Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8412701 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie „Ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia”, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412963 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Zakup z dostawą betonu towarowego dla potrzeb MPGKiM ZB 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i rozładunkiem betonu towarowego dla potrzeb Zamawiającego:a) Beton C20/25 - 100 m3.b)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413136 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz posesji wokół budynku na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Część 1: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413839 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oprawy oświetleniowej (znak sprawy OZ/261/MWI/D/287/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416081 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć przyrodniczych Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416100 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389212 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413840 2021-09-30
godz. 10:15
Podlaskie Dostawa źródeł światła (znak sprawy OZ/261/MWI/D/288/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287976 2021-09-30
godz. 10:50
Podlaskie Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK 64 [GP] 6,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8373952 2021-09-30
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa leku Midostauryna Numer referencyjny: 62/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leku Midostauryna przez okres 12 miesięcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8394172 2021-09-30
godz. 11:00
Podlaskie 1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404454 2021-09-30
godz. 11:00
Podlaskie Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych Część 1: Kursy nadające kwalifikacje spawacza – „Spawacz TIG” i „Spawacz MIG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412957 2021-09-30
godz. 11:00
Podlaskie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Łomża” poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Starych Modzelach, w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” „Poprawa infrastruktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8368515 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa asortymentu w formie depozytu Numer referencyjny: 41/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu w formie depozytu do Klinki Kardiochirurgii USKwB - zgodnie z for...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8320184 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle -Kosianka Boruty Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dotycząca remontu drogi gminnej NR 108806B Porzeziny Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396973 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na Placu Dominikańskim w Sejnach. Dwa budynki do któr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397980 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ 1 W MIELNIKU W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO DOMU SENIOR+ 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej do SWZ dokumentacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412896 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Internacjonalizacja w działalności firmy ATLANT Michał Mioduszewski Część A 1. Opracowanie planu kampanii promocyjnej na rynek Ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413101 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8383283 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Budowa ulicy Ordynackiej w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Ordynackiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413523 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa 1 komputera przenośnego z systemem MACOS oraz 3 zestawów komputerów stacjonarnych z systemem MACOS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414618 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa mebli biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416045 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Zakup i dostawa wyposażenia na staże w zawodzie technik automatyk w ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416083 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Obsługa i bieżąca eksploatacja kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416041 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla zawodu technik automatyk w ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymsto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416078 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Zakup pelletu drzewnego workowanego z dostawą oraz rozładunkiem do magazynu przy kotłowni Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji w ilości 36 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416042 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417950 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej, obejmujących swym zakresem zarówno wykłady jak i ćwiczenia w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415259 2021-09-30
godz. 14:00
Podlaskie Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci SN i nN w rejonie ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413525 2021-09-30
godz. 15:00
Podlaskie Wykonanie dostawy urządzeń do badania autentyczności dokumentów na potrzeby przejść granicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)