Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7566914 2020-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 5 części Numer referencyjny: RCKiK.D.Z.3321/25/2020 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566845 2020-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odzieży i zestawów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568243 2020-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa termo-higrometrów do archiwów zakładowych i składnic akt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555859 2020-07-10
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa systemu parkingowego na terenie UMCS Numer referencyjny: PN/58-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556414 2020-07-10
godz. 11:00
Lubelskie Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z NIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558645 2020-07-10
godz. 11:00
Lubelskie 1. Remont pokrycia dachowego 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558644 2020-07-10
godz. 11:00
Lubelskie Remont elewacji budynków 1. remont elewacji 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564413 2020-07-10
godz. 11:00
Lubelskie Na dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566719 2020-07-10
godz. 11:00
Lubelskie Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego Numer referencyjny: 35/16/20/SZP/U 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568102 2020-07-10
godz. 11:00
Lubelskie Organizacja szkolenia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551274 2020-07-10
godz. 11:30
Lubelskie Usługa serwisowa polegająca na wykonaniu kompleksowych przeglądów technicznych oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej posia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562316 2020-07-10
godz. 11:45
Lubelskie Dostawa dipropionianu betametazonu na potrzeby COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3412/PN-105/20 Dostawa dipropionianu betameta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7551375 2020-07-10
godz. 12:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku " Pałac Sobieski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566801 2020-07-10
godz. 12:00
Lubelskie Usługa przebudowy układu napędowego walcarki skośnej CNC Numer referencyjny: KP-272-PNK-66/2020 Przedmiotem zamówienia jest Usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567734 2020-07-10
godz. 12:00
Lubelskie Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570224 2020-07-10
godz. 13:00
Lubelskie Zadanie I: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich: 1) we wszystkich pomieszczeniach, korytarzach oraz klatkach sch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569847 2020-07-11
godz. 00:00
Lubelskie PROCEDURA WYBORU TRENERA/ÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE Zamówienie dotyczy wyboru trenera/ów do przeprowad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570077 2020-07-12
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe- 2 sztuki laptopów Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk laptopów Cel zamówienia Niniejsze postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570076 2020-07-12
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe- 2 sztuki laptopów Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk laptopów Cel zamówienia Niniejsze postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570116 2020-07-13
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu "Znów aktywni!- 2 edycja" CONSULTOR Spółka z ograniczoną odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569863 2020-07-13
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa materiałów na zajęcia z arteterapii do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w związku z realizacją projektu Aktywni i samo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565729 2020-07-13
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Klinikach Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7528628 2020-07-13
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Pracowni Immunologicznej MLD w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7543669 2020-07-13
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej dla zadania pn. Budowa linii kablowej 110 kV od GPZ Poddębice 1 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568085 2020-07-13
godz. 09:00
Lubelskie Zadaszenie i remont koszy przyokiennych WNoZiGP UMCS w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565814 2020-07-13
godz. 09:00
Lubelskie Przyłączenie hali magazynowej w Rzeszowie – zadanie pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567521 2020-07-13
godz. 09:00
Lubelskie Wykonywanie usługi mycia i sprzątania samochodów służbowych będących w lokalizacji Centrali Oddziału Łódź.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568347 2020-07-13
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łowicz oraz w RE Żyrardów w podzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569577 2020-07-13
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa asortymentu medycznego (igły do nakłucia nerki, igły do znieczulenia prostaty, igły do biopsji cienkoigłowej, igły lokaliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557257 2020-07-13
godz. 10:00
Lubelskie Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Abramowicach Prywatnych ul. Sasankowa (I etap) Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)