Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7677047 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1601L ul. Lipowa w m. Parczew – etap 2 Numer referencyjny: AZ-VII.272.14.2020 Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676978 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Remont szaletu miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa szaletu miejskiego na ul. Olejnej” na działkach: 359, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7677025 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu Senior + w Łopienniku Górnym Numer referencyjny: GKI.271.07.2020 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684662 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i wyposażenia audio-video do budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach w ramach projektu „Kompleksowa rewital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687352 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN z istniejącej sieci nN „Rudka 8” w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687348 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa linii kablowej nN zasilanie od linii nN Dryszczów 2 do działki nr 147 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687350 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN zasilającej boksy garażowe zlokalizowane na dz. nr 348/1 przy ul. Bolesława Wirskiego w m. Chełm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687547 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688595 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa kalendarzy na 2021 r. dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG: Część nr 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690632 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690339 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie dostawę komputera przenośnego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRON oraz 2 projektorów na potrzeby LODR w Końskowoli 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689995 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Budowa systemu pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza (systemu monitoringu jakości powietrza) w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690078 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie „Dostawa dwóch kotłów o mocy 400 kW z komorą spalania dla balotów słomy wraz z czopuchami oraz systemem komór oczyszczania spalin”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691673 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa komputerów Lenovo AIO - 35 szt 1. lenovo ThinkCentre M920z 35 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681825 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek dla jednostek UMCS Numer referencyjny: PN/82-2020/DZP-p Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697331 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Udzielenie pożyczki w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na okres 24 miesięcy. Pożyczka płatna będzie jednor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696936 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i wykonanie dzbanków - miarek z logo RSM w ilości 3000 sztuk 1. Dzbanek- miarka z logo RSM 3000 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699603 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i montaż oświetlenia estradowego w sali koncertowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. dostawa i montaż oświetle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687085 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawy szczepionek Numer referencyjny: ZP/21/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek, w ilościach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7699397 2020-09-21
godz. 11:00
Lubelskie Zakup klińca drogowego frakcji 8-16 mm i 4-8 mm w łącznej ilości 50 t.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684830 2020-09-21
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699396 2020-09-21
godz. 11:30
Lubelskie Granulat do zwalczania gryzoni poj. 250g

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634589 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7673270 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie remontu daszków nad wejściami do budynków w nieruchomości przy ul. Samsonowicza 39, 45, Romera 52w Lublinie zakresie zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7677083 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie naprawy opaski odwadniającej i rampy betonowej budynku magazynowego nr 152 w kompleksie wojskowym Staw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7680638 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i zaworów regulacyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685515 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie remontu daszków nad wejściami do budynków w nieruchomości przy ul. Samsonowicza 39, 45, Romera 52w Lublinie zakresie zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686774 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688504 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga Przedmiotem zamówienia są studia niestacjonarne II stopnia – k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7669381 2020-09-21
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie projektu i na tej podstawie montaż instalacji fotowoltaicznej na Hali sportowej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)