osób (wraz z kierowcą) lub zamiennie 15 osób (wraz z kierowcą), w ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398738 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa wiaty śmietnikowej dla bloków przy ul. Lwowskiej 2, Walslebena 4 i 4a oraz Staszica 20 w Krośnic -1 etap

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410002 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej działek z terenu Powiatu Niżańskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8361524 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BABICE, SKOPÓW I RUSZELCZYCE 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411752 2021-09-27
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą armatury wodnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355344 2021-09-27
godz. 12:00
Podkarpackie „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Numer referencyjny: Spr. 1184 ZP/2021 Przedmiotem zamówienia są: „Cykliczne dostawy leków na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8390063 2021-09-27
godz. 12:00
Podkarpackie Modernizacja pól rozdzielni 6 kV E1 w formule zaprojektuj i wybuduj.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389221 2021-09-27
godz. 12:00
Podkarpackie Remont elewacji budynku B 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na - umyciu elewacji- dezynfekcji powierzchni- dokładnym oczyszczenie powierzchni- naprawa uszkodzeń mecha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398749 2021-09-27
godz. 12:00
Podkarpackie dostawę i montaż 3 szt. szlabanów dla bloków przy ul. Grodzkiej 66-72 i ul. Staszica 13.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)