Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
759364 2018-09-17 Wielkopolskie
Zakup aparatu USG
759379 2018-09-17 Pomorskie
Kompostownia do gromadzenia odpadów ziel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759513 2018-09-17 Łódzkie
Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. In...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759591 2018-09-17 Lubelskie
Doposażenie oraz modernizacja warsztatów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759794 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa siłowni zewnętrznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759798 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Utworzenie miejsca ogólnodostępnej rekre...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759799 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa siłowni zewnętrznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759800 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa skateparku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759801 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa trzech obszarów aktywności fizycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759803 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa boiska sportowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759804 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Doposażenie zaplecza sportowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759826 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa otwartej strefy aktywności społec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759828 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Street workout - zakup i zainstalowanie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759829 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa placu zabaw przy plaży
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759832 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z ele...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759862 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759882 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa siłowni zewnętrznej z placem zaba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759883 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa boiska do piłki siatkowej plażowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759885 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa bazy sportowej nad Jeziorem Ch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759888 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i montaż urządzeń małej infrastruk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759889 2018-09-17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759491 2018-09-15 Łódzkie
Wyposażenie laboratorium kryminalistyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758856 2018-09-14 Kujawsko-Pomorskie
Budowa ścieżki rowerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758890 2018-09-14 Kujawsko-Pomorskie
Zagospodarowanie terenu na cele publiczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758898 2018-09-14 Kujawsko-Pomorskie
Budowa miejsca rekreacji i budynku użyte...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758948 2018-09-14 Kujawsko-Pomorskie
Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758906 2018-09-14 Kujawsko-Pomorskie
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758912 2018-09-14 Kujawsko-Pomorskie
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Parko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758915 2018-09-14 Kujawsko-Pomorskie
Kształtowanie przestrzeni publicznej w c...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
758992 2018-09-14 Lubelskie
Rozwój oferty usług b+r dla przemysłu sp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu