Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7991290 2021-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa farb i artykułów malarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989295 2021-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa gazów technicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991313 2021-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Przetarczowanie 4 sztuk zestawów kołowych z wózka 1Xta z wagonu typu 412Z nr EVN 99519550566-5 wraz z transportem. Wykonawca winie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990833 2021-03-08
godz. 12:00
Śląskie RFP na dostawę rozpuszczalnika nitro lakierniczego Rozpuszczalnik nitro lakierniczy: 4 opak.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991338 2021-03-08
godz. 12:00
Śląskie RFP na sprawdzenie oraz wydanie świadectwa dla 2 sztuk luksomierzy. Wykonanie sprawdzenie oraz wydanie świadectwa 2 sztuk luksomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986809 2021-03-08
godz. 12:10
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostarczeniem komory do czyszczenia metodą strumieniowo - ścierną.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7975770 2021-03-09
godz. 09:00
Lubelskie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej od budynku administracyjnego Sekcji Drogowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991300 2021-03-09
godz. 09:00
Mazowieckie Wycinka zadrzewienia tj. krzewów i drzew rosnących przy torach linii kolejowej nr 038 Giżycko- Sterławki i Kętrzyn- Korsze Usługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7979804 2021-03-09
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i aranżacja pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz stołówki przy ul. Targowej 74 w Warszawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983521 2021-03-09
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych budynków na terenie Sekcji Eksploatacji Siedlce Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983948 2021-03-09
godz. 10:00
Śląskie Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania budowa wiaty peronowej na peronie nr 2 stacji Częstochowa Stradom na linii kolejow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986712 2021-03-09
godz. 10:00
Mazowieckie Awaryjna (na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o sygn. DN-WN.500.90.2017.MSz z dnia 25 stycznia 2018r.) wymia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989296 2021-03-09
godz. 10:00
Mazowieckie Umowa ramowa na wykonywanie robót budowlanych: remontowo – ogólnobudowlanych i instalacyjnych; wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991299 2021-03-09
godz. 10:00
Mazowieckie Usuwanie zbędnej roślinności (koszenie) na terenie LCS Ciechanów, Działdowo, Iława przy linii nr 009 oraz linii 747 Szymany- Szyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991301 2021-03-09
godz. 10:00
Mazowieckie Remont nastawni dysponującej „NWW” na stacji Nowa Wieś Wielka. Remont nastawni dysponującej „NWW” na stacji Nowa Wieś Wielka na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991310 2021-03-09
godz. 10:00
Mazowieckie Środki chwastobójcze ISE Ostrów, ISE Jarocin, ISE Leszno płyn chwastobójczy KOSMIK 360 SL nr CZ IK - 005/2021 płyn chwastobójczy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981138 2021-03-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie RFP - na wykonanie przebudowy istniejącego układu torowego w Olsztynie Wykonanie przebudowy istniejącego układu torowego w Olszty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989292 2021-03-10
godz. 08:00
Mazowieckie Modernizacja urządzeń srk na stacji Zabrze Makoszowy - Kopalnia z likwidacją obsługi nastawni KMO-1 oraz robotami towarzyszącymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981559 2021-03-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie napraw planowych P4 P5 pojazdów kolejowych w 2021 r. określonych w załączniku nr 1 do OPZ Określono w OPZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990832 2021-03-10
godz. 10:00
Podkarpackie RFP na wykonanie regeneracji kół jezdnych suwnicy bramowej czerpakowej: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991306 2021-03-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985571 2021-03-10
godz. 12:00
Śląskie RFP na wykonanie przeglądu i badania chwytaków magnetycznych zawiesi łańcuchowych oraz trawers. Wykonanie przeglądu i badania kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986041 2021-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądu specjalnego (ekspertyzy) mostu stalowego w km 3,400 linii nr 101 Munina - Hrebenne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989287 2021-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Remont przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 81,828 na linii nr 143 Kalety - Wrocław Popowice WP2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990824 2021-03-11
godz. 12:00
Mazowieckie Aktualizacja danych ewidencyjnych działki nr 134/1 i nr 134/2, obręb P-6, Łódź Polesie, województwo łódzkie, w zakresie kartoteki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987676 2021-03-11
godz. 16:00
Mazowieckie Metody obliczania kosztów bezpośrednich utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej oraz prowadzenia ruchu kolejowego wraz z na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990970 2021-03-12
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, benzyn i smarów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976415 2021-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej w latach 2021-2022 na potrzeby Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988368 2021-03-12
godz. 10:00
Lubelskie RFP – na usługi w zakresie wykonania remontu infrastruktury torowej, na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989290 2021-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontów urządzeń sieci trakcyjnej w 2021 r w wybranych lokalizacjach Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)