Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402688 2020-04-29
godz. 09:00
Lubuskie Usługa uszycia/wykonania i dostawa składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zgodnie z Rozporz. Ministra Fin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395530 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego z możliwością zastosowania prawa opcji Numer referencyjny: 7/PN/WGSI/2020 MeblePrzedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401622 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa systemu klimatyzacji w istniejącym budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza Numer referencyjny: DO-ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415224 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „ B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415233 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa drogi ul. Stary Kisielin – Kolejowa, Okrężna w ramach zadań: 1. Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408395 2020-04-30
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających – zapytanie 2. Szczegółowy opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397626 2020-04-30
godz. 09:00
Lubuskie Usunięcie drzew i krzewów w tym usunięcie trzciny z powierzchni siedliska przyrodniczego 7150 znajdującego się na terenie obszaru ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415245 2020-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego: „ Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411802 2020-04-30
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Częstochowskiej 15 w Żarach Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407727 2020-05-04
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu stacji lutowniczej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409713 2020-05-04
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. dwukierunkowego programowalnego zasilacza DC wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410387 2020-05-04
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu monitora studyjnego w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami red...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406462 2020-05-04
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 2020 Numer referencyjny: SA.270.18.2020.MB W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408213 2020-05-04
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego firmy Siemens na okres 3 lat na potrzeby WS SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410429 2020-05-04
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego firmy Siemens na okres 3 lat na potrzeby WS SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402699 2020-05-05
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony oraz oceny wpływu zrealizowanych działań ochronnych na dwa siedliska przyrodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404687 2020-05-05
godz. 09:45
Lubuskie Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 18 administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej Górz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409874 2020-05-05
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa kruszyw z podziałem na części Numer referencyjny: ZTA.270.1.3.2020 Budowana droga leśna w leśnictwie Winiary na terenie Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411532 2020-05-06
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa soczewek i materiałów zużywalnych do usunięcia zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji Numer referencyjny: DZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7411578 2020-05-06
godz. 10:00
Lubuskie Usługi transportowe Numer referencyjny: ZTA.270.1.3.2020 Usługi transportowe 5 samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładownoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411528 2020-05-07
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku, obłożeń oraz dzierżawa konsoli do wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411567 2020-05-11
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie ekspertyz przyrodniczych – Inwentaryzacja enklaw 3 obszarów Natura 2000 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417011 2020-05-11
godz. 10:00
Lubuskie Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417010 2020-05-12
godz. 09:30
Lubuskie Opracowanie dok. projektowej w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych z elementami koncepcji programowych (STEŚ-R) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411566 2020-05-12
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej – Uzupełnienie stanu wiedzy w obszarze Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012 w ramach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414618 2020-05-13
godz. 11:30
Lubuskie Przygotowywanie i dostawa posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411617 2020-05-14
godz. 09:00
Lubuskie Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim - wyposażenie pracowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415029 2020-05-14
godz. 09:00
Lubuskie Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim – wyposażenie pracowni Numer referencyjny: IF.272.2.2020 Sprzęt kompute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278865 2020-05-15
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Zwierzęta Kot Adres nadania: Polska , Lubuskie, Gorzów Wielkopolski Adres dostawy: Wielka Brytania , Anglia, Cheltenha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413778 2020-05-15
godz. 00:00
Lubuskie Usługa dostawy i wdrożenia systemu informatycznego pełniącego rolę MACIERZY EDUKACYJNEJ, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)