Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7407540 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu kapitalnego budynku Rejonu w Żarach, ui. Wapienna 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413097 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, zgodnie z poniższymi warunkami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416478 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja systemu detekcji gazu i pożaru FDPS/GDS na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice – dokumentacja projektowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414496 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399298 2020-04-24
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy endoprotez poresekcyjnych kości udowej, kości piszczelowej, stawu kolanowego, stawu biodrowego oraz kości ramie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410204 2020-04-24
godz. 10:00
Lubuskie Budowa drogi gminnej łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415414 2020-04-27
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków - Etap II Numer referencyjny: PZD.3411.05.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387515 2020-04-28
godz. 08:00
Lubuskie Dostawa symulatorów, fantomów, trenażerów i sprzętu medycznego dla WCSM Numer referencyjny: RA-ZP-01/2020 Wartość bez VAT: 7 323 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400985 2020-04-28
godz. 10:00
Lubuskie Sprzedaż i dostawa paliw płynnych Numer referencyjny: 01/2020 Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż i dostawa paliw płynnych, tj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415369 2020-04-28
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej na potrzeby utworzenia miejsc noclegowych Numer referencyjny: ZP.221...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402688 2020-04-29
godz. 09:00
Lubuskie Usługa uszycia/wykonania i dostawa składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zgodnie z Rozporz. Ministra Fin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395530 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego z możliwością zastosowania prawa opcji Numer referencyjny: 7/PN/WGSI/2020 MeblePrzedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401622 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa systemu klimatyzacji w istniejącym budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza Numer referencyjny: DO-ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415224 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „ B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415233 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa drogi ul. Stary Kisielin – Kolejowa, Okrężna w ramach zadań: 1. Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408395 2020-04-30
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających – zapytanie 2. Szczegółowy opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397626 2020-04-30
godz. 09:00
Lubuskie Usunięcie drzew i krzewów w tym usunięcie trzciny z powierzchni siedliska przyrodniczego 7150 znajdującego się na terenie obszaru ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415245 2020-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego: „ Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411802 2020-04-30
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Częstochowskiej 15 w Żarach Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407727 2020-05-04
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu stacji lutowniczej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409713 2020-05-04
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. dwukierunkowego programowalnego zasilacza DC wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410387 2020-05-04
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu monitora studyjnego w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami red...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406462 2020-05-04
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 2020 Numer referencyjny: SA.270.18.2020.MB W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408213 2020-05-04
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego firmy Siemens na okres 3 lat na potrzeby WS SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410429 2020-05-04
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego firmy Siemens na okres 3 lat na potrzeby WS SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402699 2020-05-05
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony oraz oceny wpływu zrealizowanych działań ochronnych na dwa siedliska przyrodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404687 2020-05-05
godz. 09:45
Lubuskie Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 18 administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej Górz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409874 2020-05-05
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa kruszyw z podziałem na części Numer referencyjny: ZTA.270.1.3.2020 Budowana droga leśna w leśnictwie Winiary na terenie Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411532 2020-05-06
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa soczewek i materiałów zużywalnych do usunięcia zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji Numer referencyjny: DZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7411578 2020-05-06
godz. 10:00
Lubuskie Usługi transportowe Numer referencyjny: ZTA.270.1.3.2020 Usługi transportowe 5 samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładownoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)