Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7715496 2020-10-05
godz. 12:00
Lubuskie 28-ZO-2020 Dostawa sprzętu RTV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718016 2020-10-05
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" Przedmiotem zamówienia nr 06/09/2020 jest Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716034 2020-10-05
godz. 14:00
Lubuskie Dostawa i sprzedaż oleju napędowego grzewczego lekkiego, do kotłowni olejowych na potrzeby grzewcze budynków biurowych należących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676419 2020-10-06
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa paliw płynnych, preparatu Adblue, artykułów pozapaliwowych oraz innych usług na podstawie kart paliwowych lub innych dokum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703324 2020-10-06
godz. 09:00
Lubuskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac Matejki 22 w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wykonanie doci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692683 2020-10-06
godz. 09:00
Lubuskie Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: przeprowadzenie prac remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gorzowie Wlkp. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703561 2020-10-06
godz. 10:00
Lubuskie Remont placów i miejsc postojowych dla aut osobowych oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznego na terenie RZI w Zielonej Górze Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705400 2020-10-06
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Żwirowej na odcinku od wysokości ul. Żwirowej 5k do wysokości ul. Kamiennej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709337 2020-10-06
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa oleju napędowego Numer referencyjny: ZP.26.09.2020.ON 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do pojazdów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712299 2020-10-06
godz. 10:00
Lubuskie „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706314 2020-10-06
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna Numer referencyjny: ZP.271.9.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709246 2020-10-06
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702060 2020-10-06
godz. 23:59
Lubuskie Standaryzacja usług opiekuńczych i asystenckich z utworzeniem Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu gorzowskiego. 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713218 2020-10-07
godz. 00:00
Lubuskie Przebudowa i rozbiórka instalacji technologicznej strefy przyodwiertowej Koscian-9

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7677238 2020-10-07
godz. 06:00
Lubuskie Rozwój centrum badawczo- rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714508 2020-10-07
godz. 08:00
Lubuskie Dostawa wyposażenia stanowiska mechanooptycznego Numer referencyjny: RA-ZP-38/2020 Dostawa wyposażenia stanowiska mechanooptyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708348 2020-10-07
godz. 10:00
Lubuskie wykonanie przebudowy w zakresie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wielkopolskim. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709299 2020-10-07
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Słońsk Numer referencyjny: ZP.271.10.2020TT Rozbudowa sieci wodociągowej o dł. 832,00 m z rur p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709168 2020-10-07
godz. 10:30
Lubuskie Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku LOW NFZ Numer referencyjny: WAG-III.261.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676819 2020-10-07
godz. 12:00
Lubuskie Roboty budowlane w części podpiwniczonej budynku administracyjnego wraz z przebudową instalacji sanitarnej Numer referencyjny: 6/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709420 2020-10-07
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712860 2020-10-07
godz. 12:00
Lubuskie świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi przeglądu, kalibracji detektorów gazu, będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Gospodar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712795 2020-10-08
godz. 00:00
Lubuskie Wymiana balustrad balkonów i loggi stalowych z wypełnieniem z płyty żelbetowej na balustrady: stalowe ocynkowane malowane proszkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717151 2020-10-08
godz. 00:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu przebudowy konstrukcji i nawierzchni placu manewrowego oraz d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709035 2020-10-08
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Dojazdowej oraz ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: BZP.271.62.2020.AR A.Zamówienie Częściowe Nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714631 2020-10-08
godz. 10:00
Lubuskie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami raz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Suwalskiej dz. nr 892/1 892/2 b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712335 2020-10-08
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT TOALET W BUDYNKU 1 I 2 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY U. SŁUBICKIEJ 10 W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7679913 2020-10-08
godz. 23:59
Lubuskie Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wysokogatunkowych kruszyw budowlanych 1. Przedmiotem zamówienia jest na nabycie nowych śr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709001 2020-10-09
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690234 2020-10-09
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)