Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6836448 2019-06-18
godz. 09:00
Lubelskie 1. Pompa 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818264 2019-06-18
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do suchego rozmrażania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823746 2019-06-18
godz. 09:30
Lubelskie Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825869 2019-06-18
godz. 09:30
Lubelskie Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę konsultacji, projektowania oraz tworzenia oprogramo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812871 2019-06-18
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801699 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 844 Chełm- Hrubieszów- Dołhobyczów-granica państwa w m. Mojsławice Kolonia Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802351 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologii i gruźlicy na rzecz pacjentów Udzielającego Zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802598 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja i budowa parkingów leśnych i dróg dojazdowych w Roztoczańskim Parku Narodowym Numer referencyjny: DAO.271.4.2019.zs ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6803118 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Konserwacja i adaptacja obiektów na stawach Echo; donośnika „B”, zimochowów oraz płuczki żelbetowej Numer referencyjny: DAO.271.6....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6803298 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Turce Numer referencyjny: RI.271.11.2019 Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807479 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucji S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807102 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu 3 Maja w Lubartowie Numer referencyjny: BZP.271.31.2019 Przedmiotem zamówienia jest przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817627 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817624 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz nN 0,4 kV w m. Turna Mała i Wólka Nadbużna gm. Siemiatycze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819755 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRZCZONÓW z podziałem na następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820193 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Obszy” Numer referencyjny: OS.2710.1.2019 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823642 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów ogólnospożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kozuli Numer referencyjny: DPS.A.ZP.2.2019 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823756 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802600 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu asenizacyjnego Numer referencyjny: ZP/ZUK/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826186 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802245 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na remoncie Męskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832291 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznego odczynnika: VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium, na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832242 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynnika VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832678 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa 3 sztuk laptopów do Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMIN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832669 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa laptopów do Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825851 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Zadanie 1- Montaż repliki samolotu Zadanie 2 - Budowa wiaty śmietnikowej Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834904 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia usług psychologicznych w ramach umów cywilnoprawnych przez osoby legity...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834991 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działki 219/1, 219/2 i 219/3 a nieruchomością oznaczoną jako dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835026 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka 130/2 a nieruchomością oznaczoną jako działka Nr 127/5 poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755155 2019-06-18
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa wyposażenia meblowego do budynku „A-13“ (dawny Pałac Lubomirskich) przy ul. Radziwiłłowskiej 13 w Lublinie w ramach Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)