Przetargi na roboty budowlane

Branża budowlana w Polsce generuje ogromne zyski, rocznie rozstrzyga się przetargi w tej branży na miliardowe kwoty. Polski rynek budowlany jest siódmym co do wielkości w UE i zarazem jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie - podaje raport Euroconstruct. Tylko w Pressinfo znajdziesz komplet informacji o ogłoszonych zamówieniach z branży budowlanej w podziale na dokładne zakresy: budowa obiektów, usługi wykończeniowe, materiały budowlane, prace dekarskie, drogownictwo, ślusarka i wiele innych. Z nami szczegółowo uściślisz obszar monitoringu. Monitoruj przetargi budowlane i powiększ swój dochód!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8555411 2021-12-09
godz. 10:00
Wielkopolskie "Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Natalia" Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nadbudową i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553204 2021-12-09
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji Warsztatów Terapi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552031 2021-12-09
godz. 10:00
Podlaskie Budowa budynku dla danieli oraz remont i przebudowa wolier dla bażantów w Akcencie ZOO w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549212 2021-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Energetyków 55. 2. Remont części pomieszczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8540909 2021-12-09
godz. 10:00
Podlaskie „Termomodernizacja oraz remont budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” II przetarg 1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań w ramach inwestycji termomoderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560863 2021-12-09
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja pomieszczeń biurowo-socjalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563090 2021-12-09
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie n/w zadań w Nowym Dworze Mazowieckim w tym: Zadanie I Ułożenie terakoty na schodach i odmalowanie ścian i sufitów na klatkach wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku oraz remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565717 2021-12-09
godz. 10:00
Śląskie Przetarg na wymianę pochwytów balustradowych, siatek zabezpieczających, montaż wiatrołapów oraz wymianę zjazdów na wózki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566742 2021-12-09
godz. 10:00
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż we wskazanym pomieszczeniu przeznaczonym do użytko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568020 2021-12-09
godz. 10:00
Małopolskie Remont attyki budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 5 wraz z zabezpieczeniem attyki przed wpływami atmosferycznymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8571762 2021-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Malowanie gabinetu lekarskiego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8573868 2021-12-09
godz. 10:00
Lubelskie Roboty remontowe: Remont 7 szt. balkonów budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8533466 2021-12-09
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dokończenie) robót budowlanych w obiekcie Urzęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8578424 2021-12-09
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja pomieszczenia socjalnego -przewody, lampy, gniazda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8578175 2021-12-09
godz. 10:00
Małopolskie Remont łazienki w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 remont łazienki zgodnie z OPZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542756 2021-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont polegający na malowaniu pomieszczeń, wymianie wykładziny oraz remoncie 4 łazienek w budynku przy ul. Heweliusza 28.2. Szczegółowe określenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564236 2021-12-09
godz. 10:30
Dolnośląskie remont części stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Niepodległości 81 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8573878 2021-12-09
godz. 11:00
Lubelskie Remonty i naprawy budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz. roboty remontowe budynku: Remonty i naprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559903 2021-12-09
godz. 12:00
Świętokrzyskie ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ PODŁOGI TYPU TARKETT HETEROGENICZNY DWUWARSTWOWEJ Z LOGO SZKOŁY O WYMIARACH 2,10 X 1,52 WRAZ Z PRZYGOTOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557304 2021-12-09
godz. 12:00
Podkarpackie ZP/UR/349/2021 Remont pomieszczeń parteru, I i II piętra oraz przystosowania budynku B3 przy ul. Towarnickiego w Rzeszowie do prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552727 2021-12-09
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń parteru, I i II piętra oraz przystosowania budynku B3 przy ul. Towarnickiego w Rzeszowie do przepisów p.poż.,zgodnie z Opisem przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552683 2021-12-09
godz. 12:00
Wielkopolskie 1.Informacje podstawowe: Rodzaj zamówienia: Roboty budowlaneZamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553831 2021-12-09
godz. 12:00
Łódzkie Amisiowa Kraina Rośnie w siłę Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych Żłobka AMISIOWA KRAINA DZIEC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550763 2021-12-09
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kłodzie na KLUB SENIORA”, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót - zamówienie podstawowe:1) Roboty rozbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548908 2021-12-09
godz. 12:00
Lubelskie Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Goździe 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych tj.:a) remont podłogi w pomieszczeniu sali gimnast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560898 2021-12-09
godz. 12:00
Łódzkie Modernizacja pomieszczenia laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8576199 2021-12-09
godz. 12:00
Dolnośląskie Przebudowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8584984 2021-12-09
godz. 12:00
Śląskie Zabezpieczenie schodów wewnętrznych przez zamontowanie pochwytu w KMP Jaworzno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8551700 2021-12-09
godz. 12:30
Śląskie Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu – etap III Przedmiotem niniejszego postępowania remont poddasza użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem 2 miejsc postojowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572863 2021-12-09
godz. 13:00
Mazowieckie ZO/IntILO/2021/49 Dostawa i montaż na klej wykładziny PCV typu tarkett wraz z przygotowaniem podłoża i polimeryzacją w 3 pokojach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)