Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7529204 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Abramowie Numer referencyjny: ZP.271.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564733 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Błażek w miejscowości Błażek Gmina Batorz na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564586 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i pomieszczenia dydaktyczne w miejscowości Zastawie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564552 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Dubienka Numer referencyjny: GP.271.2.2020 1) „Modernizacja dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564439 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja dróg gminnych Numer referencyjny: RKS.271.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu pn. „Modern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564381 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na dzienny dom seniora w ramach zadania pn. „Utworze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565791 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług szkoleniowych w projekcie Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces zrealizowanie usług szkoleniowych w s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566777 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa ulicy Świerkowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Jakubowice Konińskie gmina Niemce – zielony LOF Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574804 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług czystościowo-porządkowych w budynkach biurowych IPN Oddział w Lublinie, ul. Wodopojna 2 oraz Delegatury w Radom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574796 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby SP PZOL w Celejowie Numer referencyjny: AD.252.05.2020.HZ Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576163 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Usługi legalizacji i serwis automatów do oddychania pod wodą, butli powietrznych oraz kompr esora powietrza BAUER POSEJDON (z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577537 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577245 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Powiat Chełmski zadań z zakresu geodezji i k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569333 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli. Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/ 31/2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574706 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa aplikacji interaktywnych dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramach projektu wspó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578250 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa uszczelki wentylacyjnej two-way valve do butelki z mocowaniem, 10 sztuk 1. Uszczelka wentylacyjna do butelki z mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580320 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Konserwacje podstawowe gaśnic przenośnych, konserwacje rozszerzone gaśnic przenośnych, przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583285 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Sekcji Transportu Sanitarnego w SPZOZ w Krasnymstawie - p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7528630 2020-07-16
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach Programu Lekowego-leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7578251 2020-07-16
godz. 10:30
Lubelskie Zakup i dostawa Tłoka do biurety Biotrate 20ml, 1 szt. 1. Piston 20ml Biotrate tłok do biurety, nr kat. LH-7216089 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564678 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Wymiana pokrycia dachowego oraz remont i konserwacja drewnianej więźby na budynku Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zamo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564582 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Spiczynie, gmina Spiczyn Numer referencyjny: UZP.271.12.2020 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564630 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Roboty budowlane przy obiektach publicznych w Gminie Gorzków Numer referencyjny: ZP.271.10.2020.CP Część 1. Wymiana podłogi i kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563510 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa na kablowe LSN Torki, odgałęzień do stacji „Stubno 6,2,12,9,4,10,5” o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563511 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa na kablowe LSN Torki, odgałęzień do stacji „Stubno 6,2,12,9,4,10,5” o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574752 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Usługa kompleksowego sprzatania oraz usługa portierska w budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach Numer referencyjny: PN/63-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569295 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA PASKÓW TESTOWYCH DO OZNACZANIA GLUKOZY WE KRWI WRAZ Z GLUKOMETRAMI I PŁYNAMI KONTROLNYMI , PROSZKU HEMOSTATYCZNEGO ORA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7577192 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Collegium Pharmaceuticum i Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577373 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych stałych typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577296 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny Numer referencyjny: IRG.271.1.7.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)