Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7888158 2021-01-25
godz. 09:00
Podkarpackie Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888026 2021-01-25
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy leków onkologicznych oraz leków różnych. Numer referencyjny: Postępowanie nr 88, ZP.261.33-A.2020 PembrolizumabumPembroliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7900885 2021-01-25
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913200 2021-01-25
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola Numer referencyjny: ZP – II.271.116.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923170 2021-01-25
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno -kartograficznych w 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906168 2021-01-25
godz. 09:30
Podkarpackie Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa re-witalizacja na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888132 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/79/2020 Dostawa produktów leczniczychDostawa produktów l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7891018 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa mostu przez potok Roztoki Numer referencyjny: S.270.14.2020 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895349 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego dla budynku przy ul. Małopolskiej w Rzeszowie Numer referencyjny: KZP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904661 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906247 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Termomodernizacja budynku komunalnego w Jasionce Numer referencyjny: BR.271.1.27.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7826262 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sand...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7857808 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻNO Numer referencyjny: RZP.271.28.2020 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921331 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja rurociągu produktowego ON DN 500. - SRM/223725 1. Przepustnica (klapa) DN 500 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922868 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu”, w związku z realizacją...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924406 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa wapna do procesu higienizacji odwodnionych komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Dębicy na 2021 r. PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924478 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu, w związku z realizacją projektu.Synergia społeczna w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924496 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olszanica w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925383 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa licencji na okres min. 12 m-cy zintegrowanego oprogramowania umożliwiającego tworzenie kompletnych projektów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925122 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą worków laminowanych doypack z rączką w 2021 roku. 1. Worek doypack w rozmiarze 220 x 2 F50 x 370 x 0,14 z na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926200 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych do Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927078 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń spalinowych dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905161 2021-01-25
godz. 11:00
Podkarpackie „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924437 2021-01-25
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych w następujących pakietach: PAKIET NR I: BADANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924727 2021-01-25
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie wg formularza cenowego (Opisu przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912472 2021-01-25
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane w zakresie przebudowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej w R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927979 2021-01-25
godz. 11:06
Podkarpackie 5/T/W/2021 Dostawa probówek i końcówek do pipet dla Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916922 2021-01-25
godz. 12:00
Podkarpackie Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Dominikańskiej 6 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916913 2021-01-25
godz. 12:00
Podkarpackie Docieplenie ścian wraz z kolorystyką, wymiana pokrycia, hydroizolacja budynku przy ul. Leszczyńskiego 3A w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902456 2021-01-25
godz. 12:00
Podkarpackie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO PRACOWNI TECHNIKA MECHANIKA LOTNICZEGO Numer referencyjny: OR.272.2.3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)