Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8456660 2021-10-19
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia - opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - Dzierzgoń Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456665 2021-10-19
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę prowadzenie kursu ze spawania rur metodą TIG 141 - Wejherowo Zlecę prowadzenie kursu ze spawania rur metodą TIG 141 spoiny c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461175 2021-10-19
godz. 07:00
Pomorskie łańcuch płytkowy - Hyster 10T

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468171 2021-10-19
godz. 07:00
Pomorskie Mikrofono-głośnik do DP1400 PMMN4029

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441689 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Gniew Gniew miasto ul. Krasickiego nr dzial.: 0019-6/20 820# Budowa linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV 3-polowym sterowanym radiowo dla po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441687 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Dobrzewino Szemud gmina wiejska ul. Grabowa 7 nr dzial.: Dobrzewino-262/7 828#budowa przyłacza kablowego z ist. stacji trafo do P44 wg WP-P/19/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444524 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Wenus - nr dzial.: 2-195/4, 2-196 823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444553 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Dobrogoszcz Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 509 827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku letniskowego na dz. 509 w m. Dobrog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449685 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Uzdrowiskowa nr dzial.: 158/7 X# Przebudowa linii elektroenergetycznej SN-15kV dla potrzeb zagospodarowania tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450782 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Rożental Pelplin obszar wiejski ul. Księdza Pasierba nr dzial.: 12/5, 9/9 820#Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wg DT-12463 sprawa ZN/7884/3434MZI/2021/21008...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452944 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Bielkówko Kolbudy gmina wiejska nr dzial.: gm. Kolbudy-dz. 250/26 819# linia kablowa nN YAKXS 4x120 + KRSN-P2, ETAP-II sprawa ZN/7893/3333MZI/2021/1803133 2 Ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452465 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie dla COS-OPO Władysławowo Wymagania ogólne:Podnośnik fabrycznie nowy, posiadający badania i rejestrację w UDT; pełną dokumentację i instrukcję obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461552 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Wymiana nawierzchni na placach zabaw w miejscowości Świńcz oraz Juszkowo PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana nawierzchni na placau ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463929 2021-10-19
godz. 08:00
Pomorskie Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku komunalnego wielorodzinnego w Buszkowach, gm. Kolbudy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455233 2021-10-19
godz. 08:27
Pomorskie Dostawa bram garażowych rolowanych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Brama garażowa rolowana Brama garażowa rolowana z napędem elektryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455079 2021-10-19
godz. 08:55
Pomorskie Dostawa sprzętu i kabli audiowizualnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ART Dti Transformator / izolator + Cable Matters 2-pak Premium ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433563 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. Otalżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438914 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie Modernizacja zakładu opiekuńczo – leczniczego (ZOL) oraz dostosowania go do potrzeb pacjentów wynikających z pandemii Covid – 19 - 23/TP/2021 1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424594 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych w budynku oraz otoczeniu Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444559 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie Świadczenie usług niemedycznego przewozu osób, dokumentacji na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. oraz realizacji zadań związanych z obowiązkami w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8349357 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu audio – video w budynku Auli Wielofunkcyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Kozietulskiego 7 w Słupsku Numer referencyjny: 07/PN/2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450728 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia). Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452183 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej luzem do zimowego utrzymania dróg powiatowych, w przewidywanej łącznej ilości ok. 470 ton (18 zestawów). Sól w momencie dostawy nie może ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442525 2021-10-19
godz. 09:00
Pomorskie 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Na przedmiot zamówienia składa się m.in. ziemniaki, buraki, marchew, cebula, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436536 2021-10-19
godz. 09:30
Pomorskie „Remont dźwigu towarowo – osobowego w budynku nr 143 w kompleksie wojskowym m. Ustka oraz remont wciągarek i suwnicy w budynku nr 1 (warsztatowym) w kompleksie wojskowym m. Słupsk” Część 1:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452489 2021-10-19
godz. 09:30
Pomorskie Wykoszenie roślinności zielnej oraz wycinka odrośli tarniny i innych krzewów w rezerwacie przyrody „Miłachowo”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427029 2021-10-19
godz. 09:30
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie – II ETAP, zgodnie z projektem „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462527 2021-10-19
godz. 09:30
Pomorskie BO/13/2021 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej – faza II, znak sprawy BO/13/2021 PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426359 2021-10-19
godz. 10:00
Pomorskie ZP/71/2021 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Śmidowicza i ul. Arciszewskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8431024 2021-10-19
godz. 10:00
Pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo w sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)