Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7692867 2020-09-29
godz. 10:50
Podlaskie Wzmocnienie obiektu MD-16A w ciągu drogi dojazdowej DD11 w km 2+428,27 w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 (...) odci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711066 2020-09-29
godz. 11:00
Podlaskie Budowa mostku nad rowem w rezerwacie przyrody Las Zwierzyniecki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712648 2020-09-29
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie usługi przeglądu technicznego sprzętów pływających Zarządu Zlewni w Białymstoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712819 2020-09-29
godz. 11:00
Podlaskie Sprawdzenie poprawności pobierania próbek biomasy i węgla przez próbobiornie automatyczne w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658279 2020-09-29
godz. 11:30
Podlaskie Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Stołeczna 6 Numer referencyjny: DIN-III.271.17.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660460 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na okres 24 miesięcy Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7664671 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa systemu elektroanatomicznego 3D oraz generatora z pompą do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej i systemu monitorowania parametr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692743 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Budowa drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych do obsługi terenów inwestycyjnych przy ulicy Białostockiej w Zambrowie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706657 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Stworzenie innowacyjnego panelu LED do prowadzenia fototerapii poprawiającego kondycję zdrowotną człowieka Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705564 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego energetycznego sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego w okresie grzewczym 2020/2021 na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706307 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie” - zakup i dostawa sprzętu rolniczego Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706717 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Stworzenie innowacyjnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji zakupu/sprzedaży waluty, użycia instrumentu terminowego lub/i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709285 2020-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictw i innych materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705561 2020-09-29
godz. 12:15
Podlaskie Kompleksowa usługa w zakresie całodobowej obsługi kotłowni osiedlowej w Narwi, ul. A. Mickiewicza 105 (2 kotły o mocy 300kV każdy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692699 2020-09-29
godz. 12:30
Podlaskie REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54 W ŁAPACH NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+ Numer referencyjny: O.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706380 2020-09-29
godz. 12:30
Podlaskie Dostawa asortymentu w formie depozytu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 4 miesięcy Numer referencyjny: 90/2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710773 2020-09-29
godz. 12:30
Podlaskie Zagospodarowanie terenu na działce 435 w miejscowości Klewinowo - budowa altany rekreacyjnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692778 2020-09-29
godz. 13:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji adm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711242 2020-09-29
godz. 15:00
Podlaskie Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (sosy do sałatek, oleje, musy, soki warzywne i roślinne, pasty warzywne, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712786 2020-09-29
godz. 15:00
Podlaskie Wykonanie zadań specjalisty/specjalistki ds. finansowych projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697275 2020-09-29
godz. 16:00
Podlaskie Realizacja zewnętrznego szkolenia komputerowego Rejestrator medyczny wraz z certyfikowanym egzaminem dla 3 Uczestników/-czek Proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697246 2020-09-29
godz. 16:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: realizacja zewnętrznego szkolenia kompute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704178 2020-09-29
godz. 16:00
Podlaskie Opracowanie i przebadanie zautomatyzowanego narzędzia do wytwarzania indywidualnych przymiarów chirurgicznych Obecnie rośnie ilość...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704186 2020-09-29
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiotem zapytania będzie przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania układu jezdnego do ratraków śnieżn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704188 2020-09-29
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiotem zapytania będzie przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania układu jezdnego gąsienic do ratrak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709634 2020-09-29
godz. 23:59
Podlaskie Wybór jednostki naukowej do wykonania usługi badawczo – rozwojowej umożliwiającej opracowanie rozwiązań technologicznych w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660770 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Poszukujemy pracowników budowlanych - Białystok Witam. 1. Poszukujemy pracowników do robót wykończeniowych: - murarzy, zabudowy GK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7680644 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie wykonywanie świadczeń lekarskich w: - Poradni Neurologicznej SP ZOZ w Mońkach - Podstawowej Opiece Zdrowotnej - w SP ZOZ w Mońka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698596 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Wymiana wodomierzy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698607 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie docieplenia budynku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)