Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9084482 2022-08-17
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Kartuzy Kartuzy miasto ul. Węglowa 1 nr dzial.: 102/18, 102/7 36.22# Wymiana istniejącego złącza Z-602 na kablową rozdzielnicę szafową zintegrowaną KR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086838 2022-08-17
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Heleny nr dzial.: 1-2165 38.22# Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088773 2022-08-17
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Marszewska Góra Przywidz gmina wiejska nr dzial.: Marszewska Góra-441, 442 34.22# Wplecenie złącza KRSN-P2 sprawa ZN/7834/3333MZI/2022/1202863 2 Pomlewo P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090536 2022-08-17
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Szczodra 35 nr dzial.: 0051-3/26 32.22# Wyposażenie istniejącego złącza kablowo-pomiarowego w wyłącznik taryfowy 63 A ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090592 2022-08-17
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Osowo Karsin gmina wiejska nr dzial.: 471/3 36.22# zainstalowanie szafki pomiarowej PS-Rs na istniejącym słupie nr 202 dla zasilania domu jednorodzinnego na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9056447 2022-08-17
godz. 08:30
Pomorskie Dostawa produktów naftowych z podziałem na trzy części; Część I: Dostawa produktów MPS grupy A, Część II: Dostawa produktów MPS grupy B, Część III: Dostawa produktów MPS grup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077158 2022-08-17
godz. 08:30
Pomorskie Roboty remontowe c.o. w budynku nr 303 Klubu 3FO na terenie kompleksu 4001 w Gdyni przy ul. Rondo bitwy pod Oliwą 1Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ w skł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086216 2022-08-17
godz. 08:30
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 83/2022 W ZAKRESIE CZYNNOŚCI LEKARSKICH: ORAZ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKICH, P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095022 2022-08-17
godz. 08:30
Pomorskie Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie Część 1: Nabiał i drożdże opisane w załączniku nr 4 do SWZ Część 2: Ryby świeże i przetworzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9070711 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest remont przechowalni ziemniaków w SDOO Karzniczka. Przedmiot zamówienia polega na; remoncie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem. Szczegółowy zakres prac op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9076826 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Remont stropodachu ostatniej kondygnacji Budynku Wysokiego wraz z remontem wentylatorowni Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9079252 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czatkowach (dz. nr 76) + (FS)”, Gmina Tczew. Zamówienie obejmuje w szczególności: - przebudowę dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077166 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Remont 6 sztuk balkonów w budynku Akademii Pomorskiej przy ul. Partyzantów w Słupsku - 19/TP/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Robota budowlana polegająca na remoncie 6 sztuk balkon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080692 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części Część 1: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku km 30+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9081773 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: Remont kotłowni gazowej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Roboty demontażowe.1.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071333 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy w Gardei Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie pokrycia dachu na budynku Urzędu GminyGardei. Szczegółowy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9041112 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Budowa budynku Bazy Transportowej Urzędu Morskiego w Gdyni – I etap inwestycji obejmujący realizację budynku nr 7 /zaprojektuj i wybuduj/ (...). 1. Przedmiotem zamówienia jest realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088151 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY ŻUKOWO Część 1: Część I - PAKIET Ia) Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091241 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie RIK.271.1.44.2022 Jednokrotne wykoszenie i odmulenie Rowu Błękitnego wraz z wywozem urobku. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094999 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa kruszywa kamiennego z rozplantowaniem i uwałowaniem na drogi leśne Nadleśnictwa Rytel Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa z rozplantowaniem i wałowaniem na drogi leśne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095484 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Klimat w szkołach metropolii”, zwana dalej Dostawą.2. Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098356 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie RRO.041.4.1.2021 Przeprowadzenie szkolenia NSE4 FortiGate I - Security oraz NSE4 - FortiGate II Infrastructure PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101249 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestawy powietrzne Dräger Serwis zestawów powietrznych Dräger powinien być serwisowany zgodnie z in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101959 2022-08-17
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie: 1. Ajax płyn uniwersalny do mycia podłóg w op. 1L szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071461 2022-08-17
godz. 09:30
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ul. Biskupia 23, dz. Nr 241/4 obr. Nr 0080.Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9031267 2022-08-17
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa wyrobów jednorazowego użytku dla UCK Numer referencyjny: 118/PN/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jenorazowego użytku dla UCK w asortymencie oraz wymaganiach o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094359 2022-08-17
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa odzieży ochronnej, okularów ochronnych i ochronników słuchu dla 22. BLT w Malborku i jednostek będących na zaopatrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9058421 2022-08-17
godz. 09:45
Pomorskie Remont elewacji ściana południowa z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 W SŁUPSKU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077862 2022-08-17
godz. 09:45
Pomorskie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY DROGI "KOSSAKA-BIS" I PRZEBUDOWY ODCINKA ALEI WOLNOŚCI W LĘBORKU 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9047527 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2022- 2023. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)