Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8479034 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego województwa lubelskiego realizuje proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478376 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Usługa opracowania graficznego, przygotowania do druku oraz druk Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku (SRWL 2030) oraz tłumaczenie, opracowanie graficzne, przygotowanie (.....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479440 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i projekcyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478588 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie ZZ_FIN/2021/Z/1 Usługa kompleksowej obsługi bankowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie od dnia 01....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482728 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu baraku nr 45 położonego na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482722 2021-10-29
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, niezbędnej do udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinforma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480967 2021-10-29
godz. 14:00
Lubelskie Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji Część 1: Usługa transportu i dezynfekcji 200 mb zbiorów archiwalnych do formatu A3 (40 mb. do formatu A2) metodą fumiga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469306 2021-10-29
godz. 15:00
Lubelskie Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w ramach dotacji z,, Funduszu Przeciwdziałania COVID ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477112 2021-10-29
godz. 23:59
Lubelskie Okno na świat - nowe perspektywy Zamawiający Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, na terenie województwa lubels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466056 2021-10-29
godz. 23:59
Lubelskie Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Spółki Inżynierów SIM sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481413 2021-10-29
godz. 23:59
Lubelskie "Lubelski Program Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami" Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481402 2021-10-29
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji koncentratów barwiących osadzonych na polipropylenie o zwiększonych właściwościach wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416077 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, sporządzenie sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych wraz z opini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473675 2021-11-02
godz. 00:00
Lubelskie Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy systemu rejestracji czasu pracy (dalej RCP), w oparciu o wcześniej uzgodniony i przygoto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421297 2021-11-02
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa opatrunków sterylnych, NIEsterylnych oraz do podciśnieniowej terapii ran Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/LIV/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa opatrunków sterylnych, NIEst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482687 2021-11-02
godz. 09:00
Lubelskie „AKTYWNI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Puchaczów” Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na kompleksow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435853 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego finansowana z projektów zewnętrznych Numer referencyjny: KP-272-PNU-69/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478028 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę obiektu oraz obsługa portierni w budynku administracyjnym wraz z ochroną taboru trak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480396 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432871 2021-11-02
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych Numer referencyjny: 40/2.2.4/21/SZP/D 1 .Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355327 2021-11-02
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa informatycznego Systemu Bezpieczeństwa wraz z asystą techniczną Numer referencyjny: PN/107-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i integracja z siecią Zamawiającego,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400572 2021-11-02
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie innowacji w procesach logistycznych zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0 w dystrybucji farmaceutycznej 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477873 2021-11-02
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w związku z organizacją szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442479 2021-11-02
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa środków do dezynfekcji Numer referencyjny: DZP/PN/58/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji do 1WSzKzP SP ZOZ W Lublinie zgodnie z ofertą cenową i szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468529 2021-11-02
godz. 13:00
Lubelskie Zakup wagi najazdowej do ważenia pojazdów odbierających UPS z PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471940 2021-11-02
godz. 14:00
Lubelskie Zakup samochodów służbowych dla Perła Browary Lubelskie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478979 2021-11-03
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 w Lublinie. Wykonanie inwentaryzacji a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471604 2021-11-03
godz. 06:00
Lubelskie RFP – na usunięcie 3 drzew w Stalowej Woli z terenu kolejowego, działka nr 1630/13, obręb 1-Charzewice, ul Świerkowa przy budynkac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473208 2021-11-03
godz. 09:00
Lubelskie Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiekcie ul.Rusałka 6 w Lublinie ZAPYTANIE OFERTOWE Dane Zamawiającego: "R. P. WIĘCKOWSCY" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403249 2021-11-03
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas procedur znieczulenia przewodowego oraz podstawowych procedur zabiegowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/ LV /21 1. Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)