Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8263730 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8263800 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym.” 4.1. Samochód ratowniczo - gaśniczy, fabrycznie nowy rok produkcji 2021 4.2. Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264337 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Urzędowie, będącej elementem inwestycj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8253246 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługa kompleksowego utrzymania ciągłości druku wraz z dzierżawą nowych urządzeń na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269744 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie MODERNIZACJA OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ 3 KLASY NA OBSZARZE JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ ŁAZISKA, POWIAT OPOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – PROJEKT I REALIZACJA PROJEKTU 1) Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270046 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie UCS/Z/88/21 Dostawa materiałów sterylizacyjnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie 1 - 1 szt. 2 Zadanie 2 - 1 szt. 3 Zadanie 3 - 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270764 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do zabytkowego dwor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270996 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie MODERNIZACJA OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ 3 KLASY NA OBSZARZE JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ ŁAZISKA, POWIAT OPOLSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – PROJEKT I REALIZACJA PROJEKTU 1) Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272245 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny. Odbiór, transport i unieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272489 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego Druk ulotek i plakatów promujących plenerową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272796 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa bielizny jednorazowego użytku do SPZOZ w Łukowie Część 1 Pakiet nr 1 - Bielizna jednorazowego użytku sterylna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz as...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274279 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie zabezpieczenia usług medycznych w Przychodni Specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270663 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego na terenie Gminy Izbica w okresie od 1 września 2021 roku do 24 czerwca 2022 roku 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275474 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych materiały laboratoryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272404 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej im.Roba Inja w Świdniku” Część 1 Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie Część 2 Produkty mleczarskie Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272444 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mikrofonów, urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów na potrzeby Radia Lublin S.A. Część 1 Dostawa mikrofonów i akcesoriów służących do produkcji koncertowych i nagraniowych Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272636 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe Lipińskim 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 sztuki samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272670 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do wykonania podbudowy Przedmiotem zamówienia jest: 1) sukcesywna dostawa mieszanki cementowo-piaskowej w ilości do 50 m3, 2) sukcesywna dostawa gruntu stabilizowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274254 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie „Świadczenie usług przewozowych tj. dowóz i rozwóz w roku szkolnym 2021/2022” Część 1 Część nr 1 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Markuszowie w roku szkolnym 2021/2022 Część ta obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272862 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie ,,Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01 września 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273932 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego iświadczenie usług dystrybucji gazu do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276640 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275972 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Druk ulotek i plakatów promujących plenerową imprezę edukacyjną Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275987 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi obejmującej: druk, pakowanie oraz dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów promocyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264100 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości na potrzeby Politechniki Lubelskiej w latach 2021/2022 (z podziałem na części) Część 1 Część I: Środki na utrzymanie czystości. Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275344 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Podnośnik samojezdny CFPT0608SP.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277660 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Poniatowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278835 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: PAKIET NR 1 - udzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278817 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 wd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278871 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)