Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6963175 2019-08-27
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu, dostawie i montażu opraw oświetleniowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963360 2019-08-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa wyposażenia i mebli dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6928528 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie „Dostawa narzędzi i sprzętu na Blok Operacyjny etap - 2” Numer referencyjny: DE-4/36/4/p-3/2017 Zadanie nr 1 - Zakup narzędzi oper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953025 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację budowy trzech sztuk silosów magazynowych wraz z niezbędną częściową modernizacją ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954368 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie . „Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężyca – Krasnystaw na odcinku od km 15+868 do km 17+717 jako elemen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960638 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji/spotkań i innych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WL na l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962747 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie Budowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji transformatorowej 15/0,4kV „Horyniec 5”, w związku z przyłączeniem odbiorcy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963378 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wnętrzowych przekładników napięciowych 15 kV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964448 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa artykułów spożywczych – zadanie II Numer referencyjny: 17/39/2019 Przedmiotem zamówienia jet dostawa artykułów spożywczyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966433 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie „Przewóz uczniów do i z Publicznych Szkół Podstawowych w Batorzu Pierwszym oraz w Błażku z terenu Gminy Batorz od 02 września 201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952931 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Wymysłowie Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2019 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1) Roze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970448 2019-08-27
godz. 11:00
Lubelskie Zakup systemu bazodanowego wraz z licencjami dostępowymi dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie zakup licencji na oprogramowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965080 2019-08-27
godz. 11:30
Lubelskie Wykonanie i dostawa drukowanych folderów promocyjnych „Legendy Lublina i Łucka” dla Gminy Lublin w ramach projektu: „Nowe życie st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6947954 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Adaptacja pomieszczeń oraz garażu dla potrzeb zwierzętarni Wydziału Biologii i Biotechnologii Numer referencyjny: PN/60-2019/DOP-p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955821 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej Nr 100744 L w miejscowości Nowosiółki od km 0+000 do km 0+547 odc. długości 0,547 km wraz z wymianą oświe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6961082 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań nau...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962372 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku nr 4 na potrzeby koszarowo - biurow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6939872 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie parkingu oraz dojazdów do nowo budowanej hali warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943205 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6935359 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego Numer referencyjny: ZUK/P/3/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972791 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa oferty na: - Regały chromowane metalowe siatkowe - szt. 4 - Stół jezdny spawany z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973886 2019-08-27
godz. 12:00
Lubelskie Remont drogi gminnej w Malowej Górze od km 0+000 do km 0+271 odcinek długości 0,271 km. - (wykonanie warstwy ścieralnej z betonu a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973395 2019-08-27
godz. 13:00
Lubelskie Rozbudowa istniejącego monitoringu telewizji przemysłowej budynku OMD Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dodatkowe trzy kamery z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967224 2019-08-27
godz. 14:00
Lubelskie Wycinka drzew i likwidację pni na terenie miasta Puławy w tym: Wycinka 24 szt. drzew 27 pni w pasach drogowych dróg gminnych i na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967723 2019-08-27
godz. 14:00
Lubelskie 1. Pisak grawerski P2505 Atlas Copco 8425010272 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6931611 2019-08-28
godz. 00:00
Lubelskie „Pozyskanie personelu do świadczenia usług w projekcie informatycznym, w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego e-Zdrowie – Czło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955599 2019-08-28
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964750 2019-08-28
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granicy pomiędzy działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów - dz. nr 459/3 oraz dz. n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964758 2019-08-28
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960443 2019-08-28
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa wartości niematerialnej i prawnej – Oprogramowanie do Zarządzania Produkcją Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)