Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7711295 2020-10-01
godz. 12:00
Lubelskie Fundacja Niepodległości na terenie całej Polski realizuje projekt „Obudź swój potencjał społeczny” nr projektu POWR. 01.04.00-00-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712409 2020-10-01
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego województwa lubelskiego realizuje proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711921 2020-10-01
godz. 12:00
Lubelskie Usługa opracowania i wydruku folderu informacyjno-edukacyjnego dla projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715294 2020-10-01
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i materiałów szkoleniowo - medycznych dla KomendyWojewódzkiej Policji w Lublinie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 materi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711989 2020-10-01
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Numer referencyjny: ZP-2401-5/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702669 2020-10-01
godz. 14:30
Lubelskie Odnowienie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Lublinie przy ulicy Mariańskiej 1,3,5. Zakres prac obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702684 2020-10-01
godz. 14:30
Lubelskie Wykonanie następujących robót: w przetargu na wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711305 2020-10-01
godz. 23:59
Lubelskie Aktywni na 100 lat Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów tematycznych Część I Łuków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696593 2020-10-01
godz. 23:59
Lubelskie Wyższa efektywność energetyczna przedsiębiorstwa Hanesco Nieruchomości Zakres zapytania w ramach zadania pn. modernizacja energet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717433 2020-10-02
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia - Lublin Zlecę przeprowadzenie szkolenia Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714750 2020-10-02
godz. 08:30
Lubelskie „Dostawa materiałów i wyposażenia na rzecz zwalczania koronowirusa COVID - 19z podziałem na 6 części (zadania) na potrzeby biura i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714654 2020-10-02
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa asortymentu medycznego (igły do nakłucia nerki, igły do znieczulenia prostaty, cewniki) na potrzeby COZL. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7666754 2020-10-02
godz. 09:00
Lubelskie Systemy integracji niskokoherentnych źródeł światła z włóknami polimerowymi Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712774 2020-10-02
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali i dostępem do internetu oraz telefo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713567 2020-10-02
godz. 09:00
Lubelskie Projektu: Oprac®wanie wieloportowego, wielostrumieniowego testera, m®nit®ra jakości u§ług i synchronizacji dla transmisji danych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715367 2020-10-02
godz. 09:00
Lubelskie Sprzedaż Myjki Gansow Titan 252 / 2010r. 1. Myjka Gansow Titan 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692837 2020-10-02
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa i montaż klimatyzatorów dla WSA w Lublinie Numer referencyjny: Prez.Adm.241.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712008 2020-10-02
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zad. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7664104 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie Podcinka drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych SN w podziale na 3 zadania- umowa SLA, numer referencyjny: 0198/OL/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7668987 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701425 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań na terenie RE 2 i RE 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703899 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach: 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705324 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5, poz. 20) pn.: Remont (rewitalizacja) napowietrznej sieci cieplnej 2×DN 700 w rejonie ulic Przeskok i Wapiennej w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708616 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Miasto PGE Dystrybucja S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713968 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie przy ulicy Artura Grottgera 2 - 16 sterylizatorów powiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713964 2020-10-02
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi mycia elewacji zewnętrznej dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7669044 2020-10-02
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: DZP/PN/48/2020 Zadanie nr 1 – Cyfrowy aparat RTG z zawiesiem sufitowymZa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7666860 2020-10-02
godz. 10:45
Lubelskie Zadanie 7: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej w Lublinie. Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.34.2020 1. Zakres zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7666845 2020-10-02
godz. 10:45
Lubelskie Zadanie 7: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7668536 2020-10-02
godz. 11:00
Lubelskie Ster na cel-program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)