Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7913656 2021-01-29
godz. 12:00
Lubuskie Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z pozostałą infrastrukturą na terenie działki nr 102/5 w Trzebiechowie Numer referencyjny: GG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919040 2021-01-29
godz. 12:00
Lubuskie Wynajem budynku użytkowego Opis przedmiotu zamówienia: Budynek z przeznaczeniem na warsztat samochodowy, stację kontroli pojazdów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930343 2021-01-29
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" Przedmiotem zamówienia nr 06/01/2021 jest Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921194 2021-01-29
godz. 13:00
Lubuskie Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie obsługi budynków mieszkalnych i użytkowych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą w ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925448 2021-01-29
godz. 14:00
Lubuskie Konserwacja pokrycia dachowego na wieży operacyjnej elewatora Powierzchnia dachu - 210 m2 Zakres robót do realizacji: - dokładne w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905457 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów oraz opracowanie publikacji z zakresu komunikacji polsko-niemieckiej Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925506 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Cykliczne dostawy artykułów ogólnospożywczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925503 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Cykliczne dostawy artykułów chemii gospodarczej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925501 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Cykliczne dostawy mięsa, wyrobów mięsnych i wędliniarskich.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925498 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Cykliczne dostawy owoców i warzyw.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925494 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Cykliczne dostawy nabiału.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925491 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Cykliczne dostawy ryb (przetworzonych i konserwowych).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925480 2021-01-29
godz. 15:00
Lubuskie Cykliczne dostawy pieczywa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929469 2021-01-29
godz. 23:59
Lubuskie TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.01.2021 r. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Przytoku w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930299 2021-01-29
godz. 23:59
Lubuskie System automatyzacji inspekcji i oceny stanu technicznego sieci energetycznych z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917368 2021-01-31
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę masaż odcinka szyjnego kręgosłupa, Świebodzin Dzień Dobry. Jestem zainteresowana masażem części kręgosłupa szyjnego proszę p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892476 2021-02-01
godz. 08:00
Lubuskie Dostawa oprogramowania do centralnego zarządzania procesem uwierzytelniania użytkowników Numer referencyjny: RA-ZP-56/2020 Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906366 2021-02-01
godz. 09:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. "Inform...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906997 2021-02-01
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gościeszowicach z przeznaczeniem na cele edukacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901124 2021-02-01
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Wymiarki w 2021 roku Numer referencyjny: SA.270.15.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879840 2021-02-01
godz. 10:00
Lubuskie Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899046 2021-02-01
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. „ Remont budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900045 2021-02-01
godz. 10:00
Lubuskie Koszenie poboczy przy drogach woj. admin. przez ZDW w Zielonej Górze: zad. 1 – OD Kożuchów, zad 2 – OD Lubsko, zad. 3 – OD Sława, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902789 2021-02-01
godz. 10:15
Lubuskie Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice Numer referencyjny: ZPR.271.10.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902683 2021-02-01
godz. 11:00
Lubuskie Dzierżawa usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnieniu, przez całą dobę (24 godz.), na okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929743 2021-02-01
godz. 11:00
Lubuskie DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W M. SULECHÓW ORAZ DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W M. CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901262 2021-02-02
godz. 08:00
Lubuskie Kompleksowe opracowanie i wdrożenie nowego modele strony WWW (multiportal). Numer referencyjny: RA-ZP-57/2020 Kompleksowe opracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900220 2021-02-02
godz. 09:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich By...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900234 2021-02-02
godz. 09:00
Lubuskie Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny NIEruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych NIEruchomości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897451 2021-02-02
godz. 09:45
Lubuskie Bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi ekspresowej S3 na odcinku: węzeł Myślibórz bez węzła do węzła Świebodzin północ w podzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)