Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8382761 2021-10-04
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy leków refundowanych Numer referencyjny: TZ.280.35.2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych. Zamówienie obejmuje 17 części (zadań). Szczegółowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8402504 2021-10-04
godz. 10:00
Lubuskie 2.1. Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku A na potrzeby pracowni tomografii komputerowej” stanowi robotę budowlaną w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403422 2021-10-04
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414379 2021-10-04
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Kożuchów, na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416395 2021-10-04
godz. 10:00
Lubuskie Część 1: ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1Zamówieniem objęte są usługi weterynaryjne polegające na udzieleniu pomocy weterynaryjnej w warunkach klinicznych chorym dzikim zwierzętom (ssaki, ptaki, ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418506 2021-10-04
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa oleju napędowego do pojazdów i sprzętu Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2022 oleju napędoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397994 2021-10-04
godz. 10:00
Lubuskie "Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie "- Postępowanie II Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 "Budowa wia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398088 2021-10-04
godz. 10:30
Lubuskie Zakup wkładów filtracyjnych firmy Peco Parker dla PGNiG S.A., Oddział w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413733 2021-10-04
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa pomp wgłębnych oraz elementów wyposażenia napowierzchniowego i wgłębnego odwiertów pompowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416088 2021-10-04
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406083 2021-10-04
godz. 15:00
Lubuskie Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, okien dachowych oraz naprawa kominów na budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417961 2021-10-04
godz. 15:00
Lubuskie Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8360623 2021-10-05
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa 2.000 m3 oleju napędowego do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp. Numer referencyjny: 899/2021/001...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404874 2021-10-05
godz. 09:00
Lubuskie Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” . 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa ul. Boró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405620 2021-10-05
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa pomieszczeń sterylizatorni w budynku "C" Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz. Przebudowa pomieszczeń pomieszczeń i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382784 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa soli drogowej kamiennej NIEzbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: Zad 1 – RDW w Kłodawie Zad 2 – RDW w Kożuchowie Zad 3 - RDW w Zielonej Górze Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402769 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Składu Wędrzyn Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie 4 RBLog Skład Wędrzyn.1. Stan ist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403406 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) pn.: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Białkowie, którego zakres obejmuje:I....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405636 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Budowa toalety przy ul. Ogińskiego / Maczka Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa szaletu miejskiego wraz z przyłączami wodociągowym, kanalizacyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406917 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa – etap I Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego wraz z rozbiórką linii napowietrznej nN-0,4kV w m. Kargowa ul. Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406962 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. lubuskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Gozdnica Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408620 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410632 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie ZP/37/2021/S Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Mar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417455 2021-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie nasadzenia 420 szt. drzew na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto. Przedmiotem zamówienia jest nasadzenie 420 szt. drzew na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.Przedmiot zamówienia obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404875 2021-10-05
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP III” Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409568 2021-10-05
godz. 13:00
Lubuskie Sprzedaż samochodu ciężarowego KIA PRYZMAT K2500. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Samochód ciężarowy KIA PRYZMAT K2500 Samochód ciężaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413688 2021-10-05
godz. 13:00
Lubuskie Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń i otoczenia budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Dąbrowskiego 13 w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2024 r. 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411590 2021-10-05
godz. 15:00
Lubuskie Remont ogrodzenia przy ul. Aleja Piastów 9, Strzelce Krajeńskie w obiekcie administrowanym przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400898 2021-10-06
godz. 00:00
Lubuskie Interesuje mnie wypożyczenie zaciskarki hydraulicznej - Nowa Sól Interesuje mnie wypożyczenie zaciskarki hydraulicznej. Czekam na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414969 2021-10-06
godz. 09:00
Lubuskie Modernizacja oświetlenia murawy na Stadionie Żużlowym przy ul. Kwiatowej 6 w Gorzowie Wlkp. w systemie zaprojektuj i wybuduj.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)