Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7885682 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Przeprowadzenie kursów branżowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie tarnowskim w ramach projektu „Mistrzowie w zawodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888381 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Przeprowadzenie kontroli okresowej obiektów budowlanych systemu przesyłowego gazu na terenie Oddziału w Tarnowie w 2021 r. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891403 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890454 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie „Dostawa, montaż i uruchomienie kraty zgrzebłowej wstępnej oraz separatora piasku na istniejącym kanale żelbetowym Ø 1000 mm wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891516 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa monitorów oraz monitorów z filtrem prywatyzującym dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Co...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913352 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu numer: RPMP.10.01.03-12-0335/19 pt. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918952 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Mikroskop odwrócony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924473 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa: płyt CD-R, płyt DVD+R

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926486 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Usunięcie drzew, krzewów i nasadzenia zastępcze na SP 415 Orlen w Krakowie ul. Daszyńskiego/Podgórska.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928845 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie Biuro TM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928844 2021-01-22
godz. 11:00
Małopolskie O/Chrzanów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891740 2021-01-22
godz. 11:15
Małopolskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: pn.: „Rozbudowa węzła "Kraków Południe" na skrzyżowaniu A4 i DK7" N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913552 2021-01-22
godz. 11:30
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zielono-niebieska infras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923058 2021-01-22
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa druków medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7886368 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie 1 Zawarcie umowy na obsługę narzędzi i prowadzenie działań analitycznych dla kampanii internetowych 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890271 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa ambulansów poczty specjalnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891769 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa publikacji „Zasoby krajobrazowe Małopolski” Numer referencyjny: ZR-VII.272.1.2020 War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915183 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych w Poradni: Dermatologicznej w SP Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905193 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922946 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie 1. Bonderite 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923141 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Usługi w zakresie Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2021 roku w ramach realizacji wielole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923039 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE ZWIEDZAJĄCYCH I PILNOWANIU WYSTAW/WYDARZEŃ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923366 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Zakup i dostawa zamków do szafek metalowych ubraniowych BHP w ilości 20 szt. 1. Zamek do szafek metalowych ubraniowych BHP EURO L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913270 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych do sal MCSM PWSZ w Tarnowie Numer referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-5/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923374 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na składowisku odpadów "za rzeką Biała" przy ul. Czystej w Tarnowie. 1. Świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923885 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw zestawów specjalistycznych produktów do oznaczenia zestawów specjalistycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924440 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Zakup następujących nasion kukurydzy i nawozów: Nasiona kukurydzy: 1. KWS Ronaldinio 18 j.s/50 000 2. KWS Kotelis 18 j.s/50 000 3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926399 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Realizacja zamówień odznak identyfikacji indywidualnej policjanta.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928497 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Baterie 1. Bateria ML2032 MAXELL 65mAh 3V (BATERIA DO KLAWIATURY BEZPRZEWODOWEJ) 1 szt. 2. Bateria litowa z drutem Eve AA ER14505...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928894 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa środków dezynfekujących dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)