Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8460505 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Kamera internetowa-1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461203 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i wykonanie parasola Cambridge w kolorze granatowym z logo Grunt to urodzaj w ilości 1000 sztuk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463258 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa blachy kwaśnej - łącznie ok 37472kg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465421 2021-10-19
godz. 09:50
Lubelskie Paleta drewniana PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Paleta 1100/1300 jednorazowa - 200 szt. 2 Paleta 2000/1200 jednorazowa - 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403323 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021 - 2022 w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022” Numer referencyjny: BZP.271.12.36.2021 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436535 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie Werbkowice w miejscowości Kolonia Staszic będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442386 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446693 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą „Dokumentacja Projektowa Budowy ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436485 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH – ZWLACZANIE ŚLISKOŚCI NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 1.Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449073 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa serwerów i przełączników Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów wymienionych, opisanych oraz w ilościach określonych w formularzu cenowym - stanowiącym załącznik nr 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451659 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem i instalacją lasera holmowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451419 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Ster na cel-program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456220 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. Modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456222 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja zadania polegająca na zakupie i dostawie 55 ton peletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy w Sułowie w sezonie grzewczym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457785 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usług z zakresu utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Białej P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458225 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 12/2021/ŻYWN Sukcesywna dostawa sosów, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych w 2022r. do magazynów 32 Wojskowego Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459617 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) CZĘŚĆ I: URZĄDZENIE DO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438567 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia" Część 1: „Dostawa oraz montaż mebli w pomieszczeniach zrewitalizowanych budynków ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460474 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Zimówe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych Usługa będzie polegać na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości zimowej chodników i ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462015 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawę wraz z wdrożeniem aktualnej wersji Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na jednej sali rozpraw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462405 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie zakup części do urządzeń SIGMA - brak rysunków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463004 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty remontowe i zabezpieczające na drogach powiatowych Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie 1: Zabezpieczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463669 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych oraz gastronomicznych dla 50 osób (+/-10 osób) szkolenia wraz zapewnieniem sali ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465208 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne polegające na odpłatnym wykonywaniu zadań na rzecz Udzielającego Zamówienie przez lekarzy posiadających spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438240 2021-10-19
godz. 10:30
Lubelskie Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz LPEC S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448545 2021-10-19
godz. 10:30
Lubelskie Organizacja i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych prawo jazdy kat. B i kat. B+E dla uczniów ze szkół Powiatu Lubelskiego w ramach projektu „Nowe kwalifikacje” Część 1: Organizacja i prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453051 2021-10-19
godz. 10:30
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg z terenu powiatu lubelskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów. Część 1: Usuwanie z dróg z terenu powiatu l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457853 2021-10-19
godz. 10:30
Lubelskie Zakup - Kamień szlifierski i segment ścierny dwustronny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445308 2021-10-19
godz. 10:50
Lubelskie Dostawa soli drogowej DR w ilości 250,00 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411764 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie projektu budowy siedziby CDM wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)