Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7910077 2021-02-01
godz. 13:00
Mazowieckie Usługi ochrony osób i mienia Numer referencyjny: ZZ.26.1.17.2020 Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:a) dozór ekspozycji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910076 2021-02-01
godz. 13:00
Mazowieckie Usługi ochrony osób i mienia Numer referencyjny: ZZ.26.1.17.2020 Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:a) dozór ekspozycji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900319 2021-02-02
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. w Bytomiu, Odd. w Dąbr. Gór. Kop. Wę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912855 2021-02-02
godz. 09:00
Podkarpackie "Wykonanie wydzielenia pożarowego pomieszczeń administracyjnych od części poddasza-montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w budynku M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891096 2021-02-02
godz. 09:30
Mazowieckie Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897240 2021-02-02
godz. 09:50
Mazowieckie Zakup granatów hukowo – błyskowych typu P-1 i P-2 w podziale na zadania Numer referencyjny: 230/Cut/20/AP Zakup granatów hukowo – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908068 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Płońsk na bazie masztu przekaźnikowego posadowionego na działce n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905521 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zabezpieczenie miejsc postojowych w Szczecinie ul. Księcia Sambora 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905187 2021-02-02
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zabezpieczenie miejsc postojowych w Szczecinie ul. Księcia Sambora 4 Numer referencyjny: DZP-OS.2610.660.2020 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897248 2021-02-02
godz. 10:50
Mazowieckie Dostawa granatów w ramach 5 zadań Numer referencyjny: 242/Cut/20/KK Zadanie nr 1 granat 1-hukowo-błyskowy w ilości 350 szt.• Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900339 2021-02-02
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Nauki Kopernik Numer referencyjny: PZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902667 2021-02-02
godz. 12:30
Lubelskie Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912856 2021-02-03
godz. 09:00
Podkarpackie "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900087 2021-02-03
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900183 2021-02-03
godz. 10:00
Śląskie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910080 2021-02-03
godz. 10:00
Wielkopolskie Przetarg na modernizację systemu monitoringu w zajezdniach Numer referencyjny: AL.0140.14.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest mode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899488 2021-02-03
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa systemów ochrony perymetrycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908469 2021-02-03
godz. 11:00
Lubuskie Postępowanie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej kwot określnych w przepis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902749 2021-02-03
godz. 11:45
Łódzkie CAŁODOBOWE DOZOROWANIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH W LATACH 2021 – 2022 a) cał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909936 2021-02-04
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Mielec. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910025 2021-02-04
godz. 10:00
Śląskie Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, ustawą o ochronie informacji NIEjawnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902641 2021-02-04
godz. 10:50
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup amunicji kal. 9 mm w ramach trzech zadań. Numer referencyjny: 255/Cut/20/KK Amunicja antyrykosze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890656 2021-02-04
godz. 11:30
Mazowieckie Ochrona fizyczna budynków wraz z przyległymi terenami Wydziału Inżynierii Materiałowej PW Numer referencyjny: WIM/ZP/16/2020 3.3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899508 2021-02-04
godz. 12:30
Łódzkie Dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznego depozytora kluczy, systemu monitorującego i zabezpieczającego oraz dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900475 2021-02-05
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego Dla SZ RP. Zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902609 2021-02-05
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawy ładunków do wyrzutników pirotechnicznych w ramach 3 zadań Numer referencyjny: 254/Cut/20/RG Zadanie nr 1 – dostawa ładunkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900193 2021-02-05
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu obiektów dla Izby Administracji Skarbowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907967 2021-02-08
godz. 10:00
Lubuskie Budowa dwóch masztów i jednej wieży wraz z wyposażeniem w sprzęt do przeciwpożarowej obserwacji terenów leśnych Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911769 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania w oparciu o innowacyjne rozwiązania będące efektem prac B+R ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900128 2021-02-08
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)