Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7360627 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Kampania promująca projekt „Kierunek Kariera” Numer referencyjny: PZ.271.1.2.2020 Wartość bez VAT: 704 733.33 PLN Zamawiający wyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360701 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci gazowej dla zadania pn. „Gazyfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388142 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracji w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu wraz z budową i przebudową wewnętrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388172 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie „Remont pomieszczeń w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie” Numer referencyjny: 3/IN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391854 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Organizacja Finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w dniach 5-7 czerwca 2020 r. obejmująca wynajęcie sali wraz z obsługą techniczną,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397974 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu Jutro - już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397979 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Jutro - już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398111 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, oraz płynów do spryskiwaczy dla potrzeb Uniwersytetu Jagiell...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403375 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Nadzór inwestorski - Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404576 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie 66065 - Elektrody ESAB OK 1. EKLEKTRODA ESAB OK NICU1 FI 4 5 opakowanie 2. EKLEKTRODA ESAB OK NICU1 FI 5 2 opakowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343971 2020-03-31
godz. 09:15
Małopolskie Modernizację systemu wstępnego ozonowania wody w ZUW Raba Numer referencyjny: 91/DK-9/2020 Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN Przew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351556 2020-03-31
godz. 09:15
Małopolskie Dostawa samochodu asenizacyjnego do odsysania zanieczyszczeń z systemem oddzielania wody. Numer referencyjny: 132/DK-11/2020 Warto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370748 2020-03-31
godz. 09:15
Małopolskie Rozbudowa i modernizacja wraz z wdrożeniem architektury sieciowej zapewniającej bezpieczną separację ruchu dla sieci przemysłowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383926 2020-03-31
godz. 09:30
Małopolskie Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi, przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenia od strony u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379790 2020-03-31
godz. 09:30
Małopolskie Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem – przebudowa ronda na rondo turbinowe Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-18/20 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7265809 2020-03-31
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica wg. przedstawionych wytycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384248 2020-03-31
godz. 09:45
Małopolskie Dostawa wyrobów garmażeryjnych Numer referencyjny: EZP-271-2-39/PN/2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyrobów garmażer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356034 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa elementów infrastruktury informatycznej w ramach projektu Małopolski system informacji medycznej Numer referencyjny: DZ.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372725 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze gminy Zawoja w 2020 roku I. Zamawiający: Gmina Zawoja 34-222 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379569 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie ”Remont niecki basenu sportowego wraz z remontem zbiorników wyrównawczych dla basenu sportowego i rekreacyjnego” na Krytej Pływaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384726 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowa w Radziszowie oraz w ul. Groble w Skawinie-Etap II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385989 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Remont drogi powiatowej nr 2189K w miejscowości Frywałd, polegający na wymianie nawierzchni poprzez sfrezowanie starej i położenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386993 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie SPRĘŻARKA ŚRUBOWA Celem postępowania jest wybór dostawcy fabrycznie nowej sprężarki śrubowej z wtryskiem oleju i napędem bezpośred...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388155 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Numer referencyjny: IZW.271.1.5.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389291 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie 1 Sukcesywna dostawa zacisków transformatorowych dla TAURON Dystybucja S.A. Oddział w Krakowie 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390288 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 600 000,00 zł na 8 lat na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na nowo rozpo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390898 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Remont klatek schodowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390900 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Usunięcie glonów, renowację elewacji, docieplenie elewacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390902 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Likwidacja zsypów, remont pomieszczeń kontenerowni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390905 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Roboty brukarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)