Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7897148 2021-01-29
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa leków Numer referencyjny: PN - 45/20/1 Pakiet 11 Betametazon + klotrimazol + gentamycyny siarczan (0.5mg+10mg+1mg)/g maść ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7891832 2021-01-29
godz. 08:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897012 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku, odzieży, rękawic, podkładów higienicznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897565 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków Centrum Prewencji i Medycyny Spersonali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899474 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 17 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902570 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902673 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885933 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie "Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912486 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Domu Studenta nr 3 „Gamma” i budowie instalacji wentylacji mechan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930560 2021-01-29
godz. 09:00
Podlaskie dostawa paliw płynnych, gazu oraz produktów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900517 2021-01-29
godz. 09:55
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale Numer referencyjny: GP.271.1.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897308 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa implantów do zaopatrywania złamań w obrębie ręki i stopy Numer referencyjny: 131/2020 Implanty do zaopatrywania złamań w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899617 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi gminnej Nr 107740B w miejscowości Szymbory-Jakubowięta. Numer referencyjny: IMK.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899606 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi gminnej Nr 107688B w miejscowości Dąbrowa-Dołęgi. Numer referencyjny: IMK.271.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest rem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899209 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi gminnej na odcinku od ul. Wędkarskiej w Szepietowie do drogi powiatowej Nr 2070. Numer referencyjny: IMK.271.7.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904886 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913411 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce Numer referencyjny: ZP.271.26.2020 1.11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926132 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa budynku OSP Chorzele.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913456 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli Numer referencyjny: ZP.271.27.2020 1.11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929305 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki z platformą widokową nad terenem podmokłym, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929679 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Rolmet poprzez wdrożenie zaleceń opracowanej Strategii Wzorniczej" Część A Tokarka konw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894598 2021-01-29
godz. 10:30
Podlaskie Studium wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa basenu miejskiego w Białymstoku Numer referencyjny: URB-X.271.3.2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931730 2021-01-29
godz. 10:30
Podlaskie Dostawa paliw płynnych przy użyciu kart płatniczych i dostawę oleju napędowego z transportem do własnej bazy Zespołu Szkół Rolnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885292 2021-01-29
godz. 10:50
Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900741 2021-01-29
godz. 11:00
Podlaskie Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900354 2021-01-29
godz. 11:00
Podlaskie Przebudowa sieci cieplnej wodnej od AK1/8 do AK-7 i parowej od P-383 do AK-7 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mickiewicza 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913567 2021-01-29
godz. 11:00
Podlaskie Realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie o blok żywien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930353 2021-01-29
godz. 14:00
Podlaskie Białostocka Szkoła Ćwiczeń Przedmiotem zamówienia jest zakup i jednorazowa dostawa 16 komputerów przenośnych wraz z oprogramowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908952 2021-01-29
godz. 15:00
Podlaskie Budowa 15 szt. publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918198 2021-01-29
godz. 15:00
Podlaskie usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)