Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8275259 2021-07-26
godz. 08:00
Pomorskie Projekt pomieszczeń biurowych w LOTOS Kolej Gdańsk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288890 2021-07-26
godz. 08:00
Pomorskie GL/5343/150020738/ACH/MOBIL V 533

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8227560 2021-07-26
godz. 08:30
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272887 2021-07-26
godz. 08:30
Pomorskie DOSTAWA PRODUKTÓW MPS Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI Część I: Dostawa produktów MPS grupy A Część II: Dostawa produktów MPS grupy B Część III: Dostawa produktów MPS grupy C Część 1 Część I: Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278963 2021-07-26
godz. 08:30
Pomorskie Zakup wraz z dostawą klimatyzatora do budynku PKP SA Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281476 2021-07-26
godz. 08:31
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 1 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281485 2021-07-26
godz. 08:53
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA -2 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej wraz ze standardem wielkości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281486 2021-07-26
godz. 08:55
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 3 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y wraz ze standar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281487 2021-07-26
godz. 08:57
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 4 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y wraz ze standar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281423 2021-07-26
godz. 08:59
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 5 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego i męsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8218945 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer referencyjny: 29/ZP/21 — zestaw komputerowy nr 1 szt. 2, — zestaw komputerowy nr 2 szt. 8, — laptop nr 1 szt. 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252873 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie 3/SEK/2021 Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8254326 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Dzierżawa części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2500 m2 w celu wykonania i zorganizowania infrastruktury związanej z systemem płatnych miejsc parkingowych na ogólnodostępnym p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8253862 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Profilowanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie Część 1 Profilowanie nawierzchni jezdni i poboczy 7 dróg leśnych usytuowanych w obrębie Przechlewo o łącznej długo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8256426 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stegienka. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stegienka polegająca na rozbiórce istniejących bitu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267463 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2021/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica, którą Wykonaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274111 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia pn. „Wykorzystywania tablicy oraz prezentacji multimedialnej w procesie dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274212 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa artykułów spożywczych na spotkania superwizji oraz szkolenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274114 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Implantowalny metodą przezcewnikową system wspomagający pracę lewej komory serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością układu kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269377 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie. 2.ZSP.TP.BN.U.2021 Część 1 Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284182 2021-07-26
godz. 09:00
Pomorskie Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Remont drogi powiatowej nr 1506G na odcinku Łebcz-G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281427 2021-07-26
godz. 09:03
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 6 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw do izolacji DNA w aparacie Qiasymphony Patrz: załącznik....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281430 2021-07-26
godz. 09:05
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 7 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw do izolacji DNA w aparacie Maxwell - Maxwell® FSC DNA IQ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281431 2021-07-26
godz. 09:08
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 8 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 PrepFiler Express (BTA) Automate Ekspresa DNA Extrection system...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281433 2021-07-26
godz. 09:10
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 9 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Nuceospin Tissue Do MIcroLab Nimbus Hamilton Patrz: załącznik. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281436 2021-07-26
godz. 09:11
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 10 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Fenol 100 ml Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281438 2021-07-26
godz. 09:13
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 11 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Microcon Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281440 2021-07-26
godz. 09:15
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 12 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Proteinaza K 100 mg Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidzian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281441 2021-07-26
godz. 09:17
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 13 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DTT Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2022-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281443 2021-07-26
godz. 09:18
Pomorskie Odczynniki i materiały do badań DNA - 14 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Probówki ze specjalnymi półprzepuszczalnymi koszami do lizy Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)