Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881367 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa Przedszkola w Zatorze wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881368 2020-12-10 Małopolskie
Termomodernizacja trzech szkół: w Zatorz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881369 2020-12-10 Małopolskie
Kompleksowa przebudowa i modernizacja en...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881370 2020-12-10 Małopolskie
Odbudowa drogi powiatowej nr 1262K Niega...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881371 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa rowu odprowadzającego wody w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881553 2020-12-10 Małopolskie
Budowa budynku wielofunkcyjnego z części...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881554 2020-12-10 Małopolskie
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881555 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa nawierzchni ulicy Jagiełły i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881556 2020-12-10 Małopolskie
Budowa budynku administracyjno-socjalneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881557 2020-12-10 Małopolskie
T budowa 122 przydomowych oczyszczalni ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881558 2020-12-10 Małopolskie
Budowa placu sportowo- rekreacyjny w Bys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881559 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Łęto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881560 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881561 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa istniejącego boiska przy Szko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881562 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja istiejącego budynku Szkoły ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881569 2020-12-10 Małopolskie
Budowa przedszkola wraz z budową ciągów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881572 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa efektywności energetycznej budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881571 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa szkoły o halę sportową i segme...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881573 2020-12-10 Małopolskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881574 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa drogi gminnej numer 203471K u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881575 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istnie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881583 2020-12-10 Małopolskie
Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881584 2020-12-10 Małopolskie
Budowa węzła przesiadkowego w Kuźnicach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881585 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa sali gimnastycznej o część dyd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881586 2020-12-10 Małopolskie
Dostawa systemu rezonansu magnetycznego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881587 2020-12-10 Małopolskie
Budowa szkolnej hali sportowej przy I Li...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881588 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881589 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły w Izdebniku polegała bę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881591 2020-12-10 Małopolskie
Kompleksowa termomodernizacja budynków u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881592 2020-12-10 Małopolskie
Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu