Przetargi PKP Energetyka

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. W 2015 roku spółka ogłosiła ponad 1 600 zamówień, z czego najwięcej z nich pojawiło sie w województwie mazowieckim (660), śląskim (299) oraz małopolskim (269). Zapoznaj się z przetargami PKP Energetyka i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7928155 2021-02-01
godz. 12:00
Opolskie Zakup armatury (części do zaworów) dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Przedmiotem Zamówienia jest zakup armatury (trzpie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929877 2021-02-01
godz. 12:00
Łódzkie Zakup rękawic ochronnych i roboczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa rękaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928876 2021-02-01
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów malarskich (farba olejna, rozpuszczalnik, pędzle itp.) dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926802 2021-02-01
godz. 14:00
Dolnośląskie Wykonanie pomiarów odkształceń na obiektach gospodarki wodnej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w latach 2021-2023 Opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904867 2021-02-02
godz. 09:00
Opolskie Nazwa projektu: „Modernizacja systemu sterowania kotłowni K41 wraz z wymianą palnika kotła K2” Zadanie nr 1: „Modernizacja sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926071 2021-02-02
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 12/2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z wydzieleniem usługowego warsztatu kompletacji węzłów ciepłowniczych w budynku mag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932274 2021-02-02
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów okresowych lokomotywy spalinowej typu 6Dh i 6Dh-1 Wykonanie przeglądów okresowych lokomotyw : 1) 6Dh nr fab....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908452 2021-02-02
godz. 10:00
Lubuskie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy cieplnych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907707 2021-02-02
godz. 10:00
Lubuskie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy cieplnych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923015 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie odzież robocza 2021-2022 dostawa odzieży roboczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929295 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie sieci przeciwpożarowej na st. Biała Podlaska Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923164 2021-02-02
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/2/2021 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 9 zadań inwestycyjnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874158 2021-02-02
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia taboru kolejowego „PKP Intercity” S.A. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897027 2021-02-02
godz. 12:00
Opolskie Wykonywanie bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych, usuwanie usterek przeciągarek wagonowych dla PGE G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897026 2021-02-02
godz. 12:00
Łódzkie Dostosowanie do wymogów emisyjnych systemów monitoringu SO2 i O2 w spalinach przed IOS bloki 2 - 12, 14 dla PGE GiEK S.A. Oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897681 2021-02-02
godz. 12:00
Łódzkie Wykonywanie bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych, usuwanie usterek przeciągarek wagonowych dla PGE G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919000 2021-02-02
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa materiałów elektrycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931658 2021-02-02
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz przygotowanie wniosków zgłoszeniowych do URE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874152 2021-02-02
godz. 13:00
Świętokrzyskie Wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach Numer referencyjny: ZEC/5/12/2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928157 2021-02-02
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PRZETWORNIK CIŚNIENIA OLEJU REGULACYJNEGO0-60BAR/4-20MA G1/2 PG9 TYP.891.23.5103MAX44CP 201.202,203-BLOK S90, TURBINA PAROWA, 7CK6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930516 2021-02-02
godz. 13:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - "Budowa układu podawania oczyszczonej wody z oczyszczalni nad potokiem Ślad do pompowni T-7 z wykor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908413 2021-02-03
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926425 2021-02-03
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 684 obiektach RADPEC S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900414 2021-02-03
godz. 10:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908393 2021-02-03
godz. 10:00
Pomorskie Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – etap II Numer referencyjny: EZP/70...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908434 2021-02-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/32/20/UE Wartość bez VAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908458 2021-02-03
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 na pojazdach ezt serii EN57 nr 973, EN57 nr 1827, EN71 nr 042 Numer referencyjny: SKMMU.08...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924848 2021-02-03
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja zewnętrznej instalacji odbiorczej z GWC 19 przy ul. 3 Maja 17 w Czerwionce – Leszczynach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908391 2021-02-03
godz. 10:30
Pomorskie Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie ul. Dąbrowskiego w Rumi oraz ul. Sakowicza, Demptowskiej w Gdyni Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928855 2021-02-03
godz. 11:00
Małopolskie Przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane związane z remontem kanałów ciepłowniczych przełazowych oraz komór ciepłowniczych - C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)