Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8281444 2021-07-26
godz. 09:20
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 15 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Performance Optimized Polymer do analizatora genetycznego POP4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281445 2021-07-26
godz. 09:23
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 16 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wysoko dejonizowany formamid do elektroforezy kapilarnej Patrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281446 2021-07-26
godz. 09:26
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 17 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 96 dołkowe płytki reakcyjne z podniesioną krawędzią Patrz: zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281448 2021-07-26
godz. 09:28
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 18 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymazówki flokowany nylon blister 500 szt bez opakowania trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281449 2021-07-26
godz. 09:29
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 19 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Testy paskowe do ujawniania krwi hemophan Patrz: załącznik. UW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264470 2021-07-26
godz. 09:30
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowego na terenie Gminy Cedry Wielkie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich Ks, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281450 2021-07-26
godz. 09:32
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 20 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej Pat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281451 2021-07-26
godz. 09:34
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 21 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 21 Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281452 2021-07-26
godz. 09:36
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 22 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Test do oznaczanie białka PSA Patrz: załącznik. UWAGA: ilość p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281453 2021-07-26
godz. 09:37
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 23 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 RSID Semen Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281454 2021-07-26
godz. 09:38
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 24 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Performance Optymized Polymer do analizatora genetycznego POP4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281456 2021-07-26
godz. 09:40
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 25 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bluestar Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281457 2021-07-26
godz. 09:41
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 26 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Taśma do zabezpieczania śladów kontaktowych Patrz: załącznik. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281458 2021-07-26
godz. 09:42
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 27 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 alkohol etylowy 96% Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidzian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281459 2021-07-26
godz. 09:44
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 28 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 środek do dekontaminacji powierzchni i narzędzi Patrz: załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281461 2021-07-26
godz. 09:46
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 29 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Probówki Safe Lock 2 ml Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281997 2021-07-26
godz. 09:50
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 30 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Końcówki do pipet nstawnych 1-10ml, PCR clean, sterile Patrz: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282000 2021-07-26
godz. 09:53
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 31 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 EPP Combitips 0,2ml Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidzian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8219162 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Numer referencyjny: CRZP/91/009/D/21 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8223793 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie PWK WU/079/2021 realizacja zaleceń HAZOP dla węzła regulacji temperatury procesowej mieszaniny DAO butan na instalacji ROSE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8228055 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów Numer referencyjny: PG/2/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8230879 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych Numer referencyjny: BZP.271.35.2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206036 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Osieczna. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8255570 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa drogi gminnej ul. Brukowa w Smętowie Chmieleńskim – droga transportu rolnego 2021 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej przebiegającej na terenie soł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8257307 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Rewiatalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Przedmiot Zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8257631 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego - leśniczówki Przywidz wraz z częściową rozbiórką (pomieszczenie garażowe) położonej w miejscowości Przywidz gm. Przywidz dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258382 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Gdańsku celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258449 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie PWK WU/079/2021 realizacja zaleceń HAZOP dla węzła regulacji temperatury procesowej mieszaniny DAO butan na instalacji ROSE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8257931 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – Etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie fragmentu terenu wzdł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8257976 2021-07-26
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa chodników, parkingów z przebudową oświetlenia po zach. stronie ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Wojska Polskiego. Program chodnikowy – likwidacja barier arch. etap ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)