Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7348980 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego – 4 zadania Numer referencyjny: EO/LA-2722/XI/20 Zadanie 1S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7360616 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – RDW w Parczewie Numer referencyjny: R5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361387 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382775 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe w branży elektroenergetycznej w podziale na 5 zadań na terenie RE3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387239 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Remont instalacji piorunochronnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Listopadowa 38 w Zamościu, z opracowaniem dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387924 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Remonty obiektów mostowych w Zamościu. a) Część nr 1 - Remont obiektu mostowego na przedłużeniu ulicy Ogrodowej w Zamościu, b) Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387566 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Hrubieszowie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390354 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa uziomów i osprzętu do budowy uziemień w sieciach nn i SN.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398913 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasach dróg powiatowych Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394274 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Niedrzwica Duża” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400406 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy róznych artykułów spożywczych Numer referencyjny: D/Kw.2232.4.2020.ES 1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy różnych ar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400737 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Analiza składu chemicznego otrzymanego preparatu o właściwościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych opartego na kompozycji ekstrak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401247 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Zakup oraz dostawa do Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku na Obwód Drogowo-Mostowy w Spławach, 23-200 Kraśnik, ul. Ostrowiecka 18 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402504 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeglądu specjalnego (ocena stanu technicznego) urządzeń budynkowych-dźwigów usytuowanych w kompleksach wojskowych adminis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396344 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Numer referencyjny: ZP/230-16/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404074 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru nieczystości komunalnych segregowanych i zmieszanych z 13 obiektów na terenie Sekcji Eksploatacji Lubli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394071 2020-04-01
godz. 10:15
Lubelskie Zakup zestawu narzędzi laparoskopowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363134 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa w zakresie: część nr 1 – dostawa fabrycznie nowych materiałów eskploatacyjnych do sprzętu informatycznego oraz odbiór zuży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397434 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie (PUB/26-2020/DZP-a) dostawa lasera do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379112 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400248 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Jednorazowa dostawa materiałów pomocnczych i odczynników laboratoryjnych Numer referencyjny: DZ-2501/82/20 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382360 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Remont drogi gminnej nr 105757L w miejscowości Stryjno Pierwsze Numer referencyjny: IZP.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390078 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Wdrożenie i uruchomienie e - usług publicznych Numer referencyjny: IT. 271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393977 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402260 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa oleju Cyliten N 460 w ilości 10320 kg 1. Olej Cyliten N 460 10320 KG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394220 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i oddziałów zamiejscowych Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402979 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396329 2020-04-01
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa wraz z montażem na samochodzie ciężarowym – śmieciarka fabrycznie nowego urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360596 2020-04-01
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa do WSzS w Białej Podlaskiej płytek do zespoleń złamań kości, śrub Numer referencyjny: ZP.3520/8/20 Dostawa płytek do zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390806 2020-04-01
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/umowy (dalej: SOPZ/SOPU) stanowi załącznik nr 1 do PZO/ wzoru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)