Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9087894 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Budowa infrastruktury sanitarnej – przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wody w Zielonej Górze – Ochli Celem przedmiotowego zamówienia jest eliminacja wszystkich funkcjo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089267 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim”. Ze względu na różnice terenu dla całego układu zap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089278 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo:1) Dostawa i montaż małej architektury (urządzenia zabawowe – 8 szt., ławka z oparciem – 1 szt., kosz na odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089283 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Roboty konserwacyjne i remontowe na obiektach kubaturowych Nadleśnictwa Szprotawa w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowo-k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091288 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa opatrunków i żywienia dojelitowego i pozajelitowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9047700 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098172 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa rozdzielczych sieci wodociągowych na terenie miasta Sulechowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097837 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie „Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletu na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098267 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Zakup cylindrów tłokowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie cylindrów z ruchomym tłokiem, z rączką do ręcznego poboru; poj. 500mL; stal nierdzewna 316 z po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098266 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Zakup Mieszacza do pojemnika do autosamplera firmy Welker. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostarczeniu mieszacza laboratoryjnego do przenośnego pojemnika na próbki ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099612 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Część 1: Podłoża bakteriologiczne gotowe w butelkach wraz z wynajęciem analiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100296 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101566 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów i oprogramowania systemowego w ramach realizacji przez Gminę Maszewo Przedmiotem zamówienia jest dostawa:1) Laptopów – 53 szt.2)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101288 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie „Dostawa generatora tlenu” Przedmiot zamówienia: Stacja generatora tlenu medycznego z osprzętem w tym ich montaż i wykonanie niezbędnych robót budowlanych do ich uruchomienia – 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102760 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Część 1: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w tym stołów laboratoryjnych i stanowisk roboczych, szaf, biurek, regałów magazynowych. Przed przystąpieniem do realizacji Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094452 2022-08-19
godz. 10:30
Lubuskie Wymiana podkładów i podrozjazdnic kolejowych na terenie Ekspedytu Barnówko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097197 2022-08-19
godz. 10:55
Lubuskie POPRAWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY PRZEZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja lamp solarnych przy drogach gminnych, - doświetlenie terenu G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9085792 2022-08-19
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa odcinków nawierzchni dróg gminnych w tym: przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowej w Santocku oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Jodłowej w Santocku. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9085804 2022-08-19
godz. 11:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Czernej”.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):45231300-83. W ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078118 2022-08-19
godz. 12:00
Lubuskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont łazienki remont posadzki w kabinach prysznicowych w obiekcie przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088662 2022-08-19
godz. 12:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap IV” w rejonie: Czyżówek-Osiedle, ul. Kolejowa, ul. Piaskowa2. Nazwy i kody zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096933 2022-08-19
godz. 12:00
Lubuskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu: „Cyfrowa Gmina Część 1: Część I zamówienia: Zakup i dostawa skanerów, w ramach realizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100321 2022-08-19
godz. 12:00
Lubuskie Zakup i dostawa PowerBanka z nadrukiem PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 PowerBank z nadrukiem Opis i ilości w załączniku 2022-08-10 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102972 2022-08-19
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Część 1: jednorazowe sterylne strzykawki Część 2: jednorazowe sterylne igły Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103656 2022-08-19
godz. 12:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem lub aktualizacją wymaganych dla realizacji celu uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086599 2022-08-19
godz. 13:00
Lubuskie Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub Seniora w Iłowej 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Iłowej na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098935 2022-08-19
godz. 14:30
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: 1. w dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9076873 2022-08-19
godz. 15:00
Lubuskie Przebudowa nawierzchni części parkingu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993768 2022-08-19
godz. 23:59
Lubuskie Strona z sondami Dzień dobry, Chciałbym zlecić wykonanie strony internetowej z sondami. Strona główna- na górze powinn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9059777 2022-08-20
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę malowanie (impregnację) drewnianego ogrodzenia - Sława Witam, Zlecę malowanie (impregnację) drewnianego ogrodzenia. Zai...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)