Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7356304 2020-03-05
godz. 00:00
Łódzkie Zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym, monitorem i akcesoriami. Cel zamówienia Zakup komputerów przenośnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313846 2020-03-05
godz. 10:00
Łódzkie ZP/5/2020 – Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP” Numer referencyjny: ZP/5/2020 Pakiet nr 1Pakiet nr 11. Ferrum pyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7342386 2020-03-05
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa myjni - dezynfektorów wraz z dostawą płynów i naczyń do myjni dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353126 2020-03-05
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa masy bitumicznej „na zimno” wraz z wyładunkiem oraz zakup masy „na gorąco” w 2020 roku z podziałem na zadania Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313875 2020-03-05
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa aparatury laboratoryjnej na potrzeby Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych Numer referencyjny: ZP/037/2020 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349671 2020-03-05
godz. 11:00
Łódzkie Remont balkonów i gzymsów w budynku A przy ul. Wierzbowej 52 w Łodzi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354492 2020-03-05
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa urządzenia Tensorex i jego elementów, nr sprawy: WZ-90-8/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354148 2020-03-05
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi” Numer referencyjny: ZDiT-DZ.2620.4.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7352107 2020-03-05
godz. 15:00
Łódzkie Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie prac na wysokości w tym z dostępem linowym Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334132 2020-03-06
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EKOBUD/2020 z dnia 13.02.2020 r. Budowa budynku hali wraz z częścią biurową Cel zamówienia Celem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355466 2020-03-06
godz. 00:00
Łódzkie Usługi cateringowe dla WUP w Łodzi - 2 postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu podczas spotkań i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355480 2020-03-06
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NR TAG/1/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie międzynarodowego zewnętrznego egzaminu certyfikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356270 2020-03-06
godz. 00:00
Łódzkie Kompleksowa organizacja dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych. W związku z realizacją projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356336 2020-03-06
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakup - dostarczenie substancji i materiałów laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia prac badawczych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313904 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Przygotowanie i realizacja działań promocyjno-informacyjnych projektów: „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316680 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349778 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Tomaszów Mazowiecki oraz RE Żyrardów w pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353194 2020-03-06
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja dachu budynku biurowego w Posterunku Energetycznym Sochaczew. 96-500 Sochaczew, ul. J. Kusocińskiego 7.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336187 2020-03-06
godz. 09:30
Łódzkie ZP 2/20 Usługi nadzoru autorskiego i serwisu dla aplikacji InfoMedica, AMMS Numer referencyjny: ZP 2/20 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316560 2020-03-06
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316638 2020-03-06
godz. 10:00
Łódzkie ZP/6/2020 – Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316619 2020-03-06
godz. 10:00
Łódzkie Wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych KWP i KMP w Łodzi Numer referencyjny: FZ-2380/2/20/KK Usługa mycia i czy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346260 2020-03-06
godz. 10:30
Łódzkie „Zmieniamy przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac inwestycyjnych 2020". Numer referencyjny: ZP/2/2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343590 2020-03-06
godz. 12:00
Łódzkie Wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych) z budynków I Oddziału w Łodzi ZUS, położonych w Łodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353100 2020-03-06
godz. 12:00
Łódzkie Usługi w zakresie promocji - kampania outdoorowa Numer referencyjny: ZP-02/20-USL/02 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346180 2020-03-06
godz. 13:00
Łódzkie Wykonanie węzła cieplnego c.o., c.w.u., c.t. w nowobudowanym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym „C” Wydziału Chemicznego Politech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353089 2020-03-06
godz. 15:00
Łódzkie Dialog techniczny pn: Wyłonienie Zarządcy odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi w Łodzi prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326897 2020-03-06
godz. 16:00
Łódzkie Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349417 2020-03-09
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 5/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji i ogrzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349508 2020-03-09
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 6/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji hydrantowej w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)