Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7338759 2020-02-24
godz. 08:00
Podkarpackie „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) i odpadów o kodzie: 20 02 01 (odpady ulegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343799 2020-02-24
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa modułu wieloparametrowego MPM z pomiarami EKG (3/7 odprowadzeń), SpO2 (technologia Nellcor OxiMa.x), NIBP, temperatura x2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283697 2020-02-24
godz. 08:15
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272137 2020-02-24
godz. 08:30
Podkarpackie Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z umożliwieniem ich segregacji, utylizacją oraz wyposażeniem w pojemniki do składowania odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290037 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Numer referencyjny: Spr. 75 ZP/2020 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7294808 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kańczuga w roku 2020.” Numer referencyjny: S.270.2.1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320999 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Poniatowskiego 35B w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320997 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Poniatowskiego 35A w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320996 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie docieplenia stropodachu w budynku przy ul. Poniatowskiego 35A i 35B w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320678 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących przebudowy linii SN w miejscowościach: Daliowa, Jaśliska, Korczyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320961 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322632 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza Numer referencyjny: UIB.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330904 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Strzyżów – Boguchwała na linię kablową od stanowiska słupowego nr 20 w miejscowości Połomia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335459 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu Numer referencyjny: S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339624 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew i wycinka drzew w obrębie dawnych obiektów kultury materialnej w Bieszczadzkim Parku Narodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297215 2020-02-24
godz. 09:45
Podkarpackie „Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy boisku do piłki nożnej, parkingu dla 40 miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331205 2020-02-24
godz. 09:45
Podkarpackie Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski Numer referencyjny: RG.ZP-271-2.2020 Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292109 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308592 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne Numer referencyjny: RI.271.1.2020 Przedmiotem zadania inwestycyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331543 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2020.” – III przetarg Numer referencyjny: 270...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332955 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawy kruszyw mineralnych - loco baza zamawiającego Niżatyce 161a w roku 2020 Numer referencyjny: EZ.3311.1.2020 1. Rodzaj zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334390 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie zamówienia na wykonanie usług z zakresu prac leśnych polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, cięć przebudowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322758 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach projektu pn: „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335264 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa ampułkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku (zabicie bakterii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335308 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna leków do Apteki Zamawiającego, która mieści się w Szpitalu Powiatowym im. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7335063 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335193 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Koszenie traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2020 roku Numer referencyjny: ZP.271.16.2020 1. Zakres niniejszego za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335447 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Przetarg 3 - Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku w roku 2020. Numer referencyjny: IN.272.3.3.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337976 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej na terenie Gminy Jedlicze w 2020 r

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338941 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Szkolenie pracowników w zakresie: Praktyczne aspekty realizacji instrumentów rynku pracy od przyjęcia wniosku, zawarcia umowy, po ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)