Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8355403 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie „Sukcesywna dostawa zaworów kulowych” z podziałem na dwie Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/20/21/UE Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa zaworów” z podziałem na dwie Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355298 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej Numer referencyjny: DAE-242/6/II/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów pob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8356835 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia przyszłości" Zadaniem Wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363374 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 Numer referencyjny: ZP.271.73.2021 1. Część I: utrzymanie zimowe drogi krajowej nr 28: 1) zimowe utrzymanie jezdni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386479 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej G114655R w km. Od 1+604 do 2+022 i od 2+054 do 2+584 zlokalizowanej w m. Moderówka na dz. o nr ewid. 377, 306, 309.Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386547 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa/przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego polegająca na budowie/przebudowie przejść dla pieszych w Jedlicze Krościenko Wyżne, Świerzowa Polska, Lubatowa, Wróblik S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386667 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa hotelu MOSIR w Sanoku „Dom Sportowca Błonie” ETAP 1 - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 1. Przedmiotem postępowania są roboty bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8387382 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407R Niechobrz - Mogielnica - Boguchwała w km 2+480 do 2+720 w miejscowości Mogielnica. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8387433 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy”Branża budowlana:- stan zerowy:- roboty ziemne- fundamenty – podkłady, ławy, stopy, ściany fu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388020 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi ,,Zagórze’’ położonej na położonej w Lipnicy Dolnej. - Remont drogi gminnej ‘’Zagórze’’ na dz. ewid. 373 w miejscowości Lipnica Dolna o długości remontowanego odcinka 192m. Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388036 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 104737R w Nowej Sarzynie, w ciągu drogi nr 104717R w Nowej Sarzynie oraz w ciągu drogi nr 104726R w Woli Zarczyckiej Część 1: 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388131 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Palikówka na dz. o nr ew. 948, 928, 941 dofinansowanej w ramach zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388276 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389436 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Remont odcinka drogi gminnej G114655R w km. Od 1+604 do 2+022 i od 2+054 do 2+584 zlokalizowanej w m. Moderówka na dz. o nr ewid. 377, 306, 309 Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388474 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa 3 samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 3 (trzech) fabrycznie nowych samochodów typu SUV z napędem na 4 koł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388478 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wiśniowa- Stawiska.1.1. Zamówienie obejmuje:1) kanalizację grawitacyjna z rur kielichowych PVC ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388546 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 118406R w miejscowości Solina Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej położonej na działce drogowej nr 563/1 w m-ci So...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389039 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu lub montażu poniżej wymienionych pozycji w ramach inwestycji pn. "Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Dydnia”: 1. Rem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391364 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 Pruchnicka w Jarosławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8383975 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa parkingu przy ul. Warneńczyka w Mielcu Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy ulicy Warneńczyka w Miel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394694 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa nakrętek PET

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396620 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Z symulacją medyczną w przyszłość - projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395520 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2021/2022’ „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396836 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej Część 1: Zadanie nr 1 - dostawa jabłek (termin dostawy: 12 miesięcy od podpisania umowy.1 jabłka deserowe I gatunek 1000 kg./miesiąc2 jabłka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397077 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie R20/2021 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych wykraczających poza program kształcenia o tematyce - Opieka pielęgniars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398480 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup serwera oraz macierzy dyskowej dla systemu bazodanowego:- Serwer bazodanowy – 1 szt.- Macierz dyskowa do serwera bazodanowego – 1 szt.Szczegółowy opis ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399513 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych oraz makulatury i opakowań tekturowych z nieruchomości z Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399933 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa wyrobów medycznych wg 4 części. SZSPOO.SZPiGM.3810/51/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400752 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznego malowania wyrobów z wikliny. Przedmiotem zamówienia jest zakup zakupu automatyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401304 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa transportowa w zakresie przewozu osób starszych będących Uczestnikami Projektu pn. „Ośrodek Opieki Dziennej – Pogodny Senio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)