Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7395511 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa leków oraz leków stosowanych w chemioterapii, programach lekowych, czynników stymulujących erytropoezę i immunoglobulin. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7403247 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie „Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego przy ul. Botanicznej” - etap 3 (Hydroplatforma - budowa pomostu przy stawie w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410005 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie Studium Wykonalności dla budowy kotłowni szczytowo rezerwowej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402737 2020-04-22
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa propanu technicznego w latach 2020-2022 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze Propan techniczny- środek chemi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417335 2020-04-22
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417263 2020-04-22
godz. 13:00
Lubuskie Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Numer referencyjny: 4/P/2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419157 2020-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim III. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420505 2020-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do instalacji technologicznej Elektrociepłowni na KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413502 2020-04-23
godz. 11:00
Lubuskie Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417439 2020-04-23
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420993 2020-04-23
godz. 12:00
Lubuskie 122-2020 Zakup pralek automatycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397811 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu ewaluacyjnego modułu o nominalnej mocy 250kW opartego na tranzystorach MOSFET wykonanych w tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407540 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu kapitalnego budynku Rejonu w Żarach, ui. Wapienna 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413097 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, zgodnie z poniższymi warunkami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416478 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja systemu detekcji gazu i pożaru FDPS/GDS na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice – dokumentacja projektowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414496 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418593 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie Roboty budowalne: a) Roboty elewacyjne polegające na dociepleniu ściany frontowej w budynku: • wymiana obróbek blacharskich z blac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419360 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie Roboty budowlane polegające na remoncie, wzmocnieniu i zabezpieczeniu elementów obiektów zespołu pałacowo-parkowego w m. Dłużek na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419518 2020-04-24
godz. 09:00
Lubuskie Remont kapitalny połaci dachowej wraz z dociepleniem stropów w budynku mieszkalnym WM przy ul. Żeromskiego 8 w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399298 2020-04-24
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy endoprotez poresekcyjnych kości udowej, kości piszczelowej, stawu kolanowego, stawu biodrowego oraz kości ramie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410204 2020-04-24
godz. 10:00
Lubuskie Budowa drogi gminnej łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419043 2020-04-24
godz. 12:00
Lubuskie Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Bema i Traugutta w Iłowej Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420529 2020-04-24
godz. 14:06
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE na "Remont ogrodzenia na CPŚ ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.". PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont ogrodzenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415414 2020-04-27
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków - Etap II Numer referencyjny: PZD.3411.05.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418990 2020-04-27
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt Numer referencyjny: WIW.DG.272.5.2020 Opis przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387515 2020-04-28
godz. 08:00
Lubuskie Dostawa symulatorów, fantomów, trenażerów i sprzętu medycznego dla WCSM Numer referencyjny: RA-ZP-01/2020 Wartość bez VAT: 7 323 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417233 2020-04-28
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami na budowę instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400985 2020-04-28
godz. 10:00
Lubuskie Sprzedaż i dostawa paliw płynnych Numer referencyjny: 01/2020 Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż i dostawa paliw płynnych, tj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415369 2020-04-28
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej na potrzeby utworzenia miejsc noclegowych Numer referencyjny: ZP.221...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402688 2020-04-29
godz. 09:00
Lubuskie Usługa uszycia/wykonania i dostawa składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zgodnie z Rozporz. Ministra Fin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)