Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7408686 2020-04-20
godz. 12:00
Lubelskie Realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu kompaktora w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417182 2020-04-20
godz. 12:00
Lubelskie Budowa parkingu, budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410004 2020-04-20
godz. 13:00
Lubelskie Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418531 2020-04-21
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa doposażenia pracowni zawodowych na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413331 2020-04-21
godz. 08:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy uziomów i osprzętu do uziemień

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391385 2020-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa implantów ortopedycznych na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie filia w Ełku. Numer referencyjny: DZP/PN/13/2020 Zadanie 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411317 2020-04-21
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412184 2020-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Wymiana kabla światłowodowego w technologii OPGW 8J na kabel światłowodowy w technologii OPGW 48J na linii 110 kV Jawor-Złoczew or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416456 2020-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417693 2020-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nN dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418323 2020-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Ropczyce, ul. Mehoffera; Mielec, ul. Wolności – zadania dla przyłączenia odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414653 2020-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej w zakresie modernizacji linii SN i stacji SN/nN WY2-Serck odgałęzienie Rybno.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417021 2020-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań na terenie RE Biała Podlaska i RE Puławy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385139 2020-04-21
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego – Palivizumabum. Numer referencyjny: EO/LA-2722/XVI/20 1. Palivizumabum, roztwór do wstrzykiwań, do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7390355 2020-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15 kV Dynów -Nozdrzec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391429 2020-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego Numer referencyjny: ZLPK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417211 2020-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Dostawę specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz badania jakości wody basenowej, sąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411686 2020-04-21
godz. 13:00
Lubelskie Zabudowa wciągników nad stacjami redukcyjno-schładzającymi na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417026 2020-04-22
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa Wskaźników napięcia AOWN dla PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382699 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyrobów okulistycznych Numer referencyjny: EO/LA-2722/XXI/20 Zadanie 1Barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7409945 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409944 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409943 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409940 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411742 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem oraz nawierzchnią bezpieczną przy Szkole Podstawowej nr 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415108 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie poprawy rezystancji uziemień 331 szt. słupów w liniach napowietrznych nN 0,4 kV na terenie RE Jeziorna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415107 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie poprawy rezystancji uziemień 343 szt. słupów w liniach napowietrznych nN 0,4 kV i SN 15 kV na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415105 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie modernizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 0073 oraz odcinka linii kablowej średniego napięcia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415104 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie modernizacji stacji 02-0837 Hotel Pielęgniarek w miejscowości Konstancin Jeziorna, gm. Konstancin Jezi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415100 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta R02476 tj. budynek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)