Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7284577 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 16/01/2020 - Kierownik B+R W związku z przystąpieniem do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284574 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 16/01/2020 - Inżynier mechatronik W związku z przystąpieniem do złożenia wniosku o dofinansowanie na realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286151 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w 2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286043 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie Kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania posegregowanych odpadów komunalnych m.in.: szkła, papieru i tektury, tworzyw sztuczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276384 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów Zakład Ślusarsko-Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276365 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/POPW dotyczące realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów tj. ogrodowych i taras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278138 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie 1.Przedmiotem zamówienia są: „Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych”, dla zadań: a/ „Likwidacja grupowego węzła ciep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278139 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie "Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej preizolowanych sieci ciepłowniczych” 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279936 2020-01-23
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M01ZO01.TSP dotyczące świadczenia usług doradczych dla nowych przedsiębiorców w ramach indywidualnego dora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289598 2020-01-23
godz. 08:15
Podkarpackie Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie multiportalu internetowego opartego na systemie CMS na potrzeby projektu W drodze ku mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264196 2020-01-23
godz. 09:00
Podkarpackie Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279835 2020-01-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przeglądy konserwacyjne sprzętu gastronomicznego i chłodniczego będącego w użytkowaniu 33 WOG na rok 2020 Numer referencyjny: R2/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282057 2020-01-23
godz. 09:00
Podkarpackie Środki czystości i artykuły: Płyn uniwersalny typu Ajax, 1L 30 szt. 30 Proszek VIZIR do białego; 10,5 kg 1 szt. 1 Płyn do naczyń L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282054 2020-01-23
godz. 09:00
Podkarpackie Środki czystości: 1. IZO 500g 6 SZT. 2. Domestos 1250ml 35 SZT. 3. CIF 500ml 35 SZT. 4. Ludwik 1L 32 SZT. 5. WC sansed do kamienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264720 2020-01-23
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kardiomonitorów, pulsoksymetrów, aparatów ekg wyszczególnionych w częściach dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264255 2020-01-23
godz. 09:30
Podkarpackie „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7243878 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Badanie ewaluacyjne Numer referencyjny: OR-IV.272.2.60.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Efekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250279 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych w granicach administracyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250283 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Lesko Numer referencyjny: PIK.271.14.2019 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264733 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266057 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne” Przedmiotem zamówienia jest dostawa a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266466 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7267408 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283114 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Monitoring mediów w prasie, radiu, telewizji i Internecie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281219 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn.: „Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283109 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Organizacja dwóch dwudniowych spotkań dla osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych w dniach 11-12 oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274019 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienie dojelitowe, pozajelitowe, wyroby medyczne, płyny do dializ, programy lekowe. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7275783 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278642 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Realizacja usług w zakresie zakupu i montażu 26 sztuk tablic, w tym: 25 sztuk tablic ogłoszeniowych oraz 1 sztuki tablicy na kleps...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277931 2020-01-23
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie usługi w zakresie bieżących napraw i okresowych przeglądów urządzeń dźwigowych (wind). Numer referencyjny: ZP 1/2020/BI ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)