Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8059294 2021-05-05
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0022/18 pn. „Mobilny tester zgodności pojazdu elektrycznego/stacji ładow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077842 2021-05-05
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej i ul. Obywatels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083469 2021-05-05
godz. 09:00
Lubuskie Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej i ul. Obywatelskiej w Zielonej Górze w ramach przedsięwzięcia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087065 2021-05-05
godz. 09:00
Lubuskie Budowa parkingu przy cmentarzu wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Zabór 1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083423 2021-05-05
godz. 09:15
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Kombatantów na długości ok. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063311 2021-05-05
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego Numer referencyjny: 105.KSzWz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080780 2021-05-05
godz. 12:00
Lubuskie Budowa ciągu pieszo – jezdnego (drogi wewnętrznej) w Drzonowie, gmina Świdnica Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061887 2021-05-06
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygad murarzy ,cieśli zbrojarzy - Zielona Góra Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników murarzy ,cieśli zbrojarzy Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061888 2021-05-06
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygad murarzy ,cieśli zbrojarzy - Zielona Góra Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników murarzy ,cieśli zbrojarzy Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061889 2021-05-06
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygad dekarzy - Zielona Góra Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników dekarzy Zajmujemy się budową każdego rodzaju b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061893 2021-05-06
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygad do wykończeń - Zielona Góra Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników do wykończeń Zakres prac: malowanie, szpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061894 2021-05-06
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygad tynkarzy - Zielona Góra Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników tynkarzy Zajmujemy się budową każdego rodzaju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061895 2021-05-06
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygad do posadzek - Zielona Góra Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników do posadzek Zajmujemy się budową każdego r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061896 2021-05-06
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników glazurników - Zielona Góra Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników glazurników Zaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077857 2021-05-06
godz. 10:00
Lubuskie PRZEBUDOWA UL. NOCZNICKIEGO W ŻAGANIU - ETAP I 4.2. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ul. Nocznickiego w Żaganiu –etap I”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083470 2021-05-06
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie – ETAP I - stan surowy zamknięty”.2. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087095 2021-05-06
godz. 10:00
Lubuskie Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059767 2021-05-06
godz. 12:00
Lubuskie Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059065 2021-05-06
godz. 12:00
Lubuskie Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078743 2021-05-06
godz. 12:00
Lubuskie „Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St. Wyszyńskiego” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082056 2021-05-07
godz. 08:30
Lubuskie Budowa PSZOK na terenie gmin członkowskich Związku Celowego Gmin MG-6, w formule zaprojektuj i wybuduj, w 2 lokalizacjach: Gorzów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084866 2021-05-07
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa 3 Zielonych Ładowarek wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie miasta Zielona Góra Część 1 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085577 2021-05-07
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lipowej 20-21-22 w Gorzowie Wlkp. Część 1 2. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086489 2021-05-07
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiot zamówienia:1.1. Zamówienie obejmuje budowę drogi na odcinku oznaczonym w projekcie budowlanym numerem 1, od hm 0+00,0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085571 2021-05-07
godz. 12:00
Lubuskie Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina Świdnica Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku hydroforni. W zakresie przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070068 2021-05-07
godz. 13:00
Lubuskie Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Słowackiego 13 w Lubsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066845 2021-05-07
godz. 14:35
Lubuskie Usługi elektroradiologiczne udzielane przez techników medycznych w formie dyżurów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085021 2021-05-07
godz. 14:35
Lubuskie dyżury w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085611 2021-05-07
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii w Poradni Logopedycznej oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych Szpital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085628 2021-05-07
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii - leczenie szpitalne - hospitalizacja, leczenie szpitalne - programy z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)