Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7340319 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Mentoring dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Łódź Fundacja Niepodległości, w ramach realizacji pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340673 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie prac na stanowisku Programista Cloud Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341798 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie SR/1/2020 W związku z realizacją projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” (dalej jako „Projekt”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341815 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/STRATEGOR/2020 na usługi dostarczenia cateringu Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia cateringu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341817 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/STRATEGOR/2020_opracowanie i dostawa materiałów szkoleniowych Opracowanie koncepcji graficznej, produkcja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340315 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Diagnoza UP dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Łódź Fundacja Niepodległości, w ramach realizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340678 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego pt. „Motywac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341302 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego (wraz z licencjami) dla potrzeb elektronizacji procesu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341769 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCÓW ZADANIA - SZKOLENIE SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341738 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Łęczna wraz ze szkoleniem Przygotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343696 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/02/2020/1.2WP Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko Konsultant naukowy d/s in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343103 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie 3/2020 NAPRAWA PODŁOGI BETONOWEJ NAPRAWA PODŁOGI BETONOWEJ W HALI MAGAZYNOWEJ, WYLANIE BETONEM W MIEJSCU DZIUR NA POWIERZCHNI OK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338985 2020-02-26
godz. 08:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa linii SN Grójec - Mszczonów odg. Michrów na linię kablową, etap 3 - RE Grójec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338983 2020-02-26
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy nn. realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo budowlane w systemie "zaprojektuj, wybuduj", w oparciu o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342488 2020-02-26
godz. 09:00
Lubelskie Narzędzia dla mechaników 1. zestaw narzędzi dla technika 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342487 2020-02-26
godz. 09:00
Lubelskie Podest wiszący 1. Podest PWN315/3 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333498 2020-02-26
godz. 09:30
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290018 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów NIEzbędnych do wykonywania terapii nerkozastępczej i plazmaferezy Numer referencyjny: EO/LA-2722/II/20 4 % rozt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7299949 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300692 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338748 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych, przepływowych lamp bakteriobójczych, chłodziarko-zamrażarek, zamrażarek, oczyszczacza powietrza, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341990 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie (PUB/09-2020/DZP-a) dostawa sprzętu komputerowego, tj.: - Część 1 - Dostawa komputera przenośnego-1 szt., - Część 2 - Dostawa moni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342718 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16. pn. / Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340461 2020-02-26
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa elektrod EKG i żeli do badań dla potrzeb Klinik SPSK 1. Numer referencyjny: EO/EZ-2732/8/20 1. Przedmiot zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340741 2020-02-26
godz. 10:30
Lubelskie „Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie” Numer referencyjny: IGM-ZP.272....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330546 2020-02-26
godz. 11:00
Lubelskie O.LU.D-3.2413.03.2020.ut świadczenie usług ochrony w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 2 c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334033 2020-02-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z robotami budowlanymi w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341106 2020-02-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa środków do wykonywania badań izotopowych - 3 zadania Numer referencyjny: EDZ.242.14/20 Dostawa środków do wykonywania ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7331926 2020-02-26
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku nr 35 koszarowego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej przy ul. Składowej w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336019 2020-02-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)