Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
754425 2018-08-10 Łódzkie
Budowa odcinka linii kablowej oświetleni...
754683 2018-08-10 Lubelskie
Rozbudowa ul Lubelskiej wraz z przebudow...
754684 2018-08-10 Lubelskie
Przebudowa wytwórni mas bitumicznych
754717 2018-08-10 Małopolskie
Budowa sieci kablowej oświetlenia uliczn...
754718 2018-08-10 Małopolskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 139,37 ...
754720 2018-08-10 Małopolskie
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. ...
754721 2018-08-10 Mazowieckie
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754722 2018-08-10 Mazowieckie
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754723 2018-08-10 Małopolskie
Budynek usługowy
754724 2018-08-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa hali magazynowo -...
754725 2018-08-10 Małopolskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny
754726 2018-08-10 Małopolskie
Budowa wewnętrznego parkingu dla samocho...
754727 2018-08-10 Mazowieckie
System roweru miejskiego - Poprawa komun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754732 2018-08-10 Mazowieckie
Sporządzenie projektu miejscowego planu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754733 2018-08-10 Mazowieckie
Sporządzenie projektu miejscowego planu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754734 2018-08-10 Mazowieckie
Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754735 2018-08-10 Mazowieckie
Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754719 2018-08-10 Mazowieckie
Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754751 2018-08-10 Śląskie
Rozbudowa budynku placówki pomocy społec...
754752 2018-08-10 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
754753 2018-08-10 Śląskie
Budowa budynku handlowo-usługowo-magazyn...
754757 2018-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku gospodarczo-garażowego wr...
754758 2018-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa Oddziału 1 PKO BP S.A
754759 2018-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Remont koscioła
754845 2018-08-10 Lubelskie
Usługi w zakresie oprogramowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754846 2018-08-10 Lubelskie
Usługi wdrażania oprogramowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754847 2018-08-10 Lubelskie
System roweru miejskiego i gminnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754848 2018-08-10 Lubelskie
Ścieżka rowerowa i ciąg pieszy wzdłuż dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754849 2018-08-10 Lubelskie
Przebudowa parkingów miejskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
754963 2018-08-10 Zachodniopomorskie
Wykonanie instalacji tryskaczowej w hali...