Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7410357 2020-04-17
godz. 13:30
Lubuskie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414620 2020-04-17
godz. 15:00
Lubuskie Usługa w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oświetlenia dróg w celu utrzymania ich w należytym stani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415127 2020-04-17
godz. 15:00
Lubuskie Szacunek wartości zamówienia na opracowanie projektu wdrożenia na terenie Powiatu Świebodzińskiego Międzygminnego Zbiorowego Trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389126 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. ewaluacyjnego modułu o nominalnej mocy 250 kW o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395683 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu elektrycznych artykułów i akcesoriów – przewodów w ramach projektu pn. „Opracowanie wielowyjśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395684 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu elektrycznych artykułów i akcesoriów – przewodów w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411134 2020-04-20
godz. 00:00
Lubuskie wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382729 2020-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Usunięcie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na obszarze Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015 Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416426 2020-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Nr sprawy: ZP.331.81.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387567 2020-04-20
godz. 09:30
Lubuskie Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa autostrady A18 Olszyna–Golnice (przebudowa jezdni południowej) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391375 2020-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do procedur wewnątrznaczyniowych Numer referencyjny: TZ.372.3.2020 Sukcesywne dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405140 2020-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie remontu pomieszczenia nr 19 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanym przy Parku Chopina 3 w Św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414672 2020-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Naprawa odgazowywacza wody złożowej na Ośrodku Centralnym Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396363 2020-04-20
godz. 13:30
Lubuskie Usługa dosyłu i emisji UKF programu radiowego Radia Zachód S.A. Numer referencyjny: 02/PN/DTI/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413506 2020-04-21
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410026 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przygotowanie urządzeń instalacji technologicznych i zbiorników magazynowych LPG do rewizji wewnętrznych oraz wykonanie prób ciśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415284 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczeń rehabilitacji na żłobek w Czerwieńsku przy ul. B. Chrobrego 2 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415366 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411126 2020-04-21
godz. 13:00
Lubuskie Zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411733 2020-04-21
godz. 13:00
Lubuskie Zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: 110000/271/1/2020-ZAP Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416510 2020-04-22
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Przytoczna, w gmini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416787 2020-04-22
godz. 00:00
Lubuskie Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409319 2020-04-22
godz. 09:00
Lubuskie Remont budynku biurowego Sława - GOR.WOP.261.16.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416300 2020-04-22
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach wspólnot mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395511 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa leków oraz leków stosowanych w chemioterapii, programach lekowych, czynników stymulujących erytropoezę i immunoglobulin. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7403247 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie „Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego przy ul. Botanicznej” - etap 3 (Hydroplatforma - budowa pomostu przy stawie w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410005 2020-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie Studium Wykonalności dla budowy kotłowni szczytowo rezerwowej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402737 2020-04-22
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa propanu technicznego w latach 2020-2022 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze Propan techniczny- środek chemi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413502 2020-04-23
godz. 11:00
Lubuskie Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397811 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu ewaluacyjnego modułu o nominalnej mocy 250kW opartego na tranzystorach MOSFET wykonanych w tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)