Przetargi PKP Energetyka

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. W 2015 roku spółka ogłosiła ponad 1 600 zamówień, z czego najwięcej z nich pojawiło sie w województwie mazowieckim (660), śląskim (299) oraz małopolskim (269). Zapoznaj się z przetargami PKP Energetyka i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7514661 2020-06-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wycinka 459 szt. drzew, rosnących przy czynnych liniach kolejowych z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482631 2020-06-19
godz. 12:00
Świętokrzyskie Przedmiotem Zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nośnych w części Budynku Centralnej Ciepłown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497244 2020-06-19
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z dostawą miału węglowego 2) Szczegółowy opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia. Węgiel do celów energetycznych luze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491500 2020-06-19
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Ikara 10 w Bydgoszczy Zakres zamówienia obejmuje m.in.:— uzyskani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514927 2020-06-19
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup rękawa wyładowczego do rozładunku PPR instalacji odsiarczania spalin dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505081 2020-06-22
godz. 08:00
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku niemieszkalnego zlokalizowanego w km 247,330 linii kolejowej nr 137 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514893 2020-06-22
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie asfaltowania międzytorzy i dojazdów do przejazdów kolejowo - drogowych na terenie IZ Siedlce Wykonanie asfaltowania mię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515393 2020-06-22
godz. 11:00
Mazowieckie Przegląd okresowy na poziomie utrzymania P2 pojazdu pomiarowego DP560.00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512904 2020-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Remont elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515383 2020-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych budynków i budowli na st. Małkinia, Urle, Emilianów, Ostrołęka i Barchów. Przedmiot zamówienia dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7430726 2020-06-23
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa zaprojektowania hali postojowo-warsztatowej przy ulicy Chodakowskiej 63 wraz z rozbiórką i budową przesuwnicy a także moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516536 2020-06-23
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514762 2020-06-24
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Remont dachu budynku hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517095 2020-06-25
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych, na zadanie Przebudowa sieci ciepłowniczej T od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495947 2020-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu „Budowa rewęzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7472867 2020-06-25
godz. 12:00
Łódzkie Zakup materiałów ogniotrwałych na lata 2020-2021 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473370 2020-06-25
godz. 12:00
Łódzkie Zakup materiałów ogniotrwałych na lata 2020–2021 dla PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Bełchatów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499168 2020-06-25
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498730 2020-06-26
godz. 10:00
Lubelskie (działanie 1.5, poz. 28) pn.: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory P11 do komory P14 przy al. Jana Długosza w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507623 2020-06-26
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na cele trakcyjne wraz z usługą dystrybucji energii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511636 2020-06-26
godz. 14:00
Wielkopolskie Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499151 2020-06-29
godz. 10:00
Śląskie Budowa Sieci ciepłowniczej osiedlowej od punktu rozdziału do kotłowni os. Helenka przy ul. NIEpokólczyckiego 41 w Zabrzu. Sieć wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495948 2020-06-29
godz. 12:00
Świętokrzyskie Budowa Bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów wodnych typu KRS dla PG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499184 2020-06-29
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy 6kV RSNG/RSR w polach nr 02 i 04 zainstalowanych w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495950 2020-06-30
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki–Stara Piła oraz nr 229...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505815 2020-06-30
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja technologiczna centralnego systemu kopii bezpieczeństwa Numer referencyjny: 6060/ILG 8/04355/01170/20/P 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438739 2020-06-30
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496873 2020-06-30
godz. 12:00
Wielkopolskie NAPRAWA CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR-5 W KOTŁOWNI NR 4 Zakres zamówienia Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5. 1. Zakres naprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508400 2020-06-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup stacji kontenerowych SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508107 2020-06-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup stacji kontenerowych SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Szczegóły dotyczące postępowania zna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)