Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7696554 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa wraz z montażem zbiornika przepompowni ścieków do SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700186 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa budynku Rektoratu Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie trzech toal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700145 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową Numer referencyjny: DDZ.230.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700604 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji wykonawczej na modernizację zasilania 400/240[V]AC w węzłach telekomunikacyjnych i pomieszczeniach techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709183 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 w ramach realizacji zadania pn. Przebud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712028 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie „BADANIA ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z OPRACOWANIEM ICH WYNIKÓW W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z PRZEBUDOWĄ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714452 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7714454 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 Numer referencyjny: WIGN.272.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713722 2020-10-02
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa i zakup sprzętu w ramach projektu "Lepsze jutro II" realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691601 2020-10-02
godz. 12:00
Lubuskie „Montaż przepływomierza na systemie przepływu gazu do turbiny GT8C dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700223 2020-10-02
godz. 12:00
Lubuskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim) Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713729 2020-10-02
godz. 12:00
Lubuskie Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713769 2020-10-02
godz. 12:00
Lubuskie Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714840 2020-10-02
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" Przedmiotem zamówienia nr 05/09/2020 jest Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714516 2020-10-02
godz. 12:30
Lubuskie „Budowa oświetlenia drogowego w m. Stary Żagań" Numer referencyjny: GKR.7021.34.2020.AG Przedmiotem zamówienia jest budowa oświet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694761 2020-10-02
godz. 15:00
Lubuskie Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7679785 2020-10-02
godz. 16:15
Lubuskie Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne Numer referencyjny: Fundacja 1/2020 1.1. Zamawiający powierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700479 2020-10-02
godz. 23:59
Lubuskie Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 90/8 miejscowość ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716335 2020-10-02
godz. 23:59
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, m.in.: Ozobota i Genibota wraz z materiałami dydaktycznymi dla d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695088 2020-10-05
godz. 00:00
Lubuskie Wynajmę odkurzacz piorący Karcher, Kłodawa Witam, mam zamiar wyprać sofę 2 x 2 i mały dywan. Zabrudzenie jest średnie, po prostu o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694540 2020-10-05
godz. 09:00
Lubuskie Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk Uporządkowanie gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714370 2020-10-05
godz. 09:00
Lubuskie „Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze” Realizacja w ramach zadania pn.: „Zakup w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7666875 2020-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do przewozu osób na torowisku Muzeum Fortyfikacji i NIEtoperzy w Pniewie wraz z systemami ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703666 2020-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Remont oraz aranżacja przedsionków i zespołów sanitarnych w segmentach mieszkalnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703400 2020-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. na sterylizatornię Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707836 2020-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Zakup zaworów redukcyjnych Quam i części zamiennych do zaworów dla PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716219 2020-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci dwunastu budynków jednorodzinnych dwulokalowych w m. Zielona Góra, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717981 2020-10-05
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703731 2020-10-05
godz. 11:00
Lubuskie Bankowa obsługa budżetu Województwa Lubuskiego. Numer referencyjny: DA.III.2721.2.25.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714664 2020-10-05
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ SPRZĘTU RTV. SPRAWA NR 28/ZO/2020. Numer referencyjny: SPRAWA N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)