Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7282503 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 21/KBR/L/PU/01.02.01-20-0165/19 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Rozbud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269827 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie Kategoria: Samochody mazda 6 Adres nadania: Polska , Podlaskie, Mońki Adres dostawy: Polska , Mazowieckie, Warszawa Dystans: 207....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275851 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie Kategoria: Pojazdy inne Rolnicze maszyny przyczepa platforma Adres nadania: Polska , Podlaskie, Cholewy-Kołomyja Adres dostawy: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283264 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie 2020_SF_0141 Zakup i dostawa elementów automatyki w ramach projektu „Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych technologii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269792 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie Kategoria: Paczki Zbiornik plastikowy nowy Adres nadania: Polska , Podlaskie, Zambrów Adres dostawy: Polska , Lubelskie, Łaszczów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301277 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na n/w zadanie. Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - miejsce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301394 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286321 2020-01-30
godz. 08:30
Podlaskie Sukcesywna dostawa środków czystości Numer referencyjny: ZK-DZP.262.3.2020 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299611 2020-01-30
godz. 09:00
Podlaskie Usługa polegająca na wywozie i unieszkodliwianiu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294183 2020-01-30
godz. 09:30
Podlaskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych przy budynku CEiZ Biebrzańskiego Parku Narodowego Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291062 2020-01-30
godz. 09:50
Podlaskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: Dkw.-2232.1.2020.JM Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7298772 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa autoklawów hydrotermalnych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Medycy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300016 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów konserwacyjnych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Pakiet nr 1 - materiały hydraulic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300288 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Usługa pn. Usługa kompleksowej wycinki drzew, rosnących na sieciach kanałowych przeznaczonych do demontażu oraz na nowobudowanych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281159 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa ujęcia wody w Wiżajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277757 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa trzech dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo Numer referencyjny: RGIZ.271.1.2020 1.1 Wykaz zadań objętych zamówienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284942 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w roku 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293509 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy Numer referencyjny: Izp.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279952 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Wymiana okien, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana przegrody oddzielenia pożarowego w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289119 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290829 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa prefabrykatów betonowych ( ZNAK SPRAWY - OZ-ER.D.279.2019 ) 1. Prefabrykaty betonowe zgodnie z Załącznikiem nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292203 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa osprzętu do linii kablowych na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288784 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wiórów drzewnych do Zespołu Szkół w Niećkowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280081 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki Numer referencyjny: 001 / R.B / 2020, 002 / R.B ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275717 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów Numer referencyjny: B.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301714 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa autoklawów hydrotermalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291967 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Zakupi dostawa środków dezynfekcyjnych Numer referencyjny: 2020/PN/APT/DEZ/01 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7300021 2020-01-30
godz. 10:15
Podlaskie Dostawa środków czystości i materiałów gospodarczych, wymienionych w formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300029 2020-01-30
godz. 10:30
Podlaskie Dostawa artykułów biurowych, wymienionych w formularzu cenowym -Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301290 2020-01-30
godz. 10:45
Podlaskie Usługa polegająca na dostawie środków pomocniczych - refundowanych, wypisywanych przez lekarzy w okresie od 03.02.2020 r. do 02.02...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)