Przetargi na sprzątanie

Wartość usług czystościowo-sprzątających w Polsce szacowana jest na ponad 6 mld złotych rocznie. W 2014 r. ilość ogłoszonych zamówień z tej branży wyniosła 11289 natomiast w 2015 r. o 2261 więcej! (13550 przetargów i zleceń). Monitoruj przetargi na sprzatanie i pozyskaj nowych partnerów biznesowych w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8480105 2021-10-26
godz. 10:00
Śląskie Zimowe utrzymanie placów, parkingów, chodników oraz dojazdów, zlokalizowanych w KSSE S.A., w siedzibie Podstrefy Tyskiej, przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469833 2021-10-26
godz. 10:00
Opolskie TP.U.DLG.5.21_Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania/przetwarzania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych i niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469550 2021-10-26
godz. 10:17
Mazowieckie Zbieranie,transp. oraz odzysk lub unieszkodliw. odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z dział. roln. mieszk. gm. Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475945 2021-10-26
godz. 10:30
Świętokrzyskie ZP-846/2021_z2 Usługa sprzątania pomieszczeń PP w Szydłowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa sprzatania pomieszczeń PP w Szydłowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476030 2021-10-26
godz. 10:30
Świętokrzyskie ZP-846/2021_z1 Usługa sprzątania pomieszczeń PP w Osieku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa sprzatania pomieszczeń PP w Osieku Usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393091 2021-10-26
godz. 11:00
Unterhaltsreinigung Unterhaltsreinigung in 13 Objekten der Stadt Oschersleben (Bode)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416741 2021-10-26
godz. 11:00
Nettoyage des parties communes et abords des immeubles collectifs, sortie des ordures conditionnées en conteneurs ou en sacs y compris maintenance des locaux vide-ordures et de stockage sur ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418395 2021-10-26
godz. 11:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zembrzyce Numer referencyjny: RIR.271.6.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394472 2021-10-26
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Warmińsko-Mazurskim Numer referencyjny: BZP.DZN.78.2021 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467419 2021-10-26
godz. 11:00
Mazowieckie 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania klubu dziecięcego przeznaczonych dla dzieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469720 2021-10-26
godz. 11:00
Śląskie Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa w Częstochowie. W tym czyszczenie nawierzchni TARAFLEX SPORT EVOLUTION - wg potrzeb, czyszczenie podłóg (wykładzina PCV, park...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468986 2021-10-26
godz. 11:00
Małopolskie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług utrzymania terenu w rejonie ulic M.Kopernika, Śniadeckich i Grzegórzeckiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471033 2021-10-26
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 12 szt. kontenerów do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie, dostosowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471179 2021-10-26
godz. 11:00
Podkarpackie Prosimy o przesłanie oferty na odbiór następujących odpadów z n/zakładu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477007 2021-10-26
godz. 11:00
Opolskie Świadczenie kompleksowej usługi prania bielizny szpitalnej: płaskiej, fasonowej, zasłon, koców, parawanów i kołder z oddziałów, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403283 2021-10-26
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Numer referencyjny: WSA-ZP-06-2021 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474058 2021-10-26
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa i montaż przenośnej toalety w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. na działce nr 188 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401881 2021-10-26
godz. 12:00
Prestations de nettoyage du siège social, des ateliers, et du centre logistique.de la Rmn-GP. Prestations de nettoyage quotidien et ponctuel du siège social de la Réunion des musées nationau...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408092 2021-10-26
godz. 12:00
évacuation, transport et traitement des boues issues des STEP évacuation, transport et traitement des boues produites par les 09 stations d'épuration de Dpva

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408232 2021-10-26
godz. 12:00
nettoyage Et Entretien Des Locaux Administratifs Et Sanitaires Et Digue De La Regie Du Port De Plaisance De La Rochelle le présent contrat a pour objet le nettoyage de 5 locaux administratif...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411089 2021-10-26
godz. 12:00
Gebäudereinigung der Altmühltherme Unterhalts- und Glasreinigung in der Altmühltherme

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411099 2021-10-26
godz. 12:00
Accord-cadre relatifs aux prestations de propreté, d'hygiène et d'implantation des locaux et ouvrages de la Cité des Congrès de Nantes. Le présent accord-cadre concerne l'exécution de presta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417143 2021-10-26
godz. 12:00
Vergabe Unterhalts- und Glasreinigung Unterhalts- u. Glasreinigung in versch. Gebäuden in Bad Kissingen ; Reinigung und Pflege von Decken und Wänden, nicht textilen und textilen Fußbodenbelä...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423011 2021-10-26
godz. 12:00
entretien Des Espaces Verts, Du Réseau D'Arrosage Et De La Voirie Du Centre Hospitalier Edouard Toulouse la présente consultation a pour objet de définir les prestations d'entretien des espa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8425892 2021-10-26
godz. 12:00
traitement par valorisation des déchets végétaux traitement par valorisation des déchets végétaux. Le marché est passé par procédure formalisée conformément aux articles R2124-2 1°, R2161-2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426037 2021-10-26
godz. 12:00
accord-Cadre d'entretien et blanchissage du linge et des vêtements pour la Ville de Blagnac l'Accord-Cadre sera exécuté par émission de bons de commande.Chaque lot fera l'objet d'une attribu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426083 2021-10-26
godz. 12:00
Entretien et désinfection des locaux et entretien de la vitrerie d'ARTE GEIE Le marché a pour objet l'exécution de prestations d'entretien et de désinfection des locaux et de la vitrerie du ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427288 2021-10-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2022 roku Numer referencyjny: ZP.271.30.2021.AWE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441048 2021-10-26
godz. 12:00
transport de déchets recyclables transport de déchets recyclables au centre de tri Anjou Tri Valoir depuis quatre centres de transfert

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476966 2021-10-26
godz. 12:00
Mazowieckie Sprzątanie pomieszczeń biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)