Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7413506 2020-04-21
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410026 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przygotowanie urządzeń instalacji technologicznych i zbiorników magazynowych LPG do rewizji wewnętrznych oraz wykonanie prób ciśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415284 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczeń rehabilitacji na żłobek w Czerwieńsku przy ul. B. Chrobrego 2 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415366 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417385 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa sanitariatów na terenie SCKiW w Sławie Zakres zadania obejmuje w szczególności: a) adaptację pomieszczenia kuchni na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420286 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy sond Sengstakena oraz pojemników do transportu wycinków histopatologicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418341 2020-04-21
godz. 11:30
Lubuskie Zakup wanien wychwytowych, ociekowych, lejków i innych materiałów zabezpieczających wycieki z kopalnianych instalacji technologicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411126 2020-04-21
godz. 13:00
Lubuskie Zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411733 2020-04-21
godz. 13:00
Lubuskie Zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: 110000/271/1/2020-ZAP Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416510 2020-04-22
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Przytoczna, w gmini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416787 2020-04-22
godz. 00:00
Lubuskie Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409319 2020-04-22
godz. 09:00
Lubuskie Remont budynku biurowego Sława - GOR.WOP.261.16.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416300 2020-04-22
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach wspólnot mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395511 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa leków oraz leków stosowanych w chemioterapii, programach lekowych, czynników stymulujących erytropoezę i immunoglobulin. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7403247 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie „Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego przy ul. Botanicznej” - etap 3 (Hydroplatforma - budowa pomostu przy stawie w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410005 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie Studium Wykonalności dla budowy kotłowni szczytowo rezerwowej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402737 2020-04-22
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa propanu technicznego w latach 2020-2022 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze Propan techniczny- środek chemi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417335 2020-04-22
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417263 2020-04-22
godz. 13:00
Lubuskie Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Numer referencyjny: 4/P/2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419157 2020-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim III. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420505 2020-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do instalacji technologicznej Elektrociepłowni na KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413502 2020-04-23
godz. 11:00
Lubuskie Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417439 2020-04-23
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397811 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu ewaluacyjnego modułu o nominalnej mocy 250kW opartego na tranzystorach MOSFET wykonanych w tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407540 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu kapitalnego budynku Rejonu w Żarach, ui. Wapienna 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413097 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, zgodnie z poniższymi warunkami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416478 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja systemu detekcji gazu i pożaru FDPS/GDS na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice – dokumentacja projektowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414496 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418593 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie Roboty budowalne: a) Roboty elewacyjne polegające na dociepleniu ściany frontowej w budynku: • wymiana obróbek blacharskich z blac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419360 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie Roboty budowlane polegające na remoncie, wzmocnieniu i zabezpieczeniu elementów obiektów zespołu pałacowo-parkowego w m. Dłużek na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)