Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7756390 2020-10-30
godz. 09:00
Podkarpackie Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 (remont piwnic) Numer referencyjny: AD.ZP.3810-38/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748272 2020-10-30
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej Numer referencyjny: F-271-63/2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756387 2020-10-30
godz. 10:30
Podkarpackie Remont ciągów komunikacyjnych na terenie kompleksów wojskowych w Rzeszowie przy ul. Dabrowskiego i Lwowskiej. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7721943 2020-10-30
godz. 11:00
Podkarpackie OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych W ramach Projektu świadczone będą usługi opiekuńcze przez min. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725459 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy leków onkologicznych. Numer referencyjny: ZP.261.23-A.2020, Postępowanie nr 68 Daratumumabum— poz. 1 – Formularza cenowo –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7725425 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych Numer referencyjny: ZP250/068/2020 Alglucosidase alfaSzczegółowo podano w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7759483 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych, udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725503 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznej na remont obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+923 – 6+667 w miejscowości Stale Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731961 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa - komputery CBR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759667 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III. Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.111.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725536 2020-11-02
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.98.2020 Wykonanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725506 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem dla RZGW w Rzeszowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728732 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728731 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728730 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731987 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731986 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731985 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Zarządzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731984 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7730913 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru energii elektrycznej RZGW w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733775 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: ZP250/070/2020 Pakiet nr 1 – Zestaw do założenia wkłucia centralnegoPakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733773 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733832 2020-11-05
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa leków różnych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego Numer referencyjny: 7/ZP/SZ/2020 LR1Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7733772 2020-11-05
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2021–31.12.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734168 2020-11-05
godz. 11:00
Podkarpackie „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733440 2020-11-05
godz. 12:00
Podkarpackie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Przeprowadzenie Warsztatów pn.: Skuteczne szukanie pracy” w ramach projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739356 2020-11-06
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję brygady cieśli - Rzeszów Poszukuję brygady cieśli do wykonania stropy, belki itp. Inwestycja dotyczy budowy budynku wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739357 2020-11-06
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję brygady do układania kostki - Rzeszów W zakresie parkingi, chodniki Szczegóły po kontakcie telefonicznym. Realizacja prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736531 2020-11-06
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737287 2020-11-06
godz. 23:59
Podkarpackie Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację NZOZ PROMEDICA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)