Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9057154 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Projekt, wykonanie i montaż instalacji mgły wodnej na przesypach nawęglania oraz pługach zgarniających węgiel do zasobników węglowych kotłów K5, K7, K9, K10 w Elektrociepłowni Gda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9060475 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe polegające na ozbudowie instalacji gazowej i budowie instalacji centralnego ogrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9062817 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego – 9.525 szt. żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami typu DO-B-380 Numer referencyjny: SKMMU.086.42.22 Przedmiotem zamówienia jest: „s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9062415 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo dz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9075552 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Barłomino – Przy leśniczówce 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Barłomino, oddz. 141, 142, 143, 159, 160, na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077201 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Wałowej 16 w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077971 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin 1. Zamówienie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin. Zakres rzeczowy zamówienia:1) sieć wodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9079817 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowa Wieś Malborska - ul. Panoramiczna - na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 200/2 - arkusz 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084362 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Remont schodów terenowych wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na wymianie płyt chodnikowych na kostkę betonową przy ul. Rycerza Blizbora 25-27, 29, 31, 33-35 na powierzchni 92m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083695 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Cygany z siecią wodociągową w msc. Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci kan. sanitarnej w msc. Bądki i Czachówek (zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084435 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług cateringowych podczas międzynarodowych targów inwestycji i nieruchomości EXPO REAL 2022 w Monachium w Niemczech 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086333 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – II postępowanie Numer referencyjny: PCZ.ZP.09/2022 Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091280 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy - papieru kserograficznego i s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091275 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008951 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie DZIERŻAWA APARATURY DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ SOCZEWEK I MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW KARDIOLOGICZNYCH Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9093416 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli Wspólny Słownik Zamówień: 24100000-5 - Gazy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095414 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Mutacje nabywane w trakcie rozwoju prac badawczo-rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095432 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcełego Kopicza w Szpęgawsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095045 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Koszenie poboczy dróg leśnych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem sieci dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ustka. Usługa polega na koszeniu poboczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095522 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym oraz kardiomonitora z funkcją defibrylatora Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095505 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie 3. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W WEJHEROWIE Część NR 3 MIĘSO, WĘDLINY: Dostarczony towar ma być świeży, bez oznak mrożenia,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096079 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie remontu poziomów c.w.u. i cyrkulacji z.w., węzłów cieplnych i instalacji c.o., c.w. w budynkach Damroki 77-99.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096660 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Remont lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Podmiejskiej 13 w Gdańsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097209 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- 3 Typ szkolenia: stopień P1 wg. federacji CMAS i wytycznych KDP,Tryb szkolenia: - zajęcia teoretyczne oraz praktyczne basenowe dwa razy w tygo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097482 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA4 - Przetworniki i bariera polowa Część 1: Głowicowy przetwornik temperaturyObiektowy przetwornik temperatury z wyświetl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097856 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „POPRAWA BRD NA SKRZYŻOWANIU DK22 W M.CZŁUCHÓW W WOJ. POMORSKIM” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098693 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Gama z sukcesem rozwija Kompetencje Kluczowe Dzieci, tworząc nowe miejsca wychowania przedszkolnego Zakup wyposażenia do sal pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098314 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r. Opis przedmiotu zamówienia1) P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099644 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa płytek PCB do anteny ESPAR na potrzeby projektu TRANSACT, finansowanego ze środków NCBiR oraz ECSEL JU, realizowanego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099685 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa wraz z montażem sprzętu multimedialnego oraz dostawa stołów i krzeseł na potrzeby wyposażenia sali konferencyjnej Mu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)