Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7392977 2020-04-02
godz. 12:00
Podkarpackie Remont sieci cieplnej tradycyjnej kanałowej wzdłuż ul. Robotniczej w Dębicy. Obręb Nr 3, dz. ew. gr 197, 198/20, 198/50, 198/46

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396741 2020-04-02
godz. 12:00
Podkarpackie prace likwidacyjne estakady stalowej 1. Estakada stalowa 267 mb

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404263 2020-04-02
godz. 12:00
Podkarpackie zakup i dostawa elementu siłownika Koparki Ostrówek K-162 1. Ucho do siłownika koparki Ostrówek K-162 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404478 2020-04-02
godz. 13:00
Podkarpackie zakup i dostawa kurka kulowego DP 2K 1. KUREK KULOWY KOLNIERZOWY DP2K DN-80 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394029 2020-04-02
godz. 14:00
Podkarpackie Dostawy zestawów odczynnikowych do izolacji DNA, kompatybilnych z aparatem MagNA Pure 24 ROCHE Numer referencyjny: WIWA.272.7.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402599 2020-04-02
godz. 14:00
Podkarpackie Zakup i dostawa pasów klinowych, oringów 1. Pas klinowy B 2240 10 szt. 2. Oring 47x5,33 mat. FPM80 100 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400001 2020-04-02
godz. 14:45
Podkarpackie Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rakszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7357820 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa nowego automatu zgrzewającego w ilości 1 szt. Zakup Automatu zgrzewającego (zadanie nr 2) w ramach projektu pn. "Technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360381 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa linii do produkcji granulatu z wytłaczarką dwuślimakową (1 kpl.) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem w ci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7362807 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup narzędzi do budowy prototypów urządzeń w związku z realizacją projektu pt. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego "MASTERP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363004 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/POPW dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Frezarka CNC (3 osiowa), frezarka CNC (5 osiowa) oraz cen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364607 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE 003 Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z osprzętem do załadunku i rozładunku walcówki spawalniczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364620 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE 004 Dostawa dwóch fabrycznie nowych zgrzewarek do drutu małych oraz jednej ostrzarki. Cel zamówienia Wzrost ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364868 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE 005 Dostawa fabrycznie nowej maszyny do renowacji ciągadeł oraz fabrycznie nowej maszyny do polerowania ciągad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366002 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Serwer do obsługi systemu Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przedmiotem Zamówienia jest serwer do obsługi systemu dla Ośrodka Badawczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366044 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa i uruchomienie linii do produkcji folii trójwarstwowej. Przeznaczenie : Wytłaczanie folii metodą rozdmuchu, dostosowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401966 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Digitalizacja dokumentacji przetargowych na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402076 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie SYSTEM SKANUJĄCO –POMIAROWY - SKANER 3D Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu skanująco pomiarowego SKANER 3D Wymagane pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405105 2020-04-03
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych i usług kurierskich na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i jej Wydziałów Spra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402735 2020-04-03
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa kubków, sztućców jednorazowych oraz talerzy papierowych, plastikowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością Zamówienie zos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403262 2020-04-03
godz. 08:00
Podkarpackie „Dostawa produktów garmażeryjnych głęboko mrożonych (zamówienie z podziałem na 3 części)” Numer referencyjny: Zp11/2020 Dostawa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365158 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz dzierżawa pomp i innych urządzeń (jeśli są wymagane) Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7398878 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie zasilania osiedla KPB i STAV BORN w Krośnie - przyłączenie odbiorcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402200 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa mleka do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 1. Mleko 2 % 1 I L 2 700

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398068 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie wraz z infrastrukturą. Numer referencyjny: CZ-D.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403240 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas Numer referencyjny: L.RG.IV.271.7.2020 Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386103 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rakszawie Numer referencyjny: OŚG.271.2.2020 Krótki opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396291 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie dostawa zestawu artroskopowego Numer referencyjny: AD.ZP.3810-5/2020/KZ dostawa zestawu artroskopowego *************************...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398037 2020-04-03
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla wskazanych jednostek podległych Gminie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363113 2020-04-03
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)