Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8198078 2021-07-01
godz. 10:00
Łódzkie Roboty budowlane mające na celu kompleksowe wykonanie w zakresie instalacji przeciwpożarowych 4 szt. klatek schodowych w budynku A Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202809 2021-07-01
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w Inspektoratach ZUS: Sokółka, Siemiatycze i Łomża Część 1 Przedmiotem zamówienia jest instalacja syst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205328 2021-07-01
godz. 10:00
Opolskie Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu w Steblowie oraz oświetlenia w parku Magnolia w Krapkowicach Część 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212318 2021-07-01
godz. 13:00
Dolnośląskie Wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru z uwzględnieniem wykonania wizualizacji w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w ramach modernizacji systemu interkomowego i ostrzegawczego DS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209034 2021-07-01
godz. 14:00
Śląskie Wykonanie zasilania hydrantów zewnętrznych [ TR/PR/US/50-51 ]

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8170401 2021-07-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Dozór obiektu EOP OD Szczecin przy ul. Krasińskiego 53 w Szczecinie w latach 2021-2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206420 2021-07-02
godz. 09:00
Dolnośląskie Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - etap IV. Przedmiotem zamówienia jest budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina. BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207401 2021-07-02
godz. 09:00
Śląskie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9” obejmującego dostosowanie budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208781 2021-07-02
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Fizyczna ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A w Częstochowie. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 16/TM/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214439 2021-07-02
godz. 09:08
Podkarpackie 26/WIiR/2021 27/WIiR/2021 Remont systemów CCTV Komendy Powiatowej Policji w Mielcu oraz Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194839 2021-07-02
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej w Łomnej. Przedmiotem zamówienia są roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208216 2021-07-02
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – roboty budowlane w ramach projektu pt.: „Zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208751 2021-07-02
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez zakup i montaż kamer na rondach usytuowanych przy skrzyżowaniu ulic: a) ul. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205282 2021-07-02
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego na terenie Kampusu Zachodniego UMCS przy ul. Głębokiej w Lublinie (Instytutu Pedagogiki, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202351 2021-07-02
godz. 11:48
Dolnośląskie Diagnoza oraz określenie przyczyn niesprawności przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach na terenie kompleksów wojskowych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207938 2021-07-02
godz. 12:00
Opolskie Modernizacje kuchni w Przedszkolach w Kędzierzynie-Koźlu. Część 1 Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie moderni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215528 2021-07-02
godz. 12:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie wymiany WLZ, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, piwnic, strychu, wykonanie rurażu pod instalacje teletechniczne, przełożenie instalacji domofonowej p/t ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194248 2021-07-02
godz. 14:00
Śląskie Transmisja sygnałów z lokalnego systemu ostrzegania i powiadamianiu o zagrożeniu pożarowym Budynku Usług Technicznych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Centrum Ratownictwa Gliwice ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209258 2021-07-02
godz. 23:59
Opolskie Zadania realizowane przez Województwo Opolskie na terenie Zespołu pałacowo–parkowego w Mosznej w perspektywie finansowej 2021 – 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167841 2021-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa kamizelek TAKtycznych z elementami odblaskowymi Numer referencyjny: SM-WZP-2131-7/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek TAKtycznych z elementami odblaskowymi dla Straży Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203920 2021-07-05
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja Oddziału Zakaźno – Obserwacyjnego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, robót elektrycznych oraz wykonanie SS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211907 2021-07-05
godz. 09:00
Podkarpackie Część 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOKOŃCZENIE ETAPU I ,II i III. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Starostwa Powiatu Przemysk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211755 2021-07-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Wykonanie wew. inst.wod. p.poż oraz wentylacji pomieszczeń wchodzących w skład projektu: Prace remon. - adaptacyj. w Żł. nr 17 przy ul. Morskiej 2 w Bydgoszczy, w celu dos. części pomiesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182655 2021-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa pakietów kryminalistycznych Numer referencyjny: WZP-1779/21/113/Z 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę pakietów kryminalistycznych, zwanych dalej w dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194004 2021-07-05
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru i montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w Oddziale ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206147 2021-07-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku oraz czynności obsługowe, konserwacyjne sieci i instalacji ppoż. w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207896 2021-07-05
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, przy ul. Osiedlowej 9, dz. 109/176, ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211802 2021-07-05
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku UJ- CM przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (III ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213031 2021-07-05
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Remont hydrantów wewnętrznych”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Budynku Dydakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214899 2021-07-05
godz. 11:00
Opolskie 473338 Dostawa i instalacja systemu przywoławczego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 System przywoławczy Zgodnie z opisem 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)