Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7566805 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Remont łazienki w Przedszkolu nr 4 w Stalowej Woli Numer referencyjny: ZP- II.271.61.2020 1. Przedmiotem zamówienia „Remont łazie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568388 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie Zakres prac obejmuje: Wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570993 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Badanie sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Dębica za 2020 rok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572216 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Numer referencyjny: DZP-380-14/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562428 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Haczów. Numer referencyjny: IIG.271.2.4.2020 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574769 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci Numer referencyjny: ZP250/050/2020 zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576278 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Przeprowadzenie remontu związanego z przebudową wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506587 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze międzyblokowym przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Wol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579126 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawa aparatów telefonicznych dla Szpitala Specjali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581545 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa elektronarzędzi z podziałem na cztery Części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586258 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie 1. okulary ochronne - #1 5 szt. 2. okulary ochronne - #2 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586259 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie chemia budowlana - silikon 1. silikon szklarski 10 szt. 2. silikon wysokotemperaturowy 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586293 2020-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie zapytanie o dostawę materiałów w gat S235 wraz z cert. 3.1 na Colombiere 1. blacha =1x1000x2000 16 kg 2. blacha = 1.5x1250x2500 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566888 2020-07-17
godz. 09:30
Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jaslo - Nowy Żmigród - Krempna - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród w km 16+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577456 2020-07-17
godz. 09:45
Podkarpackie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9 336 334,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580147 2020-07-17
godz. 09:45
Podkarpackie Dostawa zestawu dydaktycznego z przedmiotu logistyka dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część II) realizowana w ramach proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7523225 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531748 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej i ul. bocznej Mazowieckiej Numer referencyjny: CZ-I.271.42.116.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567178 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa ul. Wyzwolenia w Krośnie Numer referencyjny: ZP.271.38.2020 Przedmiot zamówienia: 1) Roboty pomiarowe przy robotach z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567149 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jankowcach – etap I Numer referencyjny: PIK.271.5.2020 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567061 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Numer referencyjny: GKI.271.15.2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566936 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały sypkie, oświetlenie i nawierzchnię placu w ODM Dukla. ETAP I - Nawierzchnia Numer referencyjny: ADT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566909 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Remont dróg leśnych Piotruś I i Piotruś II Numer referencyjny: SA.270.9.2020 Remont dróg leśnych Piotruś I i Piotruś II” - położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566828 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566791 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla w km 4+830 do 5+230 w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566821 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim” Numer referencyjny: SG.271.1.3.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566764 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559558 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa oświetlenia ulicznego w trzech miejscowościach na terenie Gminy Żurawica” Numer referencyjny: ZPF.I.271.13.2020 Część I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559628 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ulanów Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576165 2020-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na holowaniu i parkowaniu pojazdów usuniętych na podstawie art.l30a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)