Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7921645 2021-01-25
godz. 18:00
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej mobilnej usługi bioremediacji kąpielisk i małych zbiorników wodnych. Dostawa systemu informatycznego wspom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923630 2021-01-25
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku: 1. materiałów edukacyjnych dotyczących osteoporozy (broszura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891448 2021-01-26
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa pojemników poczwórnych góra–dół do pobierania i preparatyki krwi z filtrem in line do KKCz na potrzeby RCKiK w Lublinie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894097 2021-01-26
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia do analizy RTG. Zamówienie dokonywane jest w ramach projektu pt. „Innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881938 2021-01-26
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi zabiegów eksploatacyjnych w sieci WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902403 2021-01-26
godz. 10:00
Lubelskie „HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 1) Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897416 2021-01-26
godz. 10:00
Lubelskie „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901904 2021-01-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia konwersatoriów branżowych z języka angielskiego oraz usługę przeprowadzenia coachingu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891625 2021-01-26
godz. 11:00
Lubelskie Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach UMCS w Lublinie Numer referencyjny: PN/121-2020/DZP-p Usługa kompleksowego sprzątania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894829 2021-01-26
godz. 11:00
Lubelskie Roboty budowlane na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 6 części Numer referencyjny: AZP-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888076 2021-01-26
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa odczynników w podziale na części na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach realizacji projektu „Inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906049 2021-01-26
godz. 13:00
Lubelskie Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie Numer referencyjny: ZP-2401-9/20 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919900 2021-01-26
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919902 2021-01-26
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892288 2021-01-26
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie wyników prac B+R w Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych soli nikotyny i baz na sol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897551 2021-01-27
godz. 09:30
Lubelskie Wykonanie podziałów geodezyjnych NIEruchomości położonych w Dęblinie, Rzeszowie i Zamościu Numer referencyjny: DZP.OL.2610.655.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891529 2021-01-27
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego różnego (staplery, ładunki do staplerów oraz trokary, liczniki igieł, zestaw do cystotomii, igły Verres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900761 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Usługi koszenia traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach na rok 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897394 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897561 2021-01-27
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897562 2021-01-27
godz. 12:00
Lubelskie Nowoczesna platforma zaawansowanych usług Politechniki Lubelskiej (PZU PL) Numer referencyjny: KP-272-PNU-153/2020 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920806 2021-01-27
godz. 15:00
Lubelskie Budowa stacji wolnego ładowania wraz z infrastrukturą służącą do ładowania autobusów elektrycznych z możliwością jej rozbudowy na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920704 2021-01-27
godz. 23:59
Lubelskie Peptico - naturalne mieszaniny związków peptydowych oparte na bazie hydrolizatów białkowych jako dodatki prozdrowotne do żywności....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898491 2021-01-28
godz. 08:00
Lubelskie UZUPEŁNIAJĄCA DOSTAWA LEKÓW DO PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH I DO CHEMIOTERAPII ORAZ LEKÓW RÓŻNYCH– 29 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7900759 2021-01-28
godz. 08:45
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899702 2021-01-28
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3411/PN-207/20 TemolzolomidePrzedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7899658 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku cz. III”. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900163 2021-01-28
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Numer referencyjny: DZP/PN/77/2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7855632 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wsparcia eksploatacji, świadczenia serwisu i wsparcia technicznego dla systemu elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899502 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Numer referencyjny: ZP/20/2020 Pakiet nr 1 - Testy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)