Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7628119 2020-08-13
godz. 10:15
Małopolskie Zamówienie na usługi geodezyjne. Numer referencyjny: ZP.272.14.2020 Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne polegające na ust...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625812 2020-08-13
godz. 10:30
Małopolskie zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628184 2020-08-13
godz. 10:30
Małopolskie DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAROSZOWICACH Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616670 2020-08-13
godz. 10:45
Małopolskie Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko Numer referencyjny: RIR.271.1.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584845 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa stanowiska do charakteryzacji napięciowo-prądowej nadprzewodników dla IFJ PAN w Krakowie Numer referencyjny: DZP-271-11/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587602 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Jarosław–Rozwadów w m. Przędzel Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616372 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618367 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach, Strążyskiej, Bogdańskiego, Regle w Zakopanem” – postępowanie powtórzone. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623551 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie "Wybór operatora do zarządzania Projektem STOP SMOG w Gminie Niepołomice" Numer referencyjny: ZP.271.10.2020 Przedmiotem zamowien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603598 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Nowe przestrzenie zdarzeń – zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 w Tarnowie wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625534 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa radiofarmaceutyków Numer referencyjny: ZP-271-30/20 Dostawa radiofarmaceutyków szczegółowo opisana w załączniku nr 1 a do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7625637 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w Krakowie Numer referencyjny: 180000/271/6/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628235 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnowa Numer referencyjny: WIN.271.3.2020 Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628079 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów elektrycznych zespołów trakcyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628850 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa: Sita zmieniacza 10 warstw, fi 250 - 200 szt. 1. SITO ZMIENIACZA 10 WARSTW FI 250 200 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630296 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Naprawa kominów i modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629016 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie DOSTAWY UBRAŃ CHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636583 2020-08-13
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613940 2020-08-13
godz. 11:30
Małopolskie Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie - segment S1, S2. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618950 2020-08-13
godz. 11:30
Małopolskie „Zakup i dostawa mebli dla GCE w Wawrzeńczycach” Numer referencyjny: GCE.W-ce.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587600 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer referencyjny: 2020/W001/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624597 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie ZP.271.2.30.20 Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia aglomeracji Nowy Targ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ustanowienie aglo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627545 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa materiałów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627543 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa artykułów papierniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627548 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Opracowanie i publikacje poradnika dobrych praktyk Turystyka przyjazna środowisku na pograniczu polsko-słowackim, który ma stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627999 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie „Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzonci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629234 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Zakup i dostawa odczynników chemicznych : chlorek mestylu 1l, siarczan magnezu 1kg, silika żel 2,5kg kwas bursztynowy 1l itd. 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629235 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Zakup i dostawa wykrywaczy rurkowych amoniaku oraz CO 1. wykrywacz rurkowy amoniaku 5-600ppm DRAGER Nr kat. CH20 501 1po/10szt 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629409 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie 1. „Samochód użytkowy marki Volkswagen Transporter skrzyniowy, 2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion, lub innej marki/producenta o parametr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634172 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Płyta plexi i płyta korkowa 1. PŁYTA PLEXI BEZBARWNA - wym (950*640*6mm) 2 szt. 2. PŁYTA KORKOWA - wym(1500*2050*3mm) 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)