Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8288188 2021-08-06
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy standardowych urządzeń wielofunkcyjnych Część 1 Część 1: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Nr 1 - 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8299103 2021-08-06
godz. 11:00
Lubelskie Zawodowy reSTART! Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego “Serwisant sprzętu komputerowego” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298927 2021-08-06
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Część 1 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287961 2021-08-06
godz. 11:03
Lubelskie Naprawa uszkodzonego silnika Iveco Daily - tryb awaryjny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296863 2021-08-06
godz. 11:30
Lubelskie Wykonanie (sporządzenie) przez Wykonawcę operatów szacunkowych, w tym: 1) operatów szacunkowych określających wartości służebności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8292002 2021-08-06
godz. 12:00
Lubelskie Przełożenie i naprawy nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy garażami ul. Nałkowskich 104 i 108 oraz przed budynkiem ul. Samsonowicza 41 w Lublinie w zakresie zgodnym z przedmiarem robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293197 2021-08-06
godz. 12:00
Lubelskie Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków bezpieczeństwa w budynku Collegium Norwidia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293183 2021-08-06
godz. 12:00
Lubelskie Remont schodów, pochylni oraz izolacji nawierzchni placu manewrowego przy budynku dydaktycznym od strony ul. Łopacińskiego. PRZED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275956 2021-08-06
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych dla Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. na potrzeby realizacji projektu „Transfer technologii kluczem d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8299115 2021-08-06
godz. 12:00
Lubelskie Nowe kwalifikacje -nowe życie Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu (obiad 1 i 2 danie oraz napój, m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302612 2021-08-06
godz. 12:00
Lubelskie Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284435 2021-08-06
godz. 14:00
Lubelskie RFP – na zakup wraz z montażem 2 szt. klimatyzatorów stacjonarnych do pomieszczeń biurowych o kubaturze ok. 75 m3 oraz 51 m3 w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293919 2021-08-06
godz. 14:00
Lubelskie Wprowadzenie na rynek nowego systemu rekuperacji i transferu ciepła technologicznego dedykowanego termoformującym liniom pakującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302993 2021-08-06
godz. 14:00
Lubelskie Prace budowlane na Dziale Filtracji na terenie Browaru Nr 1 w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8240297 2021-08-06
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III Przedmiotem zamówienia jest dostawa lice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8240298 2021-08-06
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III Przedmiotem zamówienia jest jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297080 2021-08-06
godz. 15:00
Lubelskie Lepiej, szybciej, skuteczniej - nowatorski model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach Przedmiotem nin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298803 2021-08-06
godz. 23:59
Lubelskie Platforma identyfikacji i wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i oszustwach na bazie monitorowania i korelacji różnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8228495 2021-08-06
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8234429 2021-08-06
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284334 2021-08-06
godz. 23:59
Lubelskie Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Inteligentnych Technologii Dostawa środków trwałych - wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297075 2021-08-06
godz. 23:59
Lubelskie Czas na przedszkole CZĘŚĆ I. Zakup i dostawa wyposażenia sal (w tym mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych)CZĘŚĆ II. Zakup i dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8303205 2021-08-08
godz. 10:00
Lubelskie Stworzenie dwustronnej platformy (aplikacja webowa i mobilna), która posiada trzy elementy: aplikacja dla kierowców, dla zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264568 2021-08-09
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie Numer referencyjny: OZ/241/28/21 Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8301548 2021-08-09
godz. 09:00
Lubelskie Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin, w ramach projektu „Cel: społeczni” nr RPLU.11.01.00-06...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302889 2021-08-09
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie druku wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Lublinie – Przewodnik. Kaplica Trójcy Świętej, galerie, donżon (książka CN 4901) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego oraz rozład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8237059 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Wólka Numer referencyjny: RI.271.8.2021 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283536 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie malowania pomieszczenia wymiennikowni w budynku Collegium Didacticum przy ul. Chodźki 7. Zakres prac: - zabezpieczenie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283514 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie wyrównania zapadniętej kostki brukowej na patio budynku Collegium Maius - Anatomicum przy ul. Jaczewskiego 4. Zakres pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283508 2021-08-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie, dostawy i montażu ścianki mobilnej w sali konferencyjnej Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii w budynku Samodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)